Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 7

akademický -

týkajúci sa akadémie; školský; učený, majúci vzdelanie z umeleckej akadémie (napr. akademický sochár); triezvy; čisto teoretický, vzdialený skutočnému životu

akademik -

člen akadémie vied alebo umení; najvyššia vedecká hodnosť

akademizmus -

strohý, triezvy ráz, spôsob a forma prejavu; konzervatívna umelecká metóda riadiaca sa určitými normami; v architektúre smer riadiaci sa tradičnými vzormi

akalkúlia -

strata schopnosti počítať

akant -

rod tropických a subtropických rastlín; dekoratívna výzdoba hlavice antických stĺpov v podobe listu akantu

akantit -

sulfid strieborný; odroda argentitu, čierne sfarbený nerast

akantóm -

ohraničené bujnenie kože

akantóza -

zhrubnutie pokožky v dôsledku rastu epidermy do hĺbky

akapnia -

nadmerné zníženie oxidu uhličitého v krvi

akarinóza -

kožná choroba spôsobená roztočmi, napr. svrab; kučeravosť viniča; ochorenie včiel spôsobené roztočmi

akarológ -

odborník v akarológii, znalec života roztočov

akarológia -

náuka o roztočoch, súčasť biológie

akatafázia -

chorobná neschopnosť usporiadať slová do viet

akatalektický -

neúplný

akatízia -

chorobná neposednosť, hyperaktivita

akawi -

druh syra v slanom náleve

akcelerácia -

zrýchlenie, urýchlenie; zvýšenie rýchlosti motocykla alebo automobilu za určitý čas

akcelerátor -

časť motorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosť motora, súčasť karburátora („plynový pedál“); urýchľovač; koeficient vyjadrujúci vplyv nárastu dopytu po tovare na rast dopytu po investíciach

akcelerograf -

prístroj registrujúci údaje o zrýchlení pohybu, akcelerometer

akcent -

prízvuk, dôraz; znamienko prízvuku; spôsob výslovnosti, svojráznosť v rečovom prejave, najmä pri používaní nárečia

akcentácia -

zvýraznenie

akcentológia -

náuka o prízvuku

akcentovať -

zdôrazňovať, vyzdvihovať význam niečoho, prízvukovať

akceptabilný -

prijateľný, vyhovujúci

akceptant -

príjemca cudzej zmenky

akceptor -

atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice; porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti

akceptovať -

prijať, súhlasiť s niečím alebo niekým

akcesia -

prístup k už uzavretej zmluve; prírastok knižnice; pripojenie územia

akcesoria -

nerast vyskytujúci sa v nepatrnom množstve vo vyvrelej hornine a nevplyvňujúci jej klasifikáciu

akcesorický -

vedľajší, prídavný, nepodstatný

akcesórny -

sprievodný, vedľajší

akcia -

cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti; jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho; vo fyzike pôsobenie

akcidencia -

niečo náhodné, nepodstatné, vedľajšie; prechodný, pominuteľný jav; príležitostná tlačovina, napríklad parte, letáky, navštívenky, svadobné oznámenia

akcidenčný -

vedľajší, mimoriadny, príležitostný

akcidens -

nepodstatné, nepatriace k podstate; dočasné, menlivé

akcident -

nehoda; nepredvídaná udalosť, náhla príhoda

akcidentála -

znamienko pre zníženie alebo zvýšenie tónu; znamienko rušiace predznamenanie

akcidentálny -

náhodný, nepodstatný, vedľajší

akcionár -

majiteľ akcie, podielnik akciovej spoločnosti

akciová spoločnosť -

podnik, ktorého kapitál je tvorený vkladmi účastníkov, akcionárov; akciovka

akciovka -

akciová spoločnosť

akčný -

činný, výkonný; vzťahujúci sa na činnosť alebo jednanie

akčný prúd -

elektrický prúd vznikajúci pri podráždení svalov alebo nervov, využíva sa pri vyšetrovaní činnosti srdca a iných orgánov

