Automatické skloňovanie slov

Na tejto stránke si môžete vyskúšať náš pokusný nástroj na generovanie vyskloňovaných tvarov slov podľa jednotlivých vzorov. Automatické skloňovanie využíva aj databázu slov a vzorov hunspell-sk z projektu sk.openoffice.org pre opravu gramatických chýb.

Slovo: Vzor:

Skloňovanie slova "distrib��cia"

Slovo distrib��cia skloňujeme podľa vzoru ulica.

V nasledujúcej tabuľke sú automaticky (pokusný program vo vývoji) vyskloňované tvary slova "distrib��cia" podľa vzoru ulica:

Pád Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) distrib��cia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) distrib��cie
3. D:Datív (komu? čomu?) distrib��cii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) distrib��ciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) distrib��cii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) distrib��ciou
Plurál (mn. č.)
distrib��cie
distrib��ci
distrib��ciiam
distrib��cie
distrib��ciiach
distrib��ciami

Definícia vzoru "ulica"

Podľa vzoru ulica skloňujeme podstatné mená ženského rodu, ktoré sú zakončené na samohlásku - a, pred ktorou je mäkká spoluhláska. V pádových príponách sa píše len mäkké i.

Ukážky slov skloňovaných podľa vzoru "ulica"

agregácia, pozícia, telocvičňa, kontumácia, stolica, žnica, rekvalifikácia, putňa, detekcia, cementácia, správkyňa, Lucia, fašizácia, ambrózia, inventarizácia, akceptácia, stereofónia, komplikácia, smaltovňa, konfederácia, konklúzia, nevoľnica, pehaňa, pivnica, slnečnica, ťapkanica, ortopédia, demisia, kontribúcia, centralizácia,

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!