Automatické skloňovanie slov

Na tejto stránke si môžete vyskúšať náš pokusný nástroj na generovanie vyskloňovaných tvarov slov podľa jednotlivých vzorov. Automatické skloňovanie využíva aj databázu slov a vzorov hunspell-sk z projektu sk.openoffice.org pre opravu gramatických chýb.

Slovo: Vzor:

Gramatické kategórie

kapor

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie slova "kapor"

Slovo kapor skloňujeme podľa vzoru chlap.

V nasledujúcej tabuľke sú automaticky (pokusný program vo vývoji) vyskloňované tvary slova "kapor" podľa vzoru chlap:

Pád Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kapor
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kapora
3. D:Datív (komu? čomu?) kaporovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kapora
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kaporovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kaporom
Plurál (mn. č.)
kapori
kaporov
kaporom
kaporov
kaporoch
kapormi

Definícia vzoru "chlap"

Podľa vzoru chlap skloňujeme životné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú v základnom tvare zakončené na spoluhlásku alebo na samohlásku – o.

Ukážky slov skloňovaných podľa vzoru "chlap"

Laosan, Servác, pozývateľ, masliar, smejo, báčinko, Ferdinand, integrátor, bezbožník, horlivec, ťahák, predák, Jób, prepájač, jazdec, osídlenec, syrár, tučko, Tunisan, búrlivák, Postupimčan, Herkules, hradlár, zbrojnoš, mladoženích, Matej, ataman, štrbáň, kojenec, ľudomil,

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!