Automatické skloňovanie slov

Na tejto stránke si môžete vyskúšať náš pokusný nástroj na generovanie vyskloňovaných tvarov slov podľa jednotlivých vzorov. Automatické skloňovanie využíva aj databázu slov a vzorov hunspell-sk z projektu sk.openoffice.org pre opravu gramatických chýb.

Slovo: Vzor:

Gramatické kategórie

populizmus

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie slova "populizmus"

Slovo populizmus skloňujeme podľa vzoru dub.

V nasledujúcej tabuľke sú automaticky (pokusný program vo vývoji) vyskloňované tvary slova "populizmus" podľa vzoru dub:

Pád Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) populizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) populizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) populizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) populizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) populizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) populizmusom
Plurál (mn. č.)
populizmusy
populizmusov
populizmusom
populizmusy
populizmusoch
populizmusmi

Definícia vzoru "dub"

Podľa vzoru dub skloňujeme neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku.V tvare nominatívu množného čísla píšeme pádovú príponu –y (duby).

Ukážky slov skloňovaných podľa vzoru "dub"

snehuliačik, videoklip, revír, salicyl, pokrok, lobizmus, zástrel, diškurz, diaprojektor, zátrh, akreditív, volfrám, amfibol, simulátor, Gemer, druhopis, riad, sarkofág, oblok, svätvečer, trón, variant, polyester, príraz, delikt, včerajšok, chronograf, setbol, válov, párok,

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!