Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 14

androfóbia -

chorobný strach žien z mužov

androgén -

mužský pohlavný hormón

androgenum -

androgén, mužský pohlavný hormón

androgenuria -

androgenúria, prítomnosť mužského pohlavného hormónu v moči

androgýn -

obojpohlavný jedinec, hermafrodit

androgýnia -

obojpohlavnosť, pohlavná obojakosť

androgynia -

androgýnia, obojpohlavnosť, obojakosť v sekundárnych pohlavných znakoch

android -

umelý človek, robot napodobňujúci človeka

androides -

androidný, podobný mužovi, ako muž

androkefália -

zobrazenie zvieracieho tela s ľudskou hlavou, napríklad kentaur

andrológia -

náuka o mužskom organizme

andrologia -

andrológia, medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami charakteristickými pre mužské pohlavie (napr. neplodnosť, sexuálne poruchy)

andrománia -

chorobná túžba žien po mužoch

andromania -

andrománia, chorobná pohlavná túžba žien po mužoch, nymfománia

andronym -

ženské meno odvodené od mena muža

androphilia -

androfília, pohlavná náklonnosť k mužom

androphobia -

androfóbia, chorobný strach z mužov

androspermia -

spermia určujúca samčie pohlavie, u človeka chromozóm Y

androspermia -

androspermia, spermia určujúca samčie pohlavie (u človeka spermia s chromozómom Y)

androsterón -

samčí a mužský pohlavný hormón

androsteronum -

androsterón, mužský pohlavný hormón (testosterón)

androtropia -

androtropia, choroba postihujúca prevažne mužov

anekdota -

vtip; krátke vtipné rozprávanie s prekvapujúcou pointou

anekdotický -

týkajúci sa anekdoty

anektovať -

násilím obsadiť a pripojiť územie cudzieho štátu alebo jeho časti

anekumena -

trvale nevyužité, neobývané územie

anémia -

málokrvnosť, chudokrvnosť, nedostatok červených krviniek v krvi

anémie -

úbytok červených krviniek, chudokrvnosť

anemik -

osoba trpiaca anémiou, chudokrvnosťou

anemo -

prvá časť zložených slov s významom vietor

anemofília -

prenášanie pelu vetrom, vetroprašnosť

anemograf -

meteorologický prístroj na meranie smeru a rýchlosti vetra

anemogram -

záznam anemografu

anemochória -

rozširovanie rastlín vetrom

anemochoria -

anemochória, šírenie (semien, baktérií) pomocou vetra

anemometer -

vetromer, prístroj na meranie sily a smeru vetra

anempiria -

anempíria, málo znalostí získaných skúsenosťou

anencefália -

narodenie dieťaťa s nevyvinutou mozgovou časťou hlavy

anencephalia -

anencefália, nevyvinutie lebečných kostí a mozgu

anenergia -

anenergia, nezáujem, nečinnosť, neschopnosť reakcie

anenzymia -

anenzýmia, nedostatok enzýmu v tráviacich šťavách

aneosinophilia -

aneozinofília, strata, úbytok eozinofilných leukocytov v krvi

anephria -

anefria, vrodené chýbanie, nevyvinutie obličky

anepia -

anepia, nemota

anepigraf -

spis bez titulu

anergia -

časť energie, ktorú nie je možné premeniť na užitočnú energiu; znížená obranná reakcia organizmu

anergia -

anergia, slabosť

aneroid -

kovový tlakomer

anerosia -

anerózia, nedostatok pohlavného pudu

anerythropoiesis -

anerytropoéza, znížená alebo žiadna tvorba červených krviniek

anerythropsia -

anerytropsia, neschopnosť vidieť červenú farbu, odlíšiť červenú farbu

anestetikum -

látka spôsobujúca znecitlivenie

anestetikum -

látka spôsobujúca celkové alebo miestne znecitlivenie

anestézia -

znecitlivenie pomocou anestetík

anestéziológ -

lekár starajúci sa o správne uspatie pacienta pri operácii, udržiavanie jeho vitálnych funkcií počas nej a jeho úspešné prebudenie po operácii

anestéziológia -

odbor zaoberajúci sa anestéziou

anestézovať -

prevádzať, poskytovať anestéziu

Anethum -

anýz

anetodermia -

anetodermia, atrofia kože prejavujúca sa mechúrikovite vyklenutými ložiskami

anetol -

voňavá látka obsiahnutá vo feniklovom a anízovom oleji

aneuploidia -

aneuploídia, heteroploídia, pri ktorej došlo k chybnému rozdeleniu dcérskych chromozómov

aneurín -

vitamín B1

aneurinum -

aneurín, vitamín B1 (starší názov tiamínu)

aneurysma -

aneuryzma, výduť, chorobné rozšírenie časti tepny

aneurysmatomia -

aneuryzmatómia, chirurgické otvorenie, preťatie výdute

aneurysmorrhaphia -

aneuryzmorafia, chirurgické zošitie vydutého vaku a tým aj odstránenie výdute

Aneuryzma -

oslabenie cievnej steny s jej následným vyklenutím a rizikom prasknutia

anexia -

násilné pripojenie cudzieho štátu alebo jeho časti k inému štátnemu územiu, zábor územia; anšlus

angažmán -

zmluva o prijatí do umeleckého (napr. divadelného) súboru, pracovný úväzok v umeleckom súbore

angažovanosť -

účastnosť, záujem presadiť, motivácia účasti; zaujatie stanoviska

angažovať -

najať, zamestnať, poveriť

angažovať sa -

byť pri niečom veľmi horlivý, zúčastniť sa na niečom s veľkým zaujatím

angeion -

cieva

angelika lekárska -

aromatická liečivá rastlina s malými bielymi kvetmi a veľkými listami

angelín -

druh tvrdého dreva, ktoré sa používa na výrobu nadštandardného nábytku

angi -

prvá časť zložených slov s významom cieva, cievny systém

angialgia -

bolesť ciev

angialgia -

angialgia, bolesť ciev

angiasthenia -

angiasténia, oslabenie napätia cievnej steny

angiectasis -

angiektázia, rozšírenie cievy

angiectaticus -

angiektatický, týkajúci sa rozšírenia cievy

angiectomia -

angiektómia, chirurgické odstránenie cievy

angiectopia -

angiektopia, abnormálne uloženie cievy

angiitída -

zápal cievy

angiitis (ange(o)itis) -

angiitída (ange(o)itída), zápal cievy

angína -

zápal prednej časti hrtanu, krčných mandlí, bolesť v krku; zvieravá bolesť v okolí srdca

angína -

zápal prednej časti hrtana

angina pectoris -

srdcová angína; prejav ischemickej choroby srdca, zvieravá bolesť za hrudnou kosťou spojená s potením a úzkosťou

Angína pektoris -

bolesť za hrudnou kosťou, ktorá vznikne, ak srdcový sval nie je dostatočne zásobený krvou. Trvá väčšinou niekoľko desiatok sekúnd až päť minút a ustúpi po užití nitroglycerínu

anginoideus -

anginoidný, podobný angíne

anginophobia -

anginofóbia, chorobný strach z angíny

anginosus -

anginózny, anginózna bolesť pri angíne pectoris spôsobená nedokrvením srdcového svalu

anginózny -

anginózna bolesť pri angíne pectoris spôsobená nedokrvením srdcového svalu

angio -

prvá časť zložených slov s významom cieva, cievny systém

angioblasticus -

angioblastický, týkajúci sa nezrelej cievnej bunky

angioblastoma -

angioblastóm, nezrelý cievny nádor

angioblastos -

angioblast, bunka pochádzajúca z mezenchýmu, ktorá sa ďalej diferencuje na endotelovú bunku

angiocardiogramma -

angiokardiogram, angiokardiografický záznam, snímok zobrazujúci srdce a veľké cievy

angiocardiographia -

angiokardiografia, röntgenové znázornenie srdca a veľkých ciev po podaní kontrastnej látky

angiocardiopathia -

angiokardiopatia, ochorenie ciev a srdca (všeobecne)

Predošlá 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!