Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 19

antidiabetikum -

prostriedok upravujúci hladinu cukru v tele

antidiabetikum -

liek pôsobiaci proti diabetu (cukrovke)

Antidiaroiká -

látky pôsobiace proti hnačke

antidiaroikum -

prostriedok proti hnačke

antidiaroikum -

liek pôsobiaci proti hnačke

antidiarrhoicus -

antidiaroický, protihnačkový, pôsobiaci proti hnačke

antidiphthericus -

antidifterický, pôsobiaci proti záškrtu

antidiuretický -

pôsobiaci proti nadmernému močeniu

antidiureticus -

antidiuretický, tlmiaci nadmerné vylučovanie moča

antidiuretikum -

prostriedok proti nadmernému močeniu

antidiuretinum -

i, n. (ř. anti proti, ř. uron moč) antidiuretin, adiuretin (vazopresin), hormon tlumící nadměrné vylučování moči

antidogmatizmus -

odpor proti dogmatizmu, odmietanie dogiem

antidotum -

protijed, protilátka

antidotum -

protijed

antidráma -

forma modernej drámy, ktorej základom je protiklad k realistickej tradícii divadla

antidysentericus -

antidyzenterický, pôsobiaci proti červienke, infekčnému hnačkovému ochoreniu

antidyspepticus -

antidyspeptický, odstraňujúci poruchy trávenia

antiemeticus -

antiemetický, odstraňujúci zvracanie

antiemetikum -

látka tlmiaca zvracanie

antiemetikum -

liek pôsobiaci proti zvracaniu

antiepilepticus -

antiepileptický, liek proti epilepsii, chorobe prejavujúcej sa opakovanými záchvatmi a poruchami vedomia rôzneho stupňa

antiepileptikum -

liek pôsobiaci proti epilepsii

antieroticus -

pozri

antifašizmus -

demokratické hnutie proti fašizmu a neofašizmu

antifebrilis -

antifebrilný, znižujúci horúčku

antifeminizmus -

hnutie proti ženskej emancipácii, odpor voči ženám

Antiflogistiká -

protizápalové látky

antiflogistikum -

protizápalová látka

antifóna -

striedavý spev kňaza a zboru alebo dvoch zborov pri katolíckej omši

antifonár -

zborník antifón

antifrikčné povlaky -

nátery látkami znižujúcimi účinky trenia

antigalacticus -

antigalaktický, znižujúci vylučovanie mlieka

antigalaktikum -

látka zmierňujúca vylučovanie lieka

antigangraenosus -

antigangrenózny, obsahujúci obranné látky proti sneti

antigén -

cudzorodá látka vyvolávajúca v organizme tvorbu obranných protilátok

antigén -

cudzorodá látka, ktorá pri vniknutí do tela vyvolá tvorbu protilátok

antigénny -

vyvolávajúci v organizme tvorbu protilátok

antigénny -

vyvolávajúci tvorbu protilátok

antigenum -

antigén, látka schopná vyvolať v organizmu imunitnú odpoveď

antigest -

starší hormonálny antikoncepčný prostriedok, ktorý sa začal vyrábať v bývalej ČSSR v šesťdesiatych rokoch minulého storočia

antiglobalisti -

odporcovia globalizácie, zjednocovania krajín sveta, splývania kultúr, ekonomík a pod.

antigonorrhoicus -

antigonoroický, nemierený proti kvapavke, infekčnej pohlavnej chorobe

antigravitácia -

silové odpudivé pôsobenie medzi telesami, opak gravitácie

antihaemolyticus -

antihemolytický, zabraňujúci rozpadu červených krviniek

antihaemorrhagicus -

antihemoragický, zastavujúci krvácanie

antihalačný -

odstraňujúci nežiadúcu haláciu

antihelminthicus -

antihelmintický, namierený proti cudzopasným červom

antihelmintikum -

látka pôsobiaca proti helmintom (črevným parazitom)

antihidroticus -

pozri

antihistaminicus -

antihistaminický, potláčajúci tvorbu a účinok histamínu, látky uplatňujúcej sa pri vzniku alergií

