Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 11

alpínsky -

alpský, týkajúci sa Álp; vysokohorský

alpínum -

záhradná skalka najčastejšie z nízkych vysokohorských rastlín, alpínok

alstonit -

uhličitan vápnika a bária, vzácny nerast

alt -

hlboký ženský alebo chlapčenský hlas

altait -

nerast

altán -

menšia zastrešená, čiastočne otvorená stavba, besiedka

altánok -

besiedka, menšia zastrešená a čiastočne otvorená stavba

alter ego -

druhé „ja“, niekoho „pravá ruka“

alterácia -

porucha, poškodenie napr. organizmu; zvýšenie alebo zníženie tónu v určitej stupnici; trápenie, problémy, ťažkosti; zmena minerálu alebo horniny chemického alebo fyzikálneho pôvodu

alterácia -

porucha, poškodenie, zhoršenie

alternácia -

nahradenie, zaskakovanie, vzájomná výmena, striedanie; v divadle obsadenie jednej úlohy viacerými hercami; striedanie práce zdravej a postihnutej paže; striedanie hlások v jednom slove

alternarióza -

choroba rastlín prejavujúca sa hnilobou plodov a škvrnami na listoch

alternát -

náhradník za niektorého člena delegácie; zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinárodnej zmluve

alternatim -

v hudbe: striedavo

alternatíva -

možnosť voľby medzi viacerými riešeniami, keď je treba rozhodnúť sa pre niektoré z nich

alternatívny -

zástupný, iný, náhradný, s možnosťou voľby

alternátor -

zariadenie na výrobu elektrickej energie v automobiloch, nástupca predtým používaných dynám, synchrónny generátor striedavého prúdu

alternovať -

nahradiť, vystriedať, striedať, zaskakovať

alterovať -

poškodzovať, meniť, narušovať, rozčuľovať

altimeter -

výškomer

altis -

miesto poskytujúce azyl, zasvätený priestor

altocumulus -

skupina bielych alebo sivých kupovitých oblakov

altostratus -

súvislá šedá alebo biela vrstva oblakov

altruista -

človek s pozitívnym vzťahom k iným ľuďom, ľudomil

altruistický -

ľudomilný, nezištný, nesebecký

altruizmus -

nesebecký, láskavý vzťah k druhému človeku, láska k blížnemu

altsaxofón -

altový saxofón

alumetovanie -

povrchová úprava niektorých železných kovov hliníkovou vrstvou

alumíniový -

hliníkový

aluminit -

biely mäkký nerast, vodnatý síran draslíka a hliníka

alumínium -

hliník, značka Al

aluminotermia -

výroba kovov pomocou hliníka

aluminóza -

zaprášenie pľúc hliníkovým prachom

alumnát -

internát pre výchovu katolíckych kňazov

alunit -

zásaditý síran draslíka a hliníka, nerast

alunogén -

vodnatý síran hlinitý, nerast

alurgit -

červená odroda muskovitu, nerast

alúry -

maniere, mravy, spôsoby, chovanie

alúvium -

štvrtohorné usadeniny, naplaveniny; mladšie štvrtohory, holocén; nánosy a usadeniny uložené tečúcou vodou

alúzia -

narážka

alveola -

zubné lôžko, dutinka; pľúcna dutina; malá nádobka; výstupok na ďasne horného chrupu, na ktorom sa tvoria hlásky

alveola -

pľúcny mechúrik

alveolitída -

zápal zubného lôžka

alveolitída -

zápal pľúcnych mechúrikov

alveolitis -

zápal pľúcnych mechúrikov

Alveoly -

pľúcne mechúriky

alweg -

sedlová jednokoľajnicová rýchlodráha na nadzemnej konštrukcii

alyl -

jednoväzbový radikál odvodený od propénu

amabile -

v hudbe: nežne, ľúbezne, sladko

amadína -

malý austrálsky alebo africký vták s pestrým perím a hrubým zobákom

amalgám -

roztok kovu v ortuti, používa sa v stomatológii; nerast nachádzajúci sa v rudách striebra a ortuti

amalgamovať -

spájať kov s ortuťou; pokrývať amalgámom

amanitín -

jedovatá látka v muchotrávke zelenej

amant -

slangový výraz pre milenca

amanuensis -

kedysi nižsí súdny úradník

amara -

horké lieky na povzbudenie chute do jedla

amarantit -

vodnatý síran železa, nerast červenej farby

amarelka -

druh čerešne s plodmi kyslastej chuti

amarilitit -

vodnatý síran železa a sodíka

amarylka -

subtropická rastlina s ľaliovitými kvetmi, u nás známa ako izbový kvet

amatér -

človek pestujúci vedu, šport, umenie a pod. zo záľuby, opak profesionála

amaterizmus -

vykonávanie niečoho zo záľuby, nie z povolania, amatérstvo; profesionálna nespôsobilosť k vykonávanej činnosti, neschopnosť

amatérsky -

ochotnícky, neprofesionálny

amaurosis -

slepota

amauróza -

nezvratná strata zraku, slepota

amauróza -

slepota

amazonit -

odroda draselného živca, amazónsky kameň

amazonka -

bojovná, statočná žena; mužatka

ambaláž -

obal, balenie

ambasáda -

veľvyslanectvo

ambasádor -

veľvyslanec

ambažúra -

v hudbe: nátisk; chuť piť; dobrá nálada

ambícia -

ctižiadosť, snaha vyniknúť; veľkorysé plány

ambiciózny -

usilujúci sa vyniknúť, ctižiadostivý

ambidextria -

nevyvinuté alebo chýbajúce prednostné používanie jedného z párových orgánov tela, najmä ruky

ambient -

prostredie; syntezátorová hudba využívajúca prírodné alebo technické zvuky

ambiguita -

dvojzmyselnosť, dvojznačnosť, neurčitosť

ambiofónia -

používanie elektroakustických zariadení v akustických priestoroch; prenos priestorovej informácie z poľa odrazených vĺn v priestore

ambiopia -

chyba zraku spočívajúca v dvojitom videní, diplopia

ambit -

krytá chodba okolo nádvoria kláštora, zámku a pod.

ambitus -

rozsah hlasu alebo hudobného nástroja, tónový rozsah melódie

ambivalencia -

dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť; chorobná nerozhodnosť; zmiešanosť citov

ambivalentný -

reagujúci v protichodných citových alebo vôľových postojoch vzhľadom na určitú osobu alebo predmet; orientovaný na dve strany; nerozhodný

amblyakúzia -

oslabený sluch, nedoslýchavosť

amblyopia -

tupozrakosť, zníženie zrakovej ostrosti

ambo -

kazateľňa starokresťanského chrámu; v staršej lotérii výhra na dve čísla; dvojitá kontra v kartovej hre

ambona -

vyvýšené miesto, rečnícka tribúna v starých kresťanských chrámoch

ambra -

voskovitý výlučok veľryby využívaný pre svoju špecifickú vôňu v kozmetickom priemysle; fosílna živica z treťohorných ihličnatých stromov; skorá odroda zemiakov

ambrit -

fosílna živica

ambroid -

umelý jantár

ambrózia -

pokrm olympských bohov; rod dvojklíčnolistových rastlín z čeľade astrovitých

ambulancia -

sanitka; oddelenie nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia, kam pacienti dochádzajú

ambulantný -

pojazdný, sťahovavý; liečený v ambulantnom oddelení

ambulatórium -

zdravotnícke zariadenie alebo stredisko pre pacientov schopných chôdze

améba -

meňavka, prvok premenlivého tvaru

amébiáza -

ochorenie vyvolané amébami

amébocyt -

pohyblivá bunka húb

amélia -

vrodené nevyvinutie končatín

amen -

hebrejský výraz „staň sa, tak nech sa stane“; naozaj, isto; zakončenie modlitby, koniec

amencia -

porucha vedomia prejavujúca sa stratou orientácie

Predošlá 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!