Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 5

aerosalón -

medzinárodná výstava lietadiel a leteckej techniky

aerosol -

plyn s rozptýlenými nepatrnými časticami hmoty, ktoré sa prakticky neusadzujú

aerostat -

lietadlo ľahšie ako vzduch, napr. vzducholoď alebo balón

aerostatika -

náuka o rovnováhe plynov a telies v plynoch

aeroterapia -

liečba vzduchom

aerotriangulácia -

triangulácia s využitím leteckých snímkov

aesophagealis -

pažerákový

aesophagitis -

zápal pažeráka

aethylismus -

nadmerné užívánie alkoholu

afágia -

neschopnosť prehĺtať

afakia -

chýbanie šošovky v oku

afatik -

osoba trpiaca afáziou

afázia -

chorobná neschopnosť hovoriť

afebrilita -

stav bez horúčky

afebrilný -

bez horúčky, bezhorúčkový záchvat, veľké vzrušenie

afekcia -

hnutie mysle; náklonnosť, vášeň; postihnutie chorobou; citový

afektácia -

neprirodzené, strojené správanie

afektivita -

citová oblasť duševného života

afektívny -

citový

afektovanosť -

strojená, prenaná dokonalosť v prejavoch, chovaní; precióznosť, škrobenosť

afektovaný -

strojený, prehnaný; chovajúci sa neprirodzene

afélium -

miesto, kde je planéta najďalej od Slnka, odslnie; nepriaznivé okolnosti

afémia -

strata schopnosti hovoriť bez straty schopnosti prijímať zvukové vnemy

aféra -

nepríjemná, pohoršujúca udalosť, škandál; záujem masmédií

aferentácia -

prenos informácií z periférie do centra

aferentný -

prenášajúci do centra

aférista -

častý účastník škandálov, afér, ich pôvodca

affabile -

v hudbe: milo, prívetivo, vľúdne

affettuoso -

v hudbe: náruživo, s citom

affidativ -

v anglo-americkom práve písomné prísažné svedecké prehlásenie

affrettando -

v hudbe: rýchlo

afgání -

menová jednotka Afganistánu

afilácia -

pridruženie, pričlenenie, napr. pobočky firmy; samostatný, ale pritom podriadený podnik či iný subjekt

afiliácia -

chorobné vyhľadávanie spoločnosti ľudí; osvojenie (prijatie za syna); prijatie do organizácie; nadväzovanie osobného kontaktu

afiliantný -

ústretový, priateľský

afinácia -

odstraňovanie menej ušľachtilých kovov zo vzácnych kovov, zjemňovanie vzácnych kovov

afinéria -

závod na čistenie ušľachtilých kovov od prímesí

afinita -

schopnosť látky zlučovať sa s inými látkami; výskyt niekoľkých druhov živočíchov na jednom mieste bez ovplyvňovania sa

afirmácia -

kladné tvrdenie, prisvedčenie, uistenie

afirmovať -

ubezpečiť, potvrdiť

afiš -

plagát, výveska, reklamný nápis

afix -

predpona alebo prípona

afixácia -

tvorenie slov predponami alebo príponami, prípadne súčasne

aflatoxín -

toxická látka, ktorú produkujú niektoré mikroorganizmy, najmä v potravinách a krmivách

afónia -

strata hlasu následkom zápalu hlasiviek alebo hrtana

aforista -

autor aforizmov

aforistický -

vtipný, stručný, výstižný

aforizmus -

stručný a vtipný výrok

afotický -

bez svetla, tmavý, temný

afrázia -

neschopnosť prirodzene sa vyjadrovať rečou

afrikanista -

odborník v afrikanistike

afrikanistika -

náuka o jazykoch, histórii a kultúrach afrického kontinentu

afrikanizácia -

šírenie africkej kultúry; nové nadobudnutie africkej špecifičnosti

afrikáta -

spoluhláska vznikajúca splynutím sykavky so zubnou spoluhláskou

afro -

afrického pôvodu, v africkom štýle, inšpirované Afrikou; účes typický kučeravosťou vlasov

afrodit -

nepriehľadný zrnitý nerast

afroditka -

morský živočích, tzv. morská húsenica

afrodízia -

nadmerný pohlavný pud

afrodiziakum -

látka povzbudzujúca pohlavný pud, potenciu, výkonnosť

afta -

drobná bolestivá erózia alebo vriedok na ústnej sliznici

after -

po

after shave -

voda po holení

afterparty -

večierok konaný na záver nejakej akcie či udalosti

afterpills -

antikoncepčné tabletky užívané krátko po styku, zabraňujúce uhniezdeniu vajíčka v maternici; tzv. „pilulka po“

aftongia -

porucha reči nervového pôvodu, prejavujúca sa kŕčmi svalov jazyka

afty -

povrchový, bolestivý pľuzgierik na sliznici

afunkcia -

zastavenie činnosti alebo neschopnosť činnosti telesného orgánu

afunkcia -

zastavenie, neschopnosť činnosti

afunkčný -

neschopný činnosti, nefunkčný

agalakcia -

neschopnosť mliečnej žľazy vylučovať mlieko

agama -

plaz s pestrým sfarbením žijúci v Afrike, Austrálii a Ázii

agamospermia -

vznik zárodku bez pohlavného rozmnožovania

agát -

strom s výrazne voňavými kvetmi a ostrými tŕňmi, patriaci do čeľade bôbovitých

agaton -

otočný závesný kĺb kruhov (telocvičného náradia)

agáva -

okrasná rastlina s tuhými, na okraji ostnatými listami, vždyzelený sukulent pestovaný pre sisalové vlákna

agenda -

pracovná náplň úradu, orgánu alebo pracovníka, súhrn úradných prác a výkonov; príručná liturgická kniha; zhrnutie bodov pripravených na prerokovanie

agenéza -

vrodené chýbanie alebo nevyvinutie orgánu alebo jeho časti,tzv. aplázia

agenéza -

vrodené nevyvinutie orgánu

agens -

činiteľ, hnacia sila, pôvodca; chemické činidlo; pôvodca nákaz a chorôb organizmu

agent -

jednateľ, splnomocnenec; špión, vyzvedač

agentúra -

jednateľstvo, zastupiteľstvo; tlačová kancelária; sprostredkovateľňa

ageuzia -

strata schopnosti vnímať chuťové pocity

aggiornamento -

otváranie sa katolíckej cirkvi súčasnej dobe

agile -

v hudbe ľahko, živo, svižne

agilný -

horlivý, aktívny, čulý

agitácia -

ústne alebo písomné šírenie ideí a politických myšlienok s cieľom ovplyvniť mienku jednotlivcov a skupín ľudí; v medicíne pohybový telesný nepokoj; premiešavanie rmutu, aby sa prevzdušnil a mal rovnomerné zloženie

agitato -

v hudbe: vzrušene, pohnuto

agitátor -

zariadenie na oddeľovanie látok

agitka -

agitačne zameraný prejav alebo iná forma vyjadrenia

agitovanosť -

chorobný nepokoj

agitovať -

robiť agitáciu

aglobúlia -

výrazný pokles počtu červených krviniek

aglomerácia -

nahromadenie, zhluk, územnosprávny celok s väčším počtom obyvateľov; obvod veľkomestského typu; spekanie prachových rúd vyššími teplotami v špeciálnych peciach

aglomerát -

zhluk; spečenec, spečená ruda; hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu

aglomerovaný -

nahromadený, spečený

agloporit -

syntetické pórovité plnivo do betónu

aglosia -

vrodené chýbanie jazyka

aglutinácia -

tvorenie slov a ich tvarov odlíšiteľnými príponami; zhlukovanie krviniek a baktérií v plazme; forma združovania predstáv; zhlukovanie častíc pôsobením chemických alebo fyzických faktorov

aglutinát -

pevná červená kamenná látka vytvorená aglomeráciou a spečením úlomkov sopečných látok a tufu

aglutinín -

obranná protilátka v krvnom sére, ktorá spôsobuje zhlukovanie bunkových elementov, krviniek a baktérií

Predošlá 1 ... -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!