antihistaminikum -

protialergický liek, liek znižujúci účinky histamínu v organizme

antihistaminikum -

liek proti precitlivenosti organizmu, používa sa pri liečbe alergie

antihistorizmus -

popieranie historického významu, odmietanie historických súvislostí a dejov

antihmota -

hmota zložená z antičastíc

antihumánny -

protihumánny, odmietajúci humánnosť, neľudský

antihydropicus -

antihydropický, namierený proti vodnatienke, nahromadeniu tkanivového moku v tkanive a dutých orgánoch

antihypertensivus -

antihypertenzívny, znižujúci vysoký krvný tlak

antihypertenzívum -

liek pôsobiaci proti vysokému krvnému tlaku

antihypertonicus -

antihypertonický, znižujúci vysoký krvný tlak alebo vysoké svalové napätie

antihypertonikum -

liek pôsobiaci proti vysokému krvnému tlaku

antihypnoticus -

antihypnotický, pôsobiaci proti spánku

anticholinergikum -

liek uvoľňujúci bolestivé kŕče hladkej svaloviny

antijadro -

jadro zložené z antiprotónov a antineutrónov

antika -

grécky a rímsky starovek; umelecké dielo z tohto obdobia, kultúra tohto obdobia

antikinesis -

antikinéza, brániaci nežiadúcim, nechceným pohybom

antiklerikalizmus -

hnutie proti klerikalizmu

antiklimax -

postupné zoslabovanie štylistických výrazov

antiklinála -

ohyb horninových vrstiev alebo súboru hornín do oblúka nahor; sedlo

antikoagulancium -

liek pôsobiaci proti zrážaniu krvi

antikodón -

trojica (triplet nukleotidov) v transferovej DNA

antikolonializmus -

hnutie proti kolonizmu, kolonizácii

antikoncepcia -

ochrana proti počatiu mechanickými, chemickými alebo hormonálnymi prostriedkami a koncepčnými metódami

antikoncepčný -

zabraňujúci počatiu

antikonceptívum -

liek, ktorý chráni pred nežiadúcim otehotnením

antikonvulzívum -

liek, ktorý pôsobí proti kŕčom centrálneho nervového systému

antikorózny -

pôsobiaci alebo chrániaci proti korózii

antikrist -

odporca Krista, neznaboh; v prenesenom význame veľmi zlý človek; ancikrist

antikva -

stojatá tlačová latinka; okrúhle písmo z 15. storočia

antikvariát -

predajňa použitých kníh a hudobnín, starých grafík a pod.

antikvárium -

zbierka starožitností

antikvárny -

použitý, starý, starožitný

antikvita -

starožitnosť

antikvovať -

urobiť niečo zastaralým

antilátka -

ochranná látka vznikajúca v tele ako reakcia na ochorenie

antilopa -

párnokopytník žijúci v afrických a ázijských stepiach

antilueticus -

antiluetický, pôsobiaci proti syfilisu, ťažkej infekčnej pohlavnej chorobe

antimagnetický -

odolný proti magnetizmu

antimalarikum -

liek, ktorým sa lieči malária

antimesometrialis -

antimezometriálny, nachádzajúci sa proti úponu širokého maternicového väzu alebo proti maternicovému rohu

antimetabolitus -

antimetabolit, látka narušujúca látkovú premenu

antimetropia -

antimetropia, stav charakterizovaný protichodnou poruchou lomivosti lúčov v očiach

antimicrobialis -

antimikrobiálny, pôsobiaci proti mikroorganizmom

antimikrobiálny -

pôsobiaci proti mikroorganizmom

antimikrobiálny -

pôsobiaci proti mikroorganizmom

antimilitarizmus -

hnutie proti militarizmu

antimón -

kovový prvok, značka Sb

antimonopolný -

protimonopolný

antimutagenum -

antimutagén, látka znižujúca účinok mutagénov, faktorov vyvolávajúcich zmeny na genetickej úrovni

antimycoticus -

antimykotický, pôsobiaci proti plesniam

antimykotikum -

liek pôsobiaci proti hubám, plesni

Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!