Automatické skloňovanie slov

Na tejto stránke si môžete vyskúšať náš pokusný nástroj na generovanie vyskloňovaných tvarov slov podľa jednotlivých vzorov. Automatické skloňovanie využíva aj databázu slov a vzorov hunspell-sk z projektu sk.openoffice.org pre opravu gramatických chýb.

Slovo: Vzor:

Skloňovanie slova "h��adanie"

Slovo h��adanie skloňujeme podľa vzoru vysvedčenie.

V nasledujúcej tabuľke sú automaticky (pokusný program vo vývoji) vyskloňované tvary slova "h��adanie" podľa vzoru vysvedčenie:

Pád Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) h��adanie
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) h��adania
3. D:Datív (komu? čomu?) h��adaniu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) h��adanie
5. L:Lokál (o kom? o čom?) h��adaní
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) h��adaním
Plurál (mn. č.)
h��adania
h��adaní
h��adaniam
h��adania
h��adaniach
h��adaniami

Definícia vzoru "vysvedčenie"

Podľa vzoru vysvedčenie skloňujeme podstatné mená stredného rodu, ktoré sú zakončené na dvojhlásku - ie. V pravopise platí pravidlo o rytmickom krátení, napríklad v slove: lístie.

Ukážky slov skloňovaných podľa vzoru "vysvedčenie"

vyučovanie, dobýjanie, odsadenie, podplácanie, sťahovanie, udelenie, poradie, osvojenie, sebavedomie, klipnutie, hlásenie, prehrešenie, upísanie, sfarbenie, formovanie, použitie, záhumnie, dojatie, disponovanie, vyšívanie, premenovanie, preskúšanie, jestvovanie, tieňovanie, bezvládie, splácanie, bučanie, žilkovanie, organizovanie, meditovanie,

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!