akčný rádius -

krajná medza účinnosti, napr. doletu lietadla bez doplnenia pohonných látok

aker -

stará plošná jednotka v anglosaských krajinách, značka ac

akinakes -

krátky bronzový alebo železný meč Skýtov a Sarmatov

akineta -

nedeliaca sa bunka

akinetický -

nepohyblivý

akinéza -

nehybnosť živočíchov pri hroziacom nebezpečí; neschopnosť pohybovať končatinami

akinéza -

nepohyblivosť

aklamácia -

verejné hlasovanie zdvihnutím ruky; verejný prejav súhlasu; hlasité pozdravovanie

aklamovať -

vítať, pozdravovať, hlasito volať

aklimácia -

zmena určitého faktoru prostredia podmieňujúca zlepšené prežívanie organizmu

aklimatizácia -

prispôsobenie sa novému prostrediu, podnebiu

aklina -

izočiara s nulovou magnetickou inklináciou, zhodná s geomagnetickým rovníkom

akmé -

vrchol, vyvrcholenie nejakého procesu

akméizmus -

literárny smer v Rusku v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia

akné -

uhrovitosť pleti, najmä počas puberty

akné -

uhrovitosť, hnisavý zápal mazových žliaz kože

akoazma -

zvonenie alebo praskanie v ušiach

akoláda -

svorka spájajúca niekoľko notových osnov

akológ -

odborník v akológii

akológia -

náuka o liečebných prostriedkoch

akomik -

plešatý človek

akomodácia -

prispôsobenie, prispôsobenie sa, adaptácia; schopnosť oka prispôsobiť sa videniu rôznych vzdialeností

akomodácia -

schopnosť oka prispôsobiť sa ostrému videniu na rôzne vzdialenosti

akomodovať -

prispôsobiť akomodáciou

akonitín -

prudko jedovatý alkaloid

akontácia -

záloha, napr. pri lízingu, čiastočná platba predom

akord -

súzvuk troch alebo viacerých tónov; úkolová práca alebo mzda

akordeón -

ťahacia harmonika s klávesnicou

akordeonista -

harmonikár, hráč na akordeóne

akrálny -

vyčnievajúci nad povrch tela, napr. ucho, nos

akránia -

vrodené nevyvinutie lebečnej kosti

akratopega -

liečivá podzemná voda

akrécia -

rast anorganických telies prirastaním nových častíc na vonkajšej strane

akreditácia -

poverenie,, splnomocnenie, schválenie; prihlásenie sa pozvaných účastníkov konferencie, tlačovej besedy a pod. pri príchode

akreditív -

bankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku; poverovacia listina; suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby

akreditovaný -

ten, ktorému udelili akreditáciu

akreditovať -

poverovať, napr. diplomatickým zastupovaním u cudzej vlády

akríbia -

presnosť, starostlivosť, pozornosť, svedomitosť

akribofóbia -

chorobný strach z toho, že čo sme napísali, nie je správne

akridín -

organická zlúčenina nachádzajúca sa v antracénovom oleji, používaná vo farmaceutickom priemysle

akro -

prvá časť zložených slov s významom vrcholný, vrchný, najvyšší; okrajový

akrobacia -

vrcholné telesné cviky vyžadujúce najvyššie vypätie síl a vôle a náročné na koordináciu

akrobacia letecká -

najvyšší stupeň ovládania lietadla vo vzduchu

akrobat -

osoba prevádzajúca akrobaciu, napr. v cirkuse

akrobatický -

týkajúci sa akrobata alebo akrobacie

akrocefália -

lebka v tvare zrezaného kužeľa

akrocyanóza -

zmena farby niektorých častí tela, najčastejšie prstov a uší, do fialova; príčinou je ich nedostatočné prekrvenie

akrodermatitída -

zápal pokožky na okrajových miestach tela

akrodýnia -

bolesť končatín

akrofóbia -

chorobný strach z hĺbky alebo výšky

akrochordit -

červenohnedý alebo žltý vzácny nerast

akroleín -

zapáchajúca bezfarebná tekutina, aldehyd

akrolit -

antická sochárska technika, kombinovanie dreva s mramorom

akromegália -

chorobné zväčšenie okrajových častí tela spôsobené poruchou činnosti hypofýzy

akromegália -

zväčšenie okrajových častí tela

akromelalgia -

bolestivosť koncových častí rúk a nôh

akromikria -

skrátenie končatín

Predošlá 1 ... -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!