Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 20

antineuralgicus -

antineuralgický, pôsobiaci proti bolesti

antineutríno -

antičastica vo vzťahu k neutrínu

antineutrón -

antičastica prislúchajúca k neutrónu

antinómia -

rozpor medzi dvomi správnymi názormi, ktoré sa však navzájom vylučujú, protiklad, paradox

antinukleón -

antičastica prislúchajúca k nukleónu

antioxidácia -

opatrenia spomaľujúce alebo zastavujúce okysličovacie procesy pri výrobe alebo skladovaní látok

antioxidant -

chemická látka, ktorá brzdí proces starnutia

Antioxidanty -

látky vychytávajúce voľné radikály, t. j. Škodlivé častice vznikajúce pri biochemických reakciách

antiparasiticus -

antiparazitický, pôsobiaci proti parazitom, cudzopasníkom

antiparazitikum -

liek proti cudzopasníkom, parazitom

antiparkinsonikum -

liek ordinovaný proti Parkinsonovej chorobe

antipasát -

celoročne vanúci vietor smerujúci od rovníka k subtrópom

antipasta -

výrobok z marinovaných rýb a zeleniny

antipathia -

antipatia, odpor, nechuť k niečomu

antipatia -

odpor alebo nechuť k určitým osobám, veciam alebo činnostiam

antiperistaltica -

antiperistaltika, obrátenie normálnych peristaltických pohybov čreva

antiperistalticus -

antiperistaltický, znižujúci črevnú peristaltiku

antiperspirant -

prípravok zabraňujúci poteniu

antiphlogisticus -

antiflogistický, protizapalový

antiphobicus -

antifóbický, odstraňujúci, zmierňujúci strach

antipód -

protinožec; protivník, odporca

antipól -

opačný pól; protiklad

antiproliferačný -

pôsobiaci proti deleniu buniek, proti rozmnožovaniu buniek

antiproteasis -

antiproteáza, látka blokujúca účinok proteáz, enzýmov zodpovedných za štiepenie bielkovín

antiprotón -

stabilná elementárna častica, antičastica protónu

antipruriginosus -

antipuriginózny, znižujúci svrbenie

antipsychotikum -

liek pôsobiaci proti psychóze

antipyogenicus -

antipyogénny, brániaci tvorbe hnisu

antipyreticus -

antipyretický, znižujúci horúčku

antipyretikum -

liek znižujúci horúčku

antipyretikum -

liek znižujúci horúčku

antipyrinum -

antipyrín, látka s protibolestivých a horúčku znižujúcim účinkom

antiquus -

starý

antireflexný -

protiodrazový

antireumatikum -

liek na liečbu reumatizmu s protizápalovými účinkami

antireumatikum -

liek používaný na liečbu reumy

antirhachiticus -

antirachitický, zabraňujúci krivici, ochoreniu vyvolanému nedostatkom vápnika

antirheumaticus -

antireumatický, zabraňujúci reume, zápalovému ochoreniu kíbov

antiromán -

románová tvorba v 60. a 70. rokoch 20. storočia vo Francúzsku

antiscabiosus -

antiskabiózny, pôsobiaci proti svrabu

antiscorbuticus -

antiskorbutický, pôsobiaci proti skorbutu, ochoreniu vyvolanému nedostatkom vitaminu C

antisemita -

stúpenec antisemizmu, nepriateľ Židov

antisemitizmus -

reakčné rasistické protižidovské zmýšľanie, resp. hnutie; nepriateľstvo voči Židom

antisepsa -

ošetrenie rany proti pôsobeniu choroboplodných zárodkov a látok; likvidácia choroboplodných mikroorganizmov chemickými prostriedkami

