Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 3

ad usum -

pre potrebu, na použitie; niečo zámerne upravené

ad valorem -

podľa hodnoty

adagietto -

v hudbe: zdĺhavo

adagio -

v hudbe: pomaly, voľne; hudobná skladba alebo jej časť v tomto tempe

adaktýlia -

chýbanie všetkých prstov na končatine

adamantín -

zubná sklovina

adamantinóm -

nádor čeľuste

adamín -

arzeničnan zinočnatý, nerast

adamita -

člen stredovekej náboženskej sekty vyznávajúcej nahotu; naháč

adamitizmus -

hnutie adamitov

adamsit -

bojová chemická látka

adaptabilita -

prispôsobivosť, adaptivita

adaptabilný -

prispôsobivý

adaptácia -

prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom; proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia; prispôsobenie umeleckého žánru na iný

adaptát -

pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu

adaptátor -

pôvodca adaptácie

adaptér -

pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja, napr. v jemnej mechanike alebo rádiotechnike

adaptivita -

prispôsobivosť, adaptabilita

adaptívny -

prispôsobujúci sa podmienkam, daným okolnostiam

adaptometer -

prístroj na meranie rýchlosti adaptácie oka

adaptometria -

meranie vnímania zrakových svetelných podnetov

adaptor -

zariadenie meniace alebo rozširujúce kmitočtové pásmo v rozhlasovom alebo televíznom prijímači

adaptovať -

upraviť, prispôsobiť

adaptovateľný -

upraviteľný, prispôsobiteľný

adaxiálny -

obrátený ku stonke, k ose

addendum -

dodatok, prídavok, doplnok

addisonova choroba -

ochorenie kôry nadobličiek

addolorato -

v hudbe: žalostne, smutne, plačlivo

addukcia -

pohyb končatiny smerom k strednej línii tela, pritiahnutie, pripaženie

addukcia -

pritiahnutie, pohyb smerom do stredu tela

adefágia -

chorobná žravosť, pažravosť, nadmerná chuť do jedla

adekvátnosť -

primeranosť, zhoda

adekvátny -

primeraný, zhodný, zodpovedajúci čomu

adelit -

arzeničnan horčíka a vápnika, nerast

adend -

skupina atómov okolo atómového centra

adenitída -

zápal žľazy

adenoakantóm -

karcinóm žľazy

adenohypofýza -

žľazová časť podmozgovej žľazy

adenohypofýza -

predný lalok podmozgovej žľazy

adenokarcinóm -

karcinóm žľazy

adenóm -

nezhubný nádor podobnej stavby ako žľaza

adenom -

nezhubný epitelový nádor

adenomyóm -

nezhubný nádor zo svalového a žľazového tkaniva

adenopatia -

ochorenie miazgových - lymfatických - uzlín

adenotómia -

chirurgické odstránenie zdurenej hltanovej mandle

adenovíry -

živočíšne vírusy vyvolávajúce infekčné choroby, najčastejšie dýchacej sústavy

adept -

uchádzač, začiatočník

adespoton -

menšie literárne dielo od neznámeho autora

adherencia -

priľnavosť

adherencia -

priľnavosť

adherentnosť -

priľnavosť, adherencia

adherentný -

priľnavý; pristupujúci k niečomu zvonku

adhézia -

priľnavosť; zrastenie tkanív

adhezivita -

priľnavosť

adhezívum -

látka zvyšujúca priľnavosť

adhézny -

priľnavý

adhortatívum -

nabádavý konjunktív

adiabatický -

označujúci deje prebiehajúce bez výmeny tepla s okolitým prostredím

adiatermálna látka -

neprepúšťa tepelné lúče

adícia -

chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky; súhrn, súčet, zlučovanie

adidaska -

druh športovej obuvi, výrobok firmy Adidas

adieu -

ahoj, pozdrav na rozlúčku

adipóm -

nezhubný nádor z tukového tkaniva

adiponekróza -

odumretie tukového tkaniva

adipozita -

nadmerné usadzovanie tuku v organizme, obezita

adipozita -

obezita, prílišná tučnota

adipsia -

chýbanie pocitu smädu

adiptívny -

prípadný; súvisiaci so spočítavaním, skladaním zložiek

aditivita -

nájdenie hodnoty premennej sčítaním hodnôt jej jednotlivých

aditívny -

zlučujúci, prídavný

aditívum -

prídavná látka, prísada

aditívum -

prídavné (pomocné) látky

adjektívum -

prídavné meno

adjudikácia -

prisúdenie práva alebo nároku, verejná súťaž na dodávku tovaru alebo zariadenia

adjunkcia -

pripájanie, vyjadrenie vetného vzťahu determinácie

adjunkt -

úradnícky pomocník, koncipient, elév

adjustácia -

usporiadanie, úprava, zabalenie napr. tovaru; príprava na činnosť

adjutant -

pobočník

adjutum -

prídavok k platu, napr. na úhradu stravy, dočasný plat

adjuvancie -

súčasti lieku zosiľujúce účinok vlastného liečiva

adjuvancium -

prídavné (pomocné) látky

adjuvatika -

náuka o kompenzačných pomôckach, napr. barliach, vozíkoch a pod.

adlatus -

zástupca, pomocník

administrácia -

riadenie; hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu; kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar

administratíva -

správa, najmä verejná a štátna; správna zložka orgánu alebo organizácie; v USA súhrnné označenie prezidenta a vlády

administratívny -

úradný, správny; byrokratický

administrátor -

správca; dočasný správca farnosti; správca počítačovej siete

administrovať -

riadiť administráciu

admirál -

najvyšší veliteľ loďstva; motýľ babôčka

admiralita -

velenie vojenského námorníctva

admisia -

vpustenie, vstup

admitancia -

zdanlivá vodivosť elektrického obvodu

admonícia -

pokarhanie, výčitka

adnex -

vedľajší orgán

adnexitída -

zápal maternicových príveskov

adnexitída -

zápal adnexov maternice

adnexitis -

zápal adnexov maternice

adnexotómia -

chirurgické odstránenie adnexov maternice

adnominálny -

stojaci pri podstatnom mene, závislý od podstatného mena

adnotácia -

anotácia

Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!