Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 16

anhidróza -

znížené vylučovanie potu

anhidróza -

nedostatočná tvorba potu

anhormonia -

anhormónia, závažný nedostatok, resp. chýbanie hormónov

anhydraemia -

anhydrémia, abnormálne zahustenie krvi, telových tekutín, po veľkých stratách vody z organizmu (hnačky, zvracanie, potenie)

anhydramnia -

anhydramnia, nedostatočné množstvo plodovej vody, ktoré vedie k tzv. suchému pôrodu

anhydrit -

síran vápenatý, nerast

anhydromyelia -

anhydromyélia, nedostatok miešneho moku

anhypnosis -

anhypnóza, nespavosť

anchipodia -

anchipódia, jedinec s deformovanou panvou, dolné končatiny má veľmi blízko k sebe

anihilácia -

zničenie, zmiznutie; zánik častice premenou na iné častice

anilín -

aromatická zlúčenina z redukcie nitrobenzénu, s dôležitým využitímvo farmaceutickom priemysle

anilinum -

anilín, aminobenzén, zložka kamenouhoľného dechtu, surovina na výrobu farbív a liečiv

anilis -

starecký

anilitas -

starecký vek spojený so slabomyseľnosťou

anima -

duša, v scholastike prvý životný princíp

anima -

vzduch, dych, duch, duša

animácia -

oživovanie, oživenie; vyvolanie ilúzie pohybu postupným zachytením statických obrázkov idúcich po sebe; animovanie

animal -

živočích

animal rationale -

tvor rozumný, tvor s vedomím

animalis -

animálny, živočíšny, pudový, zmyslový

animalista -

umelec zobrazujúci zvieratá

animalitas -

animálnosť, životnosť, pudovosť

animalizmus -

uctievanie posvätných zvierat

animálny -

zvierací, živočíšny; zmyselný, pudový

animans -

dýchajúci, živý

animatio -

animácia, oživovanie

animato -

v hudbe živo, oživene

animátor -

pracovník určujúci alebo realizujúci pohyby filmových bábok alebo postavičiek kresleného filmu; pracovník organizujúci zábavu pre rekreantov

animatus -

oživený, životaschopný

animikit -

zliatina antimónu a striebra, nerast

animizácia -

oduševnenie

animizmus -

viera v duchov a nadprirodzené bytosti; názor, že duša je základom života a všetkého diania

animo -

dobrá nálada; chuť na niečo, záujem o niečo

animositas -

animozita, zaujatosť, nepriateľstvo

animoso -

v hudbe: odvážne

animosus -

animózny, búrlivý, prudký

animovanie -

animácia

animovaný -

veselý, čulý, živý; oživený, kreslený, napr. film

animovať -

robiť animáciu, kresliť; získať záujem niekoho o niečo

animozita -

zaujatosť, podráždenosť

animus -

duch, myseľ, rozum, vedomie, povaha

anión -

ión so záporným nábojom

anión -

záporne nabitý ión, porušenie neutrálneho stavu atómu alebo molekuly, pričom prevažujú elektróny

aniridia -

anirídia, vrodené nevyvinutie dúhovky

aniseikonia -

anizeikónia, nerovnaký obraz na sietnici oboch očí

anischuria -

anischúria, neschopnosť udržať moč, močová inkontinencia

aniso -

prvá časť zložených slov s významom nerovnaký, nerovnakosť

anisocaryosis -

anizokaryóza, rozličná veľkosť a tvar bunkových jadier

anisocytosis -

anizocytóza, rozdielna veľkosť buniek (napr. červených krviniek)

anisocytus -

anizocyt, rôzne veľká červená krvinka

anisodactylia -

anizodaktýlia, nerovnako veľké, dlhé prsty

anisodontia -

anizodoncia, nerovnaké zuby

anisogamia -

anizogamia, proces oplodňovania dvoch pohlavných buniek rôznej veľkosti a druhu

anisognathia -

anizognatia, rôzne veľké čeľusti

anisochromasia -

anizochromázia, rôzne zafarbenie bunky

anisomastia -

anizomastia, nerovnaký vývin ženských prsníkov

anisomelia -

anizomélia, rôzne veľké končatiny

anisometropia -

anizometropia, stav zraku, keď obidve oči nemajú rovnakú lomivosť očných prostredí (napr. jedno oko je ďalekozraké a druhé oko je krátkozraké), nerovnozrakosť

anisopia -

anizopia, rôzne, nerovnomerné videnie

anisoploidia -

anizoploidia, stav, pri ktorom počet chromozómových súborov v bunkách je nepárny

anisoreflexia -

anizoreflexia, rôzna reakcia organizmu na podnety, rôzna výbavnosť reflexov

anisos -

nerovnaký, rôzny

anisotropicus -

anizotrópny, rozdielny v rôznych smeroch, nerovnakého tvaru

anisuria -

anizúria, nerovnomerné vylučovanie moča

aníz -

rastlina rodu Pimpinella pestovaná ako korenina

anizo -

prvá časť zložených slov s významom nerovnaký, nerovnakosť

anizochrónny -

nerovnomerný

anizometropia -

nerovnaká optická lomivosť očí

anizotropia -

závislosť fyzikálnych vlastností látok na smere, v ktorom sa merajú

anízovka -

sladký likér

anketa -

prieskum verejnej mienky, dotazníková akcia

anketár -

kto robí anketu, kladie otázky

ankylocolpos -

ankylokolpos, nepriechodnosť pošvy

ankylodactylia -

ankylodaktýlia, pokrivenie, stuhnutie kĺbov na prstoch

ankyloglossia -

ankyloglózia, obmedzenie pohyblivosti jazyka kvôli skrátenej uzdičke, prirastený jazyk

ankylocheilia -

ankylocheilia, čiastočné zrastenie pier

ankylophobia -

ankylofóbia, chorobný strach zo stuhnutia kĺbov

ankylopoieticus -

ankylopoetický, vyvolávajúci nepohyblivosť, stuhnutosť

ankyloproctia -

ankyloprokcia, uzáver, nepriechodnosť ritného otvoru

ankylosis -

ankylóza, stuhnutie kĺbu

Ankylostoma -

parazitárny červ vyskytujúci sa za patologických okolností v tenkom čreve

ankylostomiasis -

ankylostomóza, choroba vyskytujúca sa v teplých a vlhkých oblastiach, vyvoláva ju parazit Ankylostoma duodenale

ankylotia -

ankylócia, zúženie zvukovodu

ankylotomia -

ankylotómia, chirurgické uvoľnenie zrastov

ankylourethria -

ankylouretria, zúženie močovej trubice

ankylóza -

chorobná stuhnutosť kĺbov následkom poranenie alebo ochorenia kĺbu

ankylóza -

stuhnutie kĺbov

annalis -

ročný

anni -

roku

anno -

v roku, roku

anno Domini -

roku Pána

annotatio -

anotácia, adnotácia, poznámka, pripojenie poznámok, stručná charakteristika

annullatio -

anulácia, zrušenie, zničenie

annus -

rok

annuus -

ročný, trvajúci jeden rok

anococcygeus -

anokokcygeálny, týkajúci sa ritného otvoru a kostrče

anóda -

kladná elektróda

anodontia -

anodoncia, vrodené nevyvinutie zubov

anodus -

anóda, kladná elektróda

anodýnia -

strata vnímania bolesti, bezbolestnosť

Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!