antisepsis -

antisepsa, ničenie choroboplodných zárodkov chemickými prostriedkami

antiseptický -

zamedzujúci nákaze mikróbami; protihnilobný

antisepticus -

antiseptický, zastavujuci alebo obmedzujúci rast choroboplodných zárodkov

antiseptikum -

látka ničiaca mikroorganizmy a zastavujúca ich rozmnožovanie

antiserum -

antisérum, sérum obsahujúci protilátky proti škodlivine

antisklerotický -

pôsobiaci proti skleróze

antisocialis -

antisociálny, protispoločenský

antisociálny -

namierený proti sociálnym a spoločenským potrebám, protispoločenský

antispasticus -

antispastický, uvolňujúci kŕče hladkého svalstva

antistatický -

odstraňujúci nežiadúci elektrostatický náboj, zabraňujúci jeho vzniku

antistrofa -

opakovanie tých istých slov na konci verša, epifora

antisymetrický -

protisymetrický

antisyphiliticus -

antisyfilitický, zabraňujúci syfilisu, infekčnej pohlavnej chorobe

antitalent -

človek bez nadania, netalentovaný človek

antitetanicus -

antitetanický, protikŕčový

antitéza -

protiklad, výrok popierajúci iný výrok

antithenar -

antitenar, skupina svalov patriaca do oblasti malíčka ruky

antithesis -

antitéza, protiklad, výrok popierajúci iný výrok

antithromboticus -

antitrombotický, zabraňujúci trombóze, upchatiu cievy krvnou zrazeninou

antitoxický -

pôsobiaci proti jedovatým látkam

antitoxicus -

antitoxický, pôsobiaci proti jedovatým toxickým látkam

antitoxín -

látka zneškodňujúca účinky toxických látok v organizme

antitoxinum -

antitoxín, látka vytvorená v inom organizme a neutralizujúca účinok toxínu

antitragicus -

patriaci k antitragu

antitragus -

antitragus, malý hrbolček ušnice vonkajšieho ucha

antitraumaticus -

antitraumatický, protiúrazový

antitrypsinum -

antirypsín, protilátka proti trypsínu, enzýmu štiepiacemu bielkoviny

antituberkulotikum -

liek používaný na liečbu tuberkulózy

Antitusiká -

látky zastavujúce kašeľ

antitusikum -

liek tlmiaci kašeľ

antitussivus -

antitusický, tlumiaci, potlačujúci kašel

antiuretikum -

látka používaná pri liečbe dny

antivegetačný -

brzdiaci rast rastlín

antivenenum -

protijed, látka rušiaca účinok jedu

antivibračný -

pôsobiaci proti vibráciam, účinný proti nim

Antivirotiká -

látky používané na liečbu vírusových ochorení

antivírusový -

účinný proti vírusom

antivitamín -

látka pôsobiaca proti účinkom vitamínov v organizme

antlerit -

zásaditý síran medi, kosoštvorcový nerast

antológia -

výber z literárnych diel viacerých autorov

anton -

slangový výraz pre uzavreté policajné vozidlo na prepravu zadržaných osôb

antonomázia -

označenie známej osoby všeobecným pomenovaním

antonýmia -

jav, keď slová majú opačný, protikladný význam

antonymum -

slovo opačného významu: dobrý – zlý, pekný – škaredý; opozitum

antracén -

aromatický uhľovodík používaný pri výrobe farbív

antracit -

najstaršie a najkvalitnejšie čierne uhlie, s najvyšším obsahom uhlíka

antraknóza -

plesňami spôsobené ochorenie rastlín, najmä ovocných stromov a viniča

antrakóza pľúc -

zaprášenie pľúc uhoľným prachom a sadzami

antrasilikóza -

choroba z vdychovania uhoľného a kremičitého prachu

antrax -

sneť slezinná, infekčné ochorenie domácich zvierat, prenosné na človeka

antrectomia -

antrektómia, chirurgické odstránenie (steny) dutiny

antritída -

zápal sliznice dutiny

antritis -

antritída, zápal sliznice vo vnútri dutiny

antrocele -

antrokéla, nahromadenie tekutiny v dutine

antroduodenectomia -

antroduodenektómia, chirurgické odstránenie zúženej časti žalúdka (antrum pylori) a dvanástnika

antronasalis -

antronazálna, týkajúca sa nosovej dutiny

Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!