Automatické skloňovanie slov

Na tejto stránke si môžete vyskúšať náš pokusný nástroj na generovanie vyskloňovaných tvarov slov podľa jednotlivých vzorov. Automatické skloňovanie využíva aj databázu slov a vzorov hunspell-sk z projektu sk.openoffice.org pre opravu gramatických chýb.

Slovo: Vzor:

Skloňovanie slova "ang��n"

Slovo ang��n skloňujeme podľa vzoru dub.

V nasledujúcej tabuľke sú automaticky (pokusný program vo vývoji) vyskloňované tvary slova "ang��n" podľa vzoru dub:

Pád Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) ang��n
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) ang��na
3. D:Datív (komu? čomu?) ang��nu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) ang��n
5. L:Lokál (o kom? o čom?) ang��ne
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) ang��nom
Plurál (mn. č.)
ang��ny
ang��nov
ang��nom
ang��ny
ang��noch
ang��nmi

Definícia vzoru "dub"

Podľa vzoru dub skloňujeme neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku.V tvare nominatívu množného čísla píšeme pádovú príponu –y (duby).

Ukážky slov skloňovaných podľa vzoru "dub"

becquerel, opiát, cvakot, kredit, elektor, súčet, sklonok, čajník, tanín, bazén, hygroskop, prípitok, výnos, symptóm, erár, kompromis, prebytok, pupček, Vulkán, mikrobus, zosuv, pauzák, katapult, dospev, kalvín, svet, úpadok, bryndzovník, ryk, makarón,

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!