Automatické skloňovanie slov

Na tejto stránke si môžete vyskúšať náš pokusný nástroj na generovanie vyskloňovaných tvarov slov podľa jednotlivých vzorov. Automatické skloňovanie využíva aj databázu slov a vzorov hunspell-sk z projektu sk.openoffice.org pre opravu gramatických chýb.

Slovo: Vzor:

Skloňovanie slova "vrchn��k"

Slovo vrchn��k skloňujeme podľa vzoru dub.

V nasledujúcej tabuľke sú automaticky (pokusný program vo vývoji) vyskloňované tvary slova "vrchn��k" podľa vzoru dub:

Pád Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) vrchn��k
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) vrchn��ka
3. D:Datív (komu? čomu?) vrchn��ku
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) vrchn��k
5. L:Lokál (o kom? o čom?) vrchn��ke
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) vrchn��kom
Plurál (mn. č.)
vrchn��ky
vrchn��kov
vrchn��kom
vrchn��ky
vrchn��koch
vrchn��kmi

Definícia vzoru "dub"

Podľa vzoru dub skloňujeme neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku.V tvare nominatívu množného čísla píšeme pádovú príponu –y (duby).

Ukážky slov skloňovaných podľa vzoru "dub"

hyenizmus, Trebišov, plus-mínus, kočíček, propolis, titulok, prvopis, peľník, modul, zdrap, preklad, prepočet, klk, kalk, gradient, gang, ónyx, poter, obrat, podväzok, alt, plast, Kamerun, protokol, kupón, genotyp, vesmír, Cyprus, diapozitív, špľachot,

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!