RSS kanál - Cudzie slová http://www.cudzieslova.sk Slovník cudzích slov... sk Sun, 16 Dec 18 04:17:55 +0100 GNU FDL www.cudzieslova.sk/licencia http://www.cudzieslova.sk Posledné pridané angiotripsa http://www.cudzieslova.sk/hladanie/angiotripsa pozri citáty anopsia http://www.cudzieslova.sk/hladanie/anopsia pozri citáty anorchidia http://www.cudzieslova.sk/hladanie/anorchidia pozri citáty antiarthriticus http://www.cudzieslova.sk/hladanie/antiarthriticus pozri citáty cibos http://www.cudzieslova.sk/hladanie/cibos pozri citáty antieroticus http://www.cudzieslova.sk/hladanie/antieroticus pozri citáty antihidroticus http://www.cudzieslova.sk/hladanie/antihidroticus pozri citáty ant http://www.cudzieslova.sk/hladanie/ant pozri citáty appendicitis http://www.cudzieslova.sk/hladanie/appendicitis pozri citáty apendicitída http://www.cudzieslova.sk/hladanie/apendicitída pozri citáty apodos http://www.cudzieslova.sk/hladanie/apodos pozri citáty aquosus http://www.cudzieslova.sk/hladanie/aquosus pozri citáty atheromatosis http://www.cudzieslova.sk/hladanie/atheromatosis pozri citáty atherosclerosis http://www.cudzieslova.sk/hladanie/atherosclerosis pozri citáty artérioskleróza http://www.cudzieslova.sk/hladanie/artérioskleróza pozri citáty bato http://www.cudzieslova.sk/hladanie/bato prvá časť zložených slov s významom hlboký, hĺbka citáty bin http://www.cudzieslova.sk/hladanie/bin prvá časť zložených slov s významom „dvakrát“ citáty kefao http://www.cudzieslova.sk/hladanie/kefao prvá časť zložených slov s významom hlava, hlavov, mozog, mozgový citáty chemi http://www.cudzieslova.sk/hladanie/chemi prvá časť zložených slov s významom chemický, chémia citáty chole http://www.cudzieslova.sk/hladanie/chole prvá časť zložených slov s významom žlčový, žlčník, žlčníkový citáty chromo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/chromo prvá časť zložených slov s významom farba, farbivo, farebný citáty chryso http://www.cudzieslova.sk/hladanie/chryso prvá časť zložených slov s významom zlato, zlatý citáty kon http://www.cudzieslova.sk/hladanie/kon prvá časť zložených slov s významom s, so, spoločne citáty dezo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/dezo prvá časť zložených slov s významom spojeným s odstraňovaním nepríjemných pachov citáty entero http://www.cudzieslova.sk/hladanie/entero prvá časť zložených slov s významom črevo, črevný citáty endo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/endo prvá časť zložených slov s významom vo vnútri, vnútorný citáty ferro http://www.cudzieslova.sk/hladanie/ferro prvá časť zložených slov s významom železo, železný citáty gastr http://www.cudzieslova.sk/hladanie/gastr prvá časť zložených slov s významom žalúdok, žalúdočný citáty protero http://www.cudzieslova.sk/hladanie/protero prvá časť zložených slov s významom prvý, prvotný, pôvodný citáty rekt http://www.cudzieslova.sk/hladanie/rekt prvá časť zložených slov s významom konečník citáty rhino http://www.cudzieslova.sk/hladanie/rhino prvá časť zložených slov s významom nos, nosný, nosový citáty rhizo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/rhizo prvá časť zložených slov s významom koreň citáty tromb http://www.cudzieslova.sk/hladanie/tromb prvá časť zložených slov s významom krvná zrazenina, krvné doštičky citáty vaz http://www.cudzieslova.sk/hladanie/vaz prvá časť zložených slov s významom cieva, cievny citáty dermato http://www.cudzieslova.sk/hladanie/dermato prvá časť zložených slov s významom koža, kožný, pokožka, pleť citáty dermo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/dermo prvá časť zložených slov s významom koža, kožný, pokožka, pleť citáty hemo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/hemo prvá časť zložených slov majúca význam krv, krvný citáty haemo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/haemo prvá časť