RSS kanál - Diskusia na tému cudzie slová http://www.cudzieslova.sk/rss/diskusia Diskusia na tému cudzie slová sk Thu, 21 Sep 17 08:59:32 +0200 GNU FDL www.cudzieslova.sk/licencia http://www.cudzieslova.sk Posledné pridané Predmet: , poslal: Divišova Lubica http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7548 Chcem vedieť presnú definíciu "Polifunkčna budova" Dakujem; pridané dňa 2017-08-16 13:21:38 2017-08-16 13:21:38 4 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7547 Slovo šlabikár je podstané meno mužského rodu neživotné. Skloňuje sa podľa vzoru stroj. Je to prevzaté slovo, čiže cudzie slovo, ako napr. adresár, ár, bazár, breviár, budoár, dolár, evanjeliár a mnohé iné. Šlabikár vyskoňujeme; jednotné číslo: 1.pád stroj, šlabikár, 2. zo stroja, zo šlabikára (číta celá trieda) 3. ku stroju, ku šlabikáru (je pripravená nová písanka) 4. stroj, šlabikár (vidím otvorený na stole) 6. v stroji, v šlabikári (sú farebné obrázky) 7. so strojom, so šlabikárom (všetci radi pracujú); množné číslo 1.stroje, šlabikáre (sú už pripravené pre prváčikov) 2.zo strojov, zo šlabikárov (sa učia deti) 3.ku strojom, ku šlabikárom (je aj čítanka) 4.stroje, šlabikáre (sa práve žiačikom rozdávajú) 6 o strojoch, o šlabikároch (deti veľa hovoria) 7. so strojmi, so šlabikármi( odchádzajú žiaci domov); pridané dňa 2017-08-13 09:06:43 2017-08-13 09:06:43 4 Predmet: Šlabikár, poslal: Rado http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7546 Dobrý deň, vedeli by ste mi poradiť. Slovo "Šlabikár" podľa akého vzoru skloňujeme a aké je pravidlo. Ďakujem; pridané dňa 2017-08-12 14:40:07 2017-08-12 14:40:07 3 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7545 Prečo? Je to akostné prídavné meno, utvorené od slovesa klonovať. V Slovenčine rozdeľujeme akostné prípdavné mená do 4 skupín. Toto prípdavné meno- klonovaný-patri do jednej z týchto skupín, ktoré sa tvoria príponou-ný. Podobne, ako prídavné mená: chladný, objemný, bežný, svižný , rodný atď.. Prídavné mená sa všeobecne tvoria od podstatných mien, od slovies a od prípdavných mien pomocou odvodzovacích prípon, predpôn, skladaním slov a opisom. O význame prídavného mena rozhoduje vecný význam odvodzovacieho základu a odvodzovacia prípona spolu.; pridané dňa 2017-08-12 08:59:04 2017-08-12 08:59:04 4 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7544 je pravda, že aj Slovenčina pozná podstatné meno klon, ktoré ri prisvojila biológia z jazyka anglického; znamená vegetatívne potomstvo jedného jedinca, ktorý vznikol klonovaním. Utvorenie prídavného mena klonovaný. Nie klonový a ani klonálny. Uvediem Vám príklad: génoví inžinieri získlai napr. z pavúčej dedičnej informácie gén, podľa ktorého pavúk syntetizuje bielkovinu pavučinového vlákna. Pavúči gén vpravili do dedičnej informácie buniek, ktoré možno masovo pestovať vo veľkých kultivačných nádobách. Takto zmenené bunky vyrábajú bielkovinu pavučiny, z ktorej je možné spriadať vlákna pozoruhodných vlastností. Vlákna je ale málo a je veľmi drahé. Východisko z ťažkej situácie ponúkajú klonované mláďatá. ; pridané dňa 2017-08-10 08:18:31 2017-08-10 08:18:31 4 Predmet: klonový alebo klonálny, poslal: Peter http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7543 Aký je v slovenčine správny tvar prídavného mena od slova klon? Klonový alebo klonálny? Prečo?; pridané dňa 2017-08-04 10:37:38 2017-08-04 10:37:38 3 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7542 Workoholik je človek závislý na práci a workoholizmus ako chorobná závislosť na práci.závislosť. Psychológovia považujú workoholizmus za druh závislosti, či dokonca chorobu, ktorá má svoje štádiá a príznaky.; pridané dňa 2017-07-26 10:10:36 2017-07-26 10:10:36 4 Predmet: ako sa vola človek ktory bez prestania pracuje, poslal: Viliam http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7541 je to taka akosi choroba; pridané dňa 2017-07-17 21:31:41 2017-07-17 21:31:41 3 Predmet: , poslal: Tatiana Šipovova http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7540 Nie, Slovák je obyvateľom územia Slovácka a nie Slovenska. Obyvateľom Slovenska je Sloven, Slovenka a rozprávajú po slovensky a nie po slovácky, majú národnosť slovenskú a nie slovácku, tak ako nám to nanucujú ľudia, ktorí nemajú slovenské cítenie. My sme Sloveni - a to muž Sloven a žena Slovenka, máme slovenské deti, slovenskú reč a občianstvo a našu Slovenskú zem. Nevnucujte nám slováckosť. Slovák obýva územie Slovácka - na Morave. ; pridané dňa 2017-06-26 21:17:04 2017-06-26 21:17:04 4 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7539 voda na oboch stranách pľúc; pridané dňa 2017-06-23 07:47:08 2017-06-23 07:47:08 4 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7538 Keďže latinské slovo extempore je nesklonné, označuje sa ním príležitostná, vtipná poznámka;vložka; príležitostný nápad, je to herec používajúci extempré ; pridané dňa 2017-06-23 07:44:50 2017-06-23 07:44:50 4 Predmet: , poslal: Natalia M. http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7537 človek, ktorý vykazuje neobyčajné schopnosti mysle, ako napríklad čítanie myšlienok; pridané dňa 2017-06-07 10:41:03 2017-06-07 10:41:03 4 Predmet: , poslal: SAV http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7536 Z hľadiska základných priestorových vzťahov sa rozlišuje smerovanie dovnútra nejakého objektu a smerovanie na jeho povrch. S tým súvisí aj chápanie objektu ako uzavretého alebo otvoreného priestoru, čiže vzťah vnútri – vonku. Tento vzťah vhodne ilustrujú spojenia so slovom dvor. Ak sa dvor chápe ako uzavretý priestor, smerovanie sa vyjadruje predložkou do: Do dvora voviezli prvé stoly a stoličky. Ak sa má vyjadriť, že ide o otvorený priestor, použije sa predložka na: Deti sa rady hrávali na dvore. Z uvedeného hľadiska možno posudzovať i väzbu slova plaváreň. V miestnom význame je zaužívaná predložka na – idem na plaváreň, alev zmysle vymedzeného, uzavretého priestoru môžeme povedať vošli sme do plavárne (t. j. do budovy). ; pridané dňa 2017-06-07 10:34:50 2017-06-07 10:34:50 4 Predmet: , poslal: Richard http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7535 Je to ložisko s nižšou echo odozvou oválneho tvaru, viac-menej nič nehovoriaca výpovedná informácia. Obráťte sa na oborníkov v oblasti medicíny.; pridané dňa 2017-06-07 10:30:06 2017-06-07 10:30:06 4 Predmet: , poslal: Erik http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7531 Kopernícium. Toto je správny tvar slovenského názvu tohto prvku podľa SNK IUPAC. Od vlastného mena "Amerika" máme prvok "amerícium" a analogicky od vlastného mena "Kopernik" máme "kopernícium". To je aj v súlade s pravidlami výslovnosti latinčiny a výslovnosti pôvodného pomenovania prvku v angličtine.; pridané dňa 2017-05-29 12:11:09 2017-05-29 12:11:09 4 Predmet: Plaváreň , poslal: Evka http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7529 Chcela by som sa spýtať, či sa správne spisovne povie idem na plaváreň alebo idem do plavárne ; pridané dňa 2017-04-30 15:08:28 2017-04-30 15:08:28 3 Predmet: , poslal: Milan http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7528 podľ mňa : ko-zliat-ka; pridané dňa 2017-03-28 16:34:18 2017-03-28 16:34:18 4 Predmet: Ako sa cudzím slovom povie hypoechogenny, poslal: wagnerova maria http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7527 s hypoechogennym lemom ovalneho tvaru s max. velkostou 18x8; pridané dňa 2017-03-04 16:05:02 2017-03-04 16:05:02 2 Predmet: , poslal: Miriama http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7526 v slovencine pitiatizmus, co znamena hysteria; pridané dňa 2017-03-02 15:16:08 2017-03-02 15:16:08 4 Predmet: Čo znamená cudzie slovo pithiatizmus, poslal: anna http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7525 Co to slovo znamena; pridané dňa 2017-03-01 20:07:17 2017-03-01 20:07:17 1 Predmet: Extempore, poslal: Robert http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7524 Dobrý deň, ako by sa dal označiť herec, ktorý sa pri hraní na javisku často obracia k divákom protredníctvom tzv. extempore? Extemporér? Extemporujúci? Ďakujem. ; pridané dňa 2017-02-17 09:04:13 2017-02-17 09:04:13 3 Predmet: , poslal: Richard http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7522 Z anglického slova BUDGET, čo znamená rozpočet, bilancia. Takže, vo Vašom prípade máte na predmetnú vec nejaký obnos peňazí, resp. rozpočet.; pridané dňa 2017-02-16 08:55:29 2017-02-16 08:55:29 4 Predmet: Čo znamená cudzie slovo badžet, poslal: Janči S. http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7521 V súvislosti s financiami, vo vete máme na to badžet. Ďakujem; pridané dňa 2017-02-15 20:02:10 2017-02-15 20:02:10 1 Predmet: Čo znamená cudzie slovo mentalista, poslal: Alena Svobodová http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7520 Co znamená slovo mentalista? Prosím o definíciu.; pridané dňa 2017-02-10 12:57:55 2017-02-10 12:57:55 1 Predmet: , poslal: Riso http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7519 Je to uchylny clovek, ktory nelegalne prenasleduje ludi, najcastejsie zeny. Z anglickeho slova "stalker" http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stalker; pridané dňa 2017-02-05 13:17:57 2017-02-05 13:17:57 4 Predmet: Čo znamená cudzie slovo stolker, poslal: Mirka B. http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7518 Kto je to stolker? Dakujem; pridané dňa 2017-02-03 19:35:37 2017-02-03 19:35:37 1 Predmet: , poslal: Richard http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7517 Dobry den, slovo polis je zenskeho rodu a je nesklonne. ; pridané dňa 2017-02-01 08:54:23 2017-02-01 08:54:23 4 Predmet: akého rodu je grécke slovo polis vslovenčine?, poslal: Ľubuca Hábová http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7516 Polis, ktorého/ktorej občania.....; pridané dňa 2017-01-31 23:45:18 2017-01-31 23:45:18 3 Predmet: , poslal: Zuzana R. http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7515 Dobrý deň, áno, môže to byť aj materiál presakujúci vodu.; pridané dňa 2017-01-20 09:06:51 2017-01-20 09:06:51 4 Predmet: Čo znamená cudzie slovo permeabilný materiál, poslal: Michael http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7514 Dobrý den, môžem chápať permeabilný materiál aj ako vodu presakujúci materiál? Uvádzate, že permeabilný = priepustný. Ďakujem; pridané dňa 2017-01-17 09:24:32 2017-01-17 09:24:32 1 Predmet: , poslal: Filip http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7513 Je to chválospev „chváľte Jahveho“ v bohoslužbe a žalmoch...; pridané dňa 2017-01-15 09:30:09 2017-01-15 09:30:09 4 Predmet: Čo znamená cudzie slovo HALLELUJAH, poslal: MARGITA http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7512 CO ZNAMENA SLOVO HALLELUJAH ? ; pridané dňa 2017-01-14 21:10:27 2017-01-14 21:10:27 1 Predmet: , poslal: adam7 http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7511 dobre pomohlo ; pridané dňa 2017-01-13 15:33:55 2017-01-13 15:33:55 4 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7510 Každé slovo, ak je vnútorne morfologicky členené, môže sa skladať z koreňa, predpony, prípony- kmeňotvornej, odvodzovacej, ohýbacej). Predpona- je tá čiastka slova, ktorá je pred koreňom, napríklad v slove: pred-klon, zá-klon, zá-hlavie, vy-skočiť; predpona obyčajne pozmeňuje význam slova. Slovo, resp. sloveso, na ktoré sa pýtate- pomohol, nemá predponu, to znamená po, nie je predpona v slovese pomohol, pomôct (po-mohol, po-mocť). Pomohol niekomu. Pomôcť niekomu má iný význam ako samostatné sloveso môcť mohol. Mohol som pomôcť, no neurobil som tak. Pomohol by, keby bol prišiel. Pomohl by, keby mohol prísť.; pridané dňa 2017-01-05 08:26:39 2017-01-05 08:26:39 4 Predmet: , poslal: Rišo http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7509 Možno ste mysleli antiadhézny povrch - čo je opakom priľnavého povrchu. Viď. adhézny; pridané dňa 2016-12-16 11:05:30 2016-12-16 11:05:30 4 Predmet: , poslal: Lucka http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7508 Ty kokos naša domáca :D prave som hľadala odpovede... toto som nečakala :DD; pridané dňa 2016-11-27 19:16:42 2016-11-27 19:16:42 4 Predmet: , poslal: Lol http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7507 Omg fakt to funguje diki moc ; pridané dňa 2016-11-27 17:06:22 2016-11-27 17:06:22 4 Predmet: , poslal: Vann http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7506 Dú slovina 7. Ročník ; pridané dňa 2016-11-26 14:40:33 2016-11-26 14:40:33 4 Predmet: , poslal: šopakd http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7505 heejj ?; pridané dňa 2016-11-24 18:42:00 2016-11-24 18:42:00 4 Predmet: , poslal: jočko mrkva http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7504 je to šport :); pridané dňa 2016-11-24 18:40:41 2016-11-24 18:40:41 4 Predmet: Slovo pomohol má predponu po?, poslal: Adrian http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7502 Nachádza sa v slove pomonol predpona:_; pridané dňa 2016-11-21 19:32:26 2016-11-21 19:32:26 3 Predmet: Čo znamená cudzie slovo antiadrezný povrch, poslal: anna oravcova http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7501 antiadrezny povrch; pridané dňa 2016-11-19 12:42:44 2016-11-19 12:42:44 1 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7499 O Dudváhu sa dnes vo všeobecnosti vie, že vzniká odbočením z riečky Jablonka,ktorá sa potom s názvom Dubová vlieva južne od Piešťan do vážskej nádrže Sĺňava. Menej známym faktom je, že tento stav vznikol umelým zásahom, ako na to upozorňujú encyklopedické (pred odvedením vody do Dubovej nížinná trať Jablonky i turistické (umelým zásahom pri Čachticiach je väčšia časť vôd odvádzaná potokom Dubová do Váhu a pri povodniach na tento účel slúži aj Čachtický kanál. V rozsiahlej vlastivednej publikácii Slovensko sa naopak tvrdí, že Dudváh vzniká "umelým odvedením časti prietoku Dubovej. Názov rieky Dudváh je známy od samého začiatku 13. stor. (1208 - 1209/1216 Dwdwag. Zopakoval to aj v monografii o preberaní slovenských názvov riek Maďarmi.V spomenutej monografii o Myjave citoval Varsik Ţigmundovu listinu z r. 1392, v ktorej sa spomína aj rieka Dudváh (Dudvag).Na mape Uhorska od Jána Lipského z r. 1806 a v jeho Repertoriu k nej z r. 1808 sa horný tok Dudváhu nazýva Doránka. Každý geografický názov vznikol v konkrétnom priestore a čase. Prevaţná väčšina názvov geografických objektov z územia Slovenska má slovenský, resp. západoslovanský charakter a pôvod. Pri jazykovedných analýzach možno rozpoznať aj predslovanské alebo aj novšie inojazyčné prvky, napr. nemecké, maďarské, rusínske , poľské. Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pripravil 17. jún 2010 Seminár o štandardizácii geografického názvoslovia. ; pridané dňa 2016-11-17 06:44:06 2016-11-17 06:44:06 4 Predmet: , poslal: Megi H. http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7498 klobuk grecke vankus slovenske alebo slovinske proste na slo hardver neviem myslim že lat vzduch neviem a ziara neviem aj my sme to mali; pridané dňa 2016-11-14 19:32:58 2016-11-14 19:32:58 4 Predmet: , poslal: Megi H. http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7497 Čamprdla je druh športu kde sa strieľa puškopu. Snažíte sa trafiť stred.... :-* ; pridané dňa 2016-11-14 19:20:21 2016-11-14 19:20:21 4 Predmet: , poslal: Marta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7496 Pomohli ste; pridané dňa 2016-11-13 17:17:15 2016-11-13 17:17:15 4 Predmet: povod slov klobuk,vankus,hardver,vzduch,ziara, poslal: ina http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7495 prosim urcit krajinu povodu slov dakujem; pridané dňa 2016-11-13 11:46:37 2016-11-13 11:46:37 3 Predmet: , poslal: Timo http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7494 ;D domáce ti kokos ali diki dbes sme ju dostali.; pridané dňa 2016-11-11 14:29:02 2016-11-11 14:29:02 4 Predmet: , poslal: Kristína http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7493 Sympatia,syntax,alergia,múza,investícia; pridané dňa 2016-11-10 16:06:49 2016-11-10 16:06:49 4 Predmet: , poslal: Lucia http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7492 Priateľske pocity, náklonosť- dobrosrdečný; pridané dňa 2016-11-09 15:59:44 2016-11-09 15:59:44 4 Predmet: , poslal: Katka http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7491 Nám učiteľka omylom prezradila že kalab je z maďatskéko slova kalap=klobúk ; pridané dňa 2016-11-09 14:45:11 2016-11-09 14:45:11 4 Predmet: , poslal: Matus http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7490 Hej no hľadám to stále ale nikde to není.; pridané dňa 2016-11-08 17:29:06 2016-11-08 17:29:06 4 Predmet: , poslal: Monika http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7489 Diky moc :-); pridané dňa 2016-11-08 17:28:35 2016-11-08 17:28:35 4 Predmet: , poslal: Timea http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7488 domáca zo slovenčiny že?; pridané dňa 2016-11-07 21:22:30 2016-11-07 21:22:30 4 Predmet: , poslal: ALžBETH http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7487 vklad ( peňazí ) do niakeho podniku, činnosti ; pridané dňa 2016-11-07 17:24:56 2016-11-07 17:24:56 4 Predmet: Podle čeho byla pojmenována řeka Dudváh?, poslal: Brhelová http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7486 Od čeho se dá odvodit název řeky Dudváh. Je možné, že u řeky žili lidé se jménem Duda? Děkuji za odpověď. ; pridané dňa 2016-11-07 00:52:49 2016-11-07 00:52:49 3 Predmet: , poslal: Janko http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7485 Lol DÚ; pridané dňa 2016-11-06 20:33:07 2016-11-06 20:33:07 4 Predmet: , poslal: Peto http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7484 Neviem to nikde nájsť a potrebujem to na zajtra. Najhoršie je že aj stránk odporúčená v to cvičení (slovník cudzích slov SCS) Neobsahuje veĺa z tý slov. DX; pridané dňa 2016-11-06 16:14:36 2016-11-06 16:14:36 4 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7483 Stav na plynomere. Správne. Podstatné plynomer, je podstatné meno mužského rodu neživotné a skloňuje sa podľa vzodu dub. Podľa vzoru dub skloňujeme teda neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku. V tvare nominatívu, to je 1. pádu množného čísla píšeme pádovú príponu –y /plynomery. Na dube sedel stará havran. Srtav na plynomere ukazoval údaje.... plynomery neboli v poriadku.; pridané dňa 2016-11-05 18:31:22 2016-11-05 18:31:22 4 Predmet: , poslal: naty http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7482 Neviem aj ja to hladam mam to na domacu úholu ; pridané dňa 2016-11-05 11:49:29 2016-11-05 11:49:29 4 Predmet: Dobrý deň, zložené podstatné meno "plynomer&q, poslal: ivan http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7481 stav na plynomere (dub), Slex, lokál -i, t.z. stav na plynomeri; pridané dňa 2016-11-04 09:29:37 2016-11-04 09:29:37 3 Predmet: , poslal: Mirka http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7480 Mam to za ulohu zistit tak ako to je; pridané dňa 2016-11-03 16:19:49 2016-11-03 16:19:49 4 Predmet: , poslal: Veronika http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7479 Mathew; pridané dňa 2016-11-01 22:56:12 2016-11-01 22:56:12 4 Predmet: , poslal: KokotníkKokotný http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7478 likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ; pridané dňa 2016-11-01 10:18:34 2016-11-01 10:18:34 4 Predmet: , poslal: mato http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7477 Dakujem ; pridané dňa 2016-10-30 10:55:44 2016-10-30 10:55:44 4 Predmet: , poslal: Kika http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7476 Aj ja som potrebovala vedieť odpoveď a našla som ju medzi ostatnými komentármi a tím komentárom ďakujem; pridané dňa 2016-10-22 15:00:33 2016-10-22 15:00:33 4 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7475 Vaša otázka je smerovaná na cudzie slovo. V nemeckom jazyku slovo, podstratné meno die Giraffe je v preklade do jazyka slovenského žirafa. V skutočnosti slovo die Giraffe/ žirafa pochádza z arabštiny a v preklade znamená "milovaný" ; pridané dňa 2016-10-19 08:59:32 2016-10-19 08:59:32 4 Predmet: Ako sa cudzím slovom povie giraffe, poslal: alica http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7474 opitovacia; pridané dňa 2016-10-16 13:42:09 2016-10-16 13:42:09 2 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7473 Výáznam slova repozitórim sa budem Vám snažiť vysvetliť touto formou 3krát. Ako slovo slovo sa náchdza a požíva s jeho významov v rôznych oblasiach. - Bohoslužobné nádoba tzv. kustódia (repozitórium), Sätostánok, to je nádobka, kaplnka v ktorej sa uschováva veľká sv. hostia s polmesiačikom. Do kustódie sa vkladá veľká sv. hostia preto, aby sa mohli cez noc zlaté monštrancie preniesť do bezpečného úkrytu. je to miesto úschovy Sviatosti. Svätostánok alebo kustódia nesmú mať podobu hrobu a nesmie sa označovaťslovom hrob.za „hrob“. - Vniklo pamätné miesto múzea AUSCHWITZ-BIRKENAU a v ňo repozitórium (databáza) o bývalých väzňoch a zavraždených v tomto meste pre zachovanie pamäte na na ieto osoby. Toto repozíturiu je stále ešte spracovávané, obasuheje spolu viac než pol milióna zápisov, informácií z 56 skupín dokumentov po tábore. ; pridané dňa 2016-10-09 09:06:14 2016-10-09 09:06:14 4 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7472 Odpoveď som Vám napísala dňa 2.10.2016. neviem, prečo nie je zverejnená.; pridané dňa 2016-10-03 07:50:48 2016-10-03 07:50:48 4 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7471 Tak ako ste popísali webinár: "...sa používa na prezentáciu nejakej ponuky alebo výrobku prostredníctvom webu." Nie je správna definícia alebo správne chápanie webinára. Váš popis sa vzťahuje na e-shop alebo webstránku, kde je prezentácia produktov, výrobkov, služieb. Obsahuje infomácie a fotografie, ktoré nahradia potenciálnym zákazníkom fyzický kontakt. je to nákup on-line , nie of-line. To, čo si chem kúpiť, neohmatám, neprzriem si zo všetkých strán, atď. Webinár je predovšetkým živá forma on-line komunikácie, čiže komunikácie a v reálnom čase, cez web , teda možnosť komunikovať písaným slovom medzi používateľmi počítačov. Zariadenie musí byť aktivované a pripravené na činnosť, teda aj na komunikáciu s druhým počítačom. Najstarší spôsob je e-mail, ďalej Skype, telefón, ktorým sa dá telefonovať cez internet zadarmo, je do ďalej aj komunikácia prostredníctvom posielania krátkych správ, t.j. chat, tzv. chatovanie (anglické chat môžeme preložiť ako „rozhovor“). Webinár označuje aj spôsob vzdelávania, ktoré prebieha cez web. Webinár je alternatívou klasických školení a prezentácií, pričom nie je vyžadovaná fyzická prítomnosť účastníkov, známy e-learning, ako forma spojenia so študentmi alebo zamestnancami a odovzdať im cenné informácie na diaľku. Sú to tzