Automatické skloňovanie slov

Na tejto stránke si môžete vyskúšať náš pokusný nástroj na generovanie vyskloňovaných tvarov slov podľa jednotlivých vzorov. Automatické skloňovanie využíva aj databázu slov a vzorov hunspell-sk z projektu sk.openoffice.org pre opravu gramatických chýb.

Slovo: Vzor:

Gramatické kategórie

mih

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie slova "mih"

Slovo mih skloňujeme podľa vzoru dub.

V nasledujúcej tabuľke sú automaticky (pokusný program vo vývoji) vyskloňované tvary slova "mih" podľa vzoru dub:

Pád Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) mih
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) miha
3. D:Datív (komu? čomu?) mihu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) mih
5. L:Lokál (o kom? o čom?) mihe
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) mihom
Plurál (mn. č.)
mihy
mihov
mihom
mihy
mihoch
mihmi

Definícia vzoru "dub"

Podľa vzoru dub skloňujeme neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku.V tvare nominatívu množného čísla píšeme pádovú príponu –y (duby).

Ukážky slov skloňovaných podľa vzoru "dub"

klérus, výklopník, atlas, strom, lampiónik, tatíčko, dekrét, glóbus, Minsk, Budyšín, podvozok, ráf, podtón, šnek, defekt, polypropylén, brzlík, taxík, polyvinylchlorid, ligot, úrok, hybrid, špak, svet, prízrak, dvojdecák, javor, triatlon, butadién, Osvienčim,

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!