zložených slov majúca význam krv, krvný citáty hema http://www.cudzieslova.sk/hladanie/hema prvá časť zložených slov majúca význam krv, krvný citáty haema http://www.cudzieslova.sk/hladanie/haema prvá časť zložených slov majúca význam krv, krvný citáty poly http://www.cudzieslova.sk/hladanie/poly prvá časť zložených slov s významom mnoho, mnohý, hojný, viacnásobný; 2. vyskytujúci sa v zloženom molekulovom stave citáty agri http://www.cudzieslova.sk/hladanie/agri prvá časť zložených slov s významom poľnohospodárstvo, poľnohospodársky, pôda, pole citáty agro http://www.cudzieslova.sk/hladanie/agro prvá časť zložených slov s významom poľnohospodárstvo, poľnohospodársky, pôda, pole citáty akro http://www.cudzieslova.sk/hladanie/akro prvá časť zložených slov s významom vrcholný, vrchný, najvyšší; okrajový citáty aktino http://www.cudzieslova.sk/hladanie/aktino prvá časť zložených slov s významom lúč, žiarenie citáty akva http://www.cudzieslova.sk/hladanie/akva prvá časť zložených slov s významom voda, vodný citáty aqua http://www.cudzieslova.sk/hladanie/aqua prvá časť zložených slov s významom voda, vodný citáty alo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/alo prvá časť zložených slov s významom iný, odlišný citáty allo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/allo prvá časť zložených slov s významom iný, odlišný citáty angio http://www.cudzieslova.sk/hladanie/angio prvá časť zložených slov s významom cieva, cievny systém citáty angi http://www.cudzieslova.sk/hladanie/angi prvá časť zložených slov s významom cieva, cievny systém citáty aniso http://www.cudzieslova.sk/hladanie/aniso prvá časť zložených slov s významom nerovnaký, nerovnakosť citáty arche http://www.cudzieslova.sk/hladanie/arche prvá časť zložených slov s významom starý, starobylý, dávny, pôvodný citáty archeo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/archeo prvá časť zložených slov s významom starý, starobylý, dávny, pôvodný citáty archi http://www.cudzieslova.sk/hladanie/archi prvá časť zložených slov s významom 1. vedúci, prvý, vyšší; 2. starý, starobylý, dávny, pôvodný, -pra citáty arch http://www.cudzieslova.sk/hladanie/arch prvá časť zložených slov s významom 1. vedúci, prvý, vyšší; 2. starý, starobylý, dávny, pôvodný, -pra citáty bakterio http://www.cudzieslova.sk/hladanie/bakterio prvá časť zložených slov s významom baktéria, bakteriálny citáty bakteri http://www.cudzieslova.sk/hladanie/bakteri prvá časť zložených slov s významom baktéria, bakteriálny citáty bas http://www.cudzieslova.sk/hladanie/bas prvá časť zložených slov s významom hlboký, nízky citáty bazi http://www.cudzieslova.sk/hladanie/bazi prvá časť zložených slov s významom 1. spodný, základový, bazálny; 2. zásaditý, bazický, alkalický; 3. týkajúci sa bazických hornín citáty bazo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/bazo prvá časť zložených slov s významom 1. spodný, základový, bazálny; 2. zásaditý, bazický, alkalický; 3. týkajúci sa bazických hornín citáty basi http://www.cudzieslova.sk/hladanie/basi prvá časť zložených slov s významom 1. spodný, základový, bazálny; 2. zásaditý, bazický, alkalický; 3. týkajúci sa bazických hornín citáty baso http://www.cudzieslova.sk/hladanie/baso prvá časť zložených slov s významom 1. spodný, základový, bazálny; 2. zásaditý, bazický, alkalický; 3. týkajúci sa bazických hornín citáty bis http://www.cudzieslova.sk/hladanie/bis prvá časť zložených slov s významom "dvakrát" citáty brachy http://www.cudzieslova.sk/hladanie/brachy prvá časť zložených slov s významom krátky citáty centi http://www.cudzieslova.sk/hladanie/centi 1. prvá časť zložených slov s významom sto, stý; 2. predpona označujúca stotinu citáty cyklo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/cyklo prvá časť zložených slov s významom bicykel, kruh, kruhový, cyklus, cyklický citáty deci http://www.cudzieslova.sk/hladanie/deci prvá časť zložených slov s významom desatina, desiaty diel citáty deka http://www.cudzieslova.sk/hladanie/deka prvá časť zložených slov s významom desaťnásobok, desaťnásobný citáty demo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/demo prvá časť zložených slov s významom ľud, ľudový citáty dezoxi http://www.cudzieslova.sk/hladanie/dezoxi prvá časť zložených slov súvisiacimi s odstráňovaním kyslíka citáty deoxi http://www.cudzieslova.sk/hladanie/deoxi prvá časť zložených slov súvisiacimi s odstráňovaním kyslíka citáty drozo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/drozo prvá časť zložených slov s významom rosa, roso- citáty duo http://www.cudzieslova.sk/hladanie/duo prvá časť zložených slov s významom dva, druhý, dvojitý citáty autarkia http://www.cudzieslova.sk/hladanie/autarkia hospodárska a finančná sebestačnosť, z angl. autarky citáty chulpas http://www.cudzieslova.sk/hladanie/chulpas Indiánske pohrebné veže v Peru citáty euroval http://www.cudzieslova.sk/hladanie/euroval európsky záchranný mechanizmus; súhrnné označenie pre Európsky nástroj finančnej stability, európsky finančný stabilizačný mechanizmus a príslušné garancie a úvery od Medzinárodného menového fondu citáty prerekvizita http://www.cudzieslova.sk/hladanie/prerekvizita Povinnosť, ktorá musí byť splnená pred zápisom, či umožnením štúdia ďalšieho predmetu alebo kurzu citáty okopírovaný slovník http://www.cudzieslova.sk/hladanie/okopírovaný slovník Ak sa NENACHÁDZATE na stránke CUDZIESLOVA.SK, máte dočinenia so stránkou, ktorá automaticky a bez zábran kopíruje cudzí obsah... citáty blackberry http://www.cudzieslova.sk/hladanie/blackberry značka mobilných telefónov citáty dogmatik http://www.cudzieslova.sk/hladanie/dogmatik cirk. teológ zaoberajúci sa vieroukou, dogmatikou citáty dogmatik http://www.cudzieslova.sk/hladanie/dogmatik pejor. kto sa nekriticky pridržiava určitých poučiek al. zásad bez ohľadu na ich správnosť citáty hetrik http://www.cudzieslova.sk/hladanie/hetrik 3 góly za sebou v 1 hre strelené tým istým hráčom; trojnásobné víťazstvo za sebou v športe citáty konvolúcia http://www.cudzieslova.sk/hladanie/konvolúcia matematický operátor spracovávajúci dve funkcie citáty abája http://www.cudzieslova.sk/hladanie/abája tmavý plášť arabských žien zahaľujúci celé telo citáty bakalarant http://www.cudzieslova.sk/hladanie/bakalarant Autor bakalárskej práce citáty habemus papam http://www.cudzieslova.sk/hladanie/habemus papam "Máme pápeža" tradičný výraz ohlasujúci zvolenie pápeža citáty pápež http://www.cudzieslova.sk/hladanie/pápež najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi citáty vorkoholizmus http://www.cudzieslova.sk/hladanie/vorkoholizmus (angl.) silná až chorobná závislosť od práce citáty vorkoholik http://www.cudzieslova.sk/hladanie/vorkoholik človek trpiaci vorkoholizmom citáty personalistika http://www.cudzieslova.sk/hladanie/personalistika osobná, zamestnanecká agenda citáty pramica http://www.cudzieslova.sk/hladanie/pramica malá rekreačná loď vyrábaná zo sklolaminátu alebo nerozbitných plastov citáty ratanha http://www.cudzieslova.sk/hladanie/ratanha juhoamerický ker s koreňmi bohatými na triesloviny citáty ratan http://www.cudzieslova.sk/hladanie/ratan druh rákosia citáty granulát http://www.cudzieslova.sk/hladanie/granulát zrnitá, granulovaná hmota citáty stokovanie http://www.cudzieslova.sk/hladanie/stokovanie kanalizácia, odvádzanie odpadových vôd z miest a sídlisk citáty stokovať http://www.cudzieslova.sk/hladanie/stokovať stavať stoky, kanalizáciu, kanalizovať citáty prokrastinácia http://www.cudzieslova.sk/hladanie/prokrastinácia chorobné odkladanie dôležitých úloh na neskôr citáty supervízor http://www.cudzieslova.sk/hladanie/supervízor správca počítačového systému al. počítačovej siete; dozorca; inšpektor citáty