Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 17

anodynia -

anodýnia, bezbolestnosť, strata vnímania bolesti

anodynum -

prostriedok zmierňujúci bolesť

anodynum -

látka tlmiaca sinú bolesť

anoestrus -

anoestrus, zastavenie funkcie vaječníkov u samíc cicavcov

anofeles -

dvojkrídly hmyz prenášajúci maláriu

anofelizmus -

zamorenie oblasti komármi rodu Anopheles, ktoré prenášajú maláriu

anoftalmia -

vrodené chýbanie oka

anogenitalis -

anogenitálny, týkajúci sa ritného otvoru a rodidiel

anoia -

anoia, pomätenosť

anomália -

nepravidelnosť, odchýlka od normálneho stavu, úchylka; výnimočnosť

anomalia -

anomália, nepravidelnosť, odchýlka od normy, napr. vývojová odchýlka

anomalus -

anomálny, nepravidelný, výnimočný

anoméria -

druh stereoizomérie

anómia -

stav rozkladu sústavy individuálnych a spoločenských hodnôt; neschopnosť spomenúť si na mená ľudí alebo názvy vecí

anomia -

anomia, prechodná neschopnosť spomenúť si na meno osoby alebo na názov veci

anonychia -

anonýchia, vrodené alebo získané nevyvinutie nechtov

anonym -

nemenovaný, neznámy, nepodpísaný autor

anonymita -

bezmennosť; neuvedenie, zatajenie mena

anonymný -

nepodpísaný, bezmenný

anonymus -

anonymný, bez mena, neznámy

anoperinealis -

anoperineálny, týkajúci sa ritného otvoru a hrádze

anopheles -

anofeles, komár prenášajúci maláriu

anophthalmia -

anoftalmia, vrodené nevyvinutie oka

anopia -

anopia, anopsia, výpadok zorného poľa

anoplastica -

anoplastika, plastika ritného otvoru

anoplura -

voš

anopsia -

strata schopnosti vidieť

anopsia -

pozri

anorák -

dlhá vetrovka s kapucňou

anorectalis -

anorektálny, týkajúci sa análneho otvoru a konečníka

anorectum -

anorektum, riť s konečníkem

anorektikum -

liek potláčajúci pocit hladu

anoretikum -

prostriedok znižujúci chuť do jedla

anorexia -

chorobné nechutenstvo

anorexia -

nechutenstvo, strata chuti do jedla

anorganický -

nerastný, neústrojný, týkajúci sa neživých látok, opak organického; vzťahujúci sa na funkčnú poruchu orgánu

anorganicus -

anorganický, neústrojný, nevzťahujúci sa na orgán

anorganika -

anorganická chémia

anorgasmus -

anorgazmus, neprítomnosť orgazmu pri pohlavnom styku

anorgazmia -

u ženy chýbanie orgazmu, nemožnosť dosiahnuť orgazmus

anorchia -

anorchia, anorchídia, vrodené nevyvinutie semenníkov

anorchidia -

pozri

anorchismus -

anorchizmus, vrodené chýbanie, nevyvinutie semenníkov, úplné chýbanie semenníkov

anormalita -

anormálnosť, úchylnosť, nenormálnosť

anormálny -

neobvyklý, nenormálny, odchýlny, nepravidelný

anorthosis -

anortóza, neschopnosť stoporenia penisu

anoskopia -

vyšetrenie análneho (ritného) otvoru

anosmia -

chorobná strata čuchu

anosmia -

strata čuchu

anosteoplasia -

anosteoplázia, vrodená porucha rastu kostí

anostosis -

anostóza, porucha tvorby kostí

anotácia -

predbežné oznámenie o nejakom diele alebo činnosti; stručná charakteristika literárneho diela pre propagačné alebo knihovnícke účely; pripájanie poznámok k textu

anotia -

anocia, vrodené nevyvinutie ušných lalôčikov

anotovať -

robiť anotáciu

anovaria -

anovária, vrodené nevyvinutie vaječníkov

anovulácia -

menštruačný cyklus bez dozrievania vajíčka a jeho uvoľňovania

anovulatio -

anovulácia, menštruačný cyklus bez dozrievania vajíčka a jeho uvoľnenia

anovulatorius -

anovulačný (cyklus), bez ovulácie

anoxaemia -

anoxémia, nedostatok kyslíka v krvi

anoxaemicus -

anoxemický, týkajúci sa nedostatku kyslíka v krvi

anoxémia -

nedostatok kyslíka v krvi

anoxia -

nedostatok kyslíka v tkanivách; bezkyslíkaté prostredie

anoxia -

nedostatočné okysličovanie tkanív

anoxybiosis -

anoxybióza, život bez kyslíka, schopnosť života bez kyslíka

anoxydosis -

anoxidóza, prejavy poškodenia orgánu spôsobené nedostatkom kyslíka

anozmia -

chorobná strata čuchových schopností

ansa -

rukoväť, uško, pútko, slučka, záves, kľučka, držadlo

ansábel -

umelecký súbor, zbor; celok, súhrn

ansatus -

pútkovitý, slučkovitý

anser -

hus

anserinus -

husí

anšlus -

násilné pripojenie, zabranie územia cudzieho štátu, anexia; podľa násilného pripojenia Rakúska k Nemecku v roku 1938 = nemecky der Anschluss

ant -

pozri

ant(i)odontalgicus -

ant(i)odontalgický, zmierňujúci bolesť zubov

antabus - prostriedok na liečbu alkoholikov -

ak človek po jeho požití pije alkohol, pozvracia sa

antacídum -

liek znižujúc kyslosť žalúdočnej šťavy

antacidus -

neutralizujúci alebo viažuci kyselinu chlorovodíkovú v žalúdku

antae -

spôsob zosilnenia čela steny antickej architektúry

antagonický -

nezmieriteľne nepriateľský; protichodný

antagonismus -

antagonizmus, protiklad, protichodná, opačná činnosť orgánov, liekov

antagonista -

antagonista, činiteľ pôsobiaci opačne, protichodne ako iný činiteľ

antagonistický -

nepriateľský, protichodný, antagonický

antagonisticus -

antagonistický, protichodný, opačne pôsobiaci

antagonizmus -

nezmieriteľný protiklad, protichodnosť, rozpor

antalgický -

pôsobiaci proti bolesti

antalgicus -

antalgický, utišujúci, zmierňujúci bolesť

antanta -

spojenectvo medzi štátmi

antapex -

bod na svetovej sfére ležiacej oproti apexu

antarktický -

vzťahujúci sa na južný pól a oblasti okolo neho alebo pochádzajúci z oblasti Antarktídy

antarthriticus -

ant(i)artritický, pôsobiaci proti kĺbovému reumatizmu

antasthmaticus -

antastmatický, pôsobiaci proti astme, proti dýchacím ťažkostiam

ante -

pred

ante -

prvá časť zložených slov s významom umiestenie vpredu, predchádzanie v čase

ante -

vpredu, predtým

ante cenam -

pred jedlom

ante Christum -

pred narodením Krista, pred naším letopočtom, skratka A. Chr.

ante meridiem -

pred poludním, skratka a. m.

ante mortem -

krátko pred smrťou

ante mortem (finem) -

pred smrťou

ante partum -

pred pôrodom

Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!