Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 6

aglutinogén -

látka vyvolávajúca tvorbu protilátky po vstreknutí do organizmu; obsiahnutá je v červených krvinkách

aglúzia -

strata schopnosti vnímať chuť

agnácia -

príslušenstvo k tej istej rodine; pokrvné príbuzenstvo v mužskej línii

agnát -

pokrvný príbuzný v mužskej línii

agnoskácia -

zisťovanie totožnosti osôb alebo vecí, uznanie niečoho; identifikácia

agnosticizmus -

filozofická náuka popierajúca schopnosť poznania objektívneho sveta a jeho zákonitostí

agnostik -

prívrženec agnosticizmu

agnózia -

neurologická porucha poznávania, schopnosti chápať; neschopnosť alebo nemožnosť jednoznačného určenia diagnózy

agnózia -

strata schopnosti rozoznávať predmety, porucha chápania

agogika -

pohybová voľnosť v prednese hudobnej skladby, zmena tempa pri jej interpretácii

agóna -

izočiara s nulovou magnetickou deklináciou; pomyselná čiara spájajúca miesta na povrchu Zeme, ktoré majú nulovú deklináciu

agónia -

stav bezvedomia, spravidla tesne pred smrťou; nečinnosť

agonistické správanie -

správanie sa živočíchov rovnakého druhu v krízových alebo konfliktných situáciach

agonistický -

vzťahujúci sa na agonostiku

agonistika -

amatérske súťažné aktivity v antickom Grécku

agora -

trhovisko, zhromaždisko, verejné priestranstvo

agorafóbia -

chorobný strach z veľkého priestranstva alebo davu

agraciácia -

odpustenie alebo zmiernenie trestu

agradácia -

zvyšovanie zemského povrchu nanášaním materiálu

agrafa -

ozdobná spona na odeve; drôtená ochrana zátky vo fľaši so šampanským alebo šumivým vínom

agrafia -

chorobná neschopnosť písať, spôsobená poškodením mozgu bez straty inteligencie

agramatizmus -

porucha schopnosti vyjadrovania

agranulocytóza -

nedostatok bielych krviniek v kostnej dreni a krvi

agrarizácia -

aplikovanie agrárnych zásad v ekonomickej politike

agrárnik -

člen agrárnej strany v predmníchovskej republike

agrárny -

poľnohospodársky, roľnícky

agravácia -

predstieranie chorobných príznakov a zdravotných ťažkostí, simulácia; zámerné zveličovanie zdravotných problémov

agregácia -

zoskupenie, združovanie, zhlukovanie, spojovanie

agregácia -

spájanie, zhlukovanie, aglomerácia

agregát -

prepojenie, spojenie, zoskupenie, napr. strojov, kryštálov a pod.; pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov

agrément -

súhlas udelený prijímajúcim štátom s ustanovením vedúceho cudzej diplomatickej misie; dohoda, zmluva

agresia -

útok, napadnutie krajiny ozbrojenými silami inej krajiny; ozbrojenývpád

agresivita -

útočnosť, tendencia napádať iných, ovládať ich

agresívny -

dobyvačný, útočný, výbojný

agresor -

útočník

agri -

prvá časť zložených slov s významom poľnohospodárstvo, poľnohospodársky, pôda, pole

agrikultúra -

poľnohospodárstvo

agro -

prvá časť zložených slov s významom poľnohospodárstvo, poľnohospodársky, pôda, pole

agrobiológia -

náuka o biologických zákonitostiach v poľnohospodárstve

agrobotanika -

výskum poľnohospodárskych plodín a rastlín v rámci botaniky

agroekológia -

náuka o vzájomných vzťahoch poľnohospodárskych plodín a vonkajšieho prostredia

agrofyzika -

náuka o pôde a ovzduší, súčasť fyziky

agrogeológia -

výskum hornín, z ktorých vzniká pôda

agrochémia -

náuka o používaní chemických prostriedkov v rastlinnej výrobe

agrochemikália -

chemikália používaná v poľnohospodárstve, napr. Syntetické hnojivo a pod.

agrokombinát -

združený poľnohospodársky podnik, združenie viacerých poľnohospodárskych výrobných odvetví

agrokomplex -

spolupráca a spojenie poľnohospodárskej výroby s odvetviami poskytujúcimi výrobné prostriedky pre poľnohospodárstvo; názov každoročnej poľnohospodárskej výstavy v Nitre

agrokybernetika -

náuka o možnostiach vytvárania modelových procesov pre využitie v poľnohospodárskej výrobe

agrológ -

odborník v agrológii

agrológia -

poľnohospodárska veda, náuka o poľnom hospodárstve

agrometeorológia -

náuka o vplyvoch počasia na poľnohospodárstvo

agronóm -

poľnohospodársky odborník; vedúci rastlinnej výroby v poľnohospodárskom podniku

agronómia -

súhrn teoretických a praktických poznatkov o rastlinnej poľnohospodárskej výrobe

agrotechnik -

agronóm

agrotechnika -

technické opatrenia na zaistenie úspešnej poľnohospodárskej výroby

agroturistika -

turistika s cieľom spoznať život vidieka, napr. Pobytom v typických príbytkoch, na gazdovstvách a pod.

agrumy -

súhrnné označenie citrusových plodov

agrypnia -

ťažkosti so zaspávaním, nespavosť

ahasver -

legendárny „večný Žid“, večný tulák; nespokojný človek, ktorý sa nikde nevie uplatniť a nájsť uspokojenie

ahinsá -

princíp východných náboženstiev o neubližovaní živým bytostiam

ahistorický -

popierajúci dejinné fakty a význam dejín

ahistorizmus -

podceňovanie historického hľadiska a dejín vôbec

achalázia -

porucha peristaltiky s následným rozšírením trubicovitých orgánov

achát -

odroda prírodného oxidu kremičitého, farebný polodrahokam

achilodýnia -

bolesť v oblasti Achillovej šľachy

achilovka -

šľacha lýtkového svaha upínajúca sa na pätnú kosť; v prenesenom význame Achillova päta, najzraniteľnejšie miesto

achlorhydria -

nedostatok kyseliny soľnej (chlorovodíkovej) v žalúdočnej šťave

achloropsia -

strata schopnosti vnímať zelenú farbu

achólia -

nedostatočné vylučovanie žlče

achólia -

nedostatok žlče

acholúria -

neprítomnosť žlčového farbiva v moči pri žltačke

achondroplázia -

porucha rastu kostí

achromát -

optická sústava odstraňujúca tzv. farebnú chybu

achromatický -

odstraňujúci chromatickú chybu šošovky, bezfarebný

achromatín -

nesfarbená látka bunkového jadra

achromatocyt -

nesfarbená, bezfarebná bunka

achromatopsia -

farbosleposť, neschopnosť rozoznávať určité farby a farebné odtiene

achromatóza -

nedostatok kožného pigmentu vo vlasoch a v pokožke

achromodermia -

nedostatok kožného farbiva

acht -

zbavenie právnej ochrany a vylúčenie zo spoločenstva; kliatba

achtlík -

v polygrafii osmina petitu, jednotka dĺžky

achýlia -

nedostatok žalúdočnej šťavy, zastavenie jej vylučovania

aichmofóbia -

strach z nástrojov s hrotmi

aikido -

druh japonského bojového umenia

aikinit -

nerast v tvare kosoštvorca

air -

pieseň, ária, melódia, nápev; kratšia baroková skladba netanečného typu

air mail -

letecky, par avion; letecká poštová zásielka

airbag -

bezpečnostný automatický nafukovací vak v prednej časti auta ako ochrana cestujúceho pri náraze spredu

airbrush -

vytváranie farebných plôch, obrazov striekacou pištoľou, napr. na kamiónoch, motocykloch, v reklame

airbus -

veľkokapacitné dopravné lietadlo, aerobus

airport -

letisko

airsoft -

adrenalínový šport simulujúci bojové situácie, využívajúci elektrické alebo plynové zbrane vystreľujúce guličky, podobný paintballu

ajanámša -

prvok indickej astrológie; meniaca sa uhlová rozteč počiatkov tropického a siderického zverokruhu

ajatín -

dezinfekčný prostriedok, tinktúra

ajatolláh -

titul najvyšších šíitských duchovných

ajnclík -

malá miestnosť pre jednu osobu; väzenská samotka

ajurvéda -

klasická indická medicína

ajznboňák -

z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre železničiara

akácia -

tropický krík alebo strom rodu Acacia, z ktorého výlučkov sa vyrába lepidlo známe ako arabská guma

akadémia -

starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna; vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu; verejné vystúpenie s umeleckým programom

Predošlá 1 ... -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!