Automatické skloňovanie slov

Na tejto stránke si môžete vyskúšať náš pokusný nástroj na generovanie vyskloňovaných tvarov slov podľa jednotlivých vzorov. Automatické skloňovanie využíva aj databázu slov a vzorov hunspell-sk z projektu sk.openoffice.org pre opravu gramatických chýb.

Slovo: Vzor:

Gramatické kategórie

duo

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie slova "duo"

Slovo duo skloňujeme podľa vzoru mesto.

V nasledujúcej tabuľke sú automaticky (pokusný program vo vývoji) vyskloňované tvary slova "duo" podľa vzoru mesto:

Pád Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) duo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) dua
3. D:Datív (komu? čomu?) duu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) duo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) due
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) duom
Plurál (mn. č.)
duá
du
duám
duá
duách
duami

Definícia vzoru "mesto"

Podľa vzoru mesto skloňujeme podstatné mená stredného rodu, ktoré sú zakončené na samohlásku - o. V pravopise platí pravidlo o rytmickom krátení, napríklad v slovách: hniezdo, miesto.

Ukážky slov skloňovaných podľa vzoru "mesto"

slniečko, kálium, blaho, vedro, dúchadlo, slovo, pochodovanie, začiatočníctvo, vandrovníctvo, kružidlo, farárstvo, veľdielo, peklo, duo, brko, unikum, jaskyniarstvo, kadidlo, bankovníctvo, protekcionárstvo, preháňadlo, sedlárstvo, espreso, bábkarstvo, neviniatko, kormidlo, kosisko, rúško, svietidlo, puzdierko,

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!