Automatické skloňovanie slov

Na tejto stránke si môžete vyskúšať náš pokusný nástroj na generovanie vyskloňovaných tvarov slov podľa jednotlivých vzorov. Automatické skloňovanie využíva aj databázu slov a vzorov hunspell-sk z projektu sk.openoffice.org pre opravu gramatických chýb.

Slovo: Vzor:

Gramatické kategórie

pizza

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie slova "pizza"

Slovo pizza skloňujeme podľa vzoru ulica.

V nasledujúcej tabuľke sú automaticky (pokusný program vo vývoji) vyskloňované tvary slova "pizza" podľa vzoru ulica:

Pád Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) pizza
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) pizze
3. D:Datív (komu? čomu?) pizzi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) pizzu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) pizzi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) pizzou
Plurál (mn. č.)
pizze
pizz
pizziam
pizze
pizziach
pizzami

Definícia vzoru "ulica"

Podľa vzoru ulica skloňujeme podstatné mená ženského rodu, ktoré sú zakončené na samohlásku - a, pred ktorou je mäkká spoluhláska. V pádových príponách sa píše len mäkké i.

Ukážky slov skloňovaných podľa vzoru "ulica"

kraslica, Mezopotámia, kamenica, kalcifikácia, ničomnica, trilógia, formulácia, poľadovica, disharmónia, amplifikácia, hodinka, koagulácia, marhuľa, zimnica, prostitúcia, bačovňa, kúria, zborovňa, seizmológia, tamburica, adjustácia, črievica, intelektrualizácia, jahnica, cifruľa, nadácia, magnetoterapia, xerografia, komprimácia, vojvodkyňa,

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!