Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 18

ante portas -

pred bránami, podľa vety Hannibal ante portas; v prenesenom zmysle blížiace sa nebezpečenstvo

antebrachialis -

antebrachiálny, predlakťový

antebrachium -

predlaktie

antecedencia -

predpoklad, podmienka, to, čo predchádza; proces zarezávania rieky do zdvíhajúceho sa podložia; prevládajúci vplyv jedného z predkov na genotyp jedinca

antecedens -

predchádzajúci, prevládajúci

antecedent -

predok, predchodca; východiskový predpoklad úsudku

antecedentia -

antecedencia, podmienka, predpoklad

antecurvatio -

antekurvácia, ohnutie, zakrivenie

antedatovať -

opatriť skorším dátumom, napr. spis

antefixatio -

antefixácia, upevnenie dopredu, k prednej stene

anteflexio -

anteflexia, ohnutie dopredu

antelúdium -

v hudbe: predohra

antemenstrualis -

antemenštruačný, stav tesne pred menštruáciou

antemeticus -

antemetický, tlmiaci zvracanie

anténa -

zariadenie na vysielanie a zachytávanie elektromagnetických vĺn

antenatalitas -

antenatalita, stav pred narodením

anteneandertálec -

vyhynutý primát, predchodca neandertálca; človek steinheimský

antephasis -

antefáza, predobdobie, obdobie pred mitotickou profázou, pred začatím mitotického delenia buniek

antepositio -

antepozícia, chirurgické posunutie orgánov dopredu

antepozícia -

postavenie jedného jazykového prostriedku pred ostatné; postavenie vpredu

anterethicus -

anterektický, mierniaci dráždenie

anterior -

predný, ležiaci vpredu

anteriosuperior -

nachádzajúci sa vpredu hore

anterodorsalis -

anterodorzálny, predozadný

anterolateralis -

anterolaterálny, ležiaci vpredu na boku

anteromedialis -

anteromediálny, ležiaci vpredu a smerom k stredovej čiare

anteroposterior -

anteroposteriórny, predozadný

anteroticus -

znižujúci pohlavný pud

anteroventralis -

anteroventrálny, ležiaci vpredu na brušnej stene

antesystola -

antesystola, predčasný sťah srdca

antetorsio -

antetorza, vytočenie kosti dopredu

anteversio -

anteverzia (maternice), naklonenie maternice dopredu

antéza -

obdobie kvitnutia vegetácie

anthelix -

oblúkovitý val súbežný so zadnou časťou helixu

anthelminthicus -

anthelmintický, hlístopudný, pôsobiaci proti črevným parazitom

anthelmintiká -

liečivá proti črevným parazitom

anthidroticus -

anthidrotický, antihidrotický, zabraňujúci poteniu, pôsobiaci proti nadmernej činnosti potných žliaz

anthracaemia -

antrakémia, infekcie s prítomnosťou Bacillus anthracis v krvi

anthracofibrosis -

antrakofibróza, zjazvenie tkaniva s prímesou (uhoľného) prachu

anthracofibrosus -

antrakofibrózny, väzivovo zjazvený s prímesou (uhoľného) prachu

anthracosilicosis -

antrakosilikóza, zaprášenie (pľúc) uhoľným prachom a oxidom kremičitým

anthracosis -

antrakóza, zaprášenie (pľúc) uhoľným prachom

anthrax -

antrax, slezinná sneť infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva Bacillus anthracis

anthropogenesis -

antropogenéza, proces vzniku a vývoja človeka

anthropoides -

antropoidný, podobný človeku

anthropologia -

antropológia, náuka o vzniku a vývoji človeka, o jeho telesných vlastnostiach a postavení v prírode vzhľadom na ostatné živé tvory

anthropometria -

antropometria, meranie rôznych rozmerov ľudského tela

anthropomorphismus -

antropomorfizmus, prenášanie ľudských vlastností na iné objekty, prírodu (personifikácia)

anthropophagia -

antropofágia, kanibalizmus, ľudožrútstvo

anthropophagus -

antropofág, ľudožrút, kanibal

anthropophilicus -

antropofilný, majúci dobrý vzťah k ľuďom

anthropophobia -

antropofóbia, úzkostlivý strach pred stykom s ľuďmi

anthropozoonosis -

antropozoonóza, infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša zo zvieraťa na človeka

anti -

proti, opačne

antiagregancium -

liek pôsobiaci proti zrážaniu krvi

antialergický -

zabraňujúci alergii, protialergický

antialergikum -

prostriedok proti alergii

antiallergicus -

antialergický, pôsobiaci proti precitlivenosti, alergii

antiandrogenum -

antiandrogén, látka znižujúca účinok mužských pohlavných hormónov

antianemický -

pôsobiaci proti anémii

antianemikum -

prostriedok proti anémii

antianemikum -

liek zvyšujúci tvorbu červených krviniek, proti anemický liek

antiarrhythmicus -

antiarytmický, normalizujúci srdcový rytmus

antiarthriticus -

pozri

antiarytmikum -

liek pôsobiaci proti srdcovej arytmii

antiasthmaticus -

antiastmatický, liečiaci astmu, pôsobiaci proti astme

antiastmatikum -

liek proti astme

antiatóm -

atóm, v ktorom sú všetky častice nahradené antičasticami: protón antiprotónom, neutrón antineutrónom, elektrón pozitrónom

antibacterialis -

antibakteriálny, ničiaci, potláčajúci baktérie

antibakteriálny -

pôsobiaci proti baktériám

antibarión -

elementárna častica alebo mikroobjekt, ktorý je antičasticou vo vzťahu k bariónu

antibiogramma -

antibiogram, vyšetrenie citlivosti mikroorganizmov na antibiotika

antibiosis -

antibióza, potlačenie rastu iných organizmov

antibiotický -

ničiaci mikroorganizmy

antibioticum -

antibiotikum, látka produkovaná mikroorganizmami, ktorá pri silnom riedení zabraňuje rastu iných mikroorganizmov (bakteriostatické antibiotikum) alebo ich úplne zabíja (baktericídne antibiotikum)

antibiotiká -

látky produkované rôznymi druhmi baktérií a húb a schopné potlačiť rast a pôsobenie iných mikroorganizmov

antibiotikum -

látka pôsobiaca proti baktériám

antibióza -

vzájomné potláčanie rastu a iných životných prejavov jedného organizmu druhým

antiblennorrhagicus -

antiblenoragický, znižujúci hnisanie

antibrachium -

predlaktie

anticephalalgicus -

anticefalalgický, mierniaci bolesť hlavy

anticipácia -

predčasný výskyt, predchádzanie; predzvesť

anticipatio -

anticipácia, predvídanie, predstihovanie udalosti

anticipovať -

predpovedať niečo, čo ešte nebolo preukázané, prijaté

antický -

staroveký, týkajúci sa gréckeho a rímskeho staroveku, rímskej a gréckej kultúry, architektúry, filozofie a pod.

anticoagulans -

antikoagulačný, zabraňujúci zrážaniu krvi

anticoagulatio -

antikoagulácia, zníženie zrážanlivosti krvi

anticonceptionalis -

antikoncepčný, zabraňujúci počatiu, oplodneniu

anticoncipiens -

antikoncipiens, prostriedok zabraňujúci počatiu

anticorodal -

zliatina hliníka, kremíka a horčíka, odolná proti korózii

anticus -

predchádzajúci

anticyklický -

opak cyklického opakovania, necyklický

anticyklóna -

oblasť vysokého tlaku vzduchu, tlaková výš

antičastica -

objekt existujúci ku každej elementárnej častici, síce s rovnakou hmotnosťou, ale opačným nábojom

antidemokratický -

pôsobiaci proti demokracii, odporujúci jej princípom, protidemokratický

antidemokratizmus -

protidemokratické myslenie

antidepresívny -

pôsobiaci proti depresii

antidepresívum -

liek pôsobiaci proti depresii

antidetonačný -

pôsobiaci proti tzv. klepaniu motora

antidiabeticus -

antidiabetický, pôsobiaci proti cukrovke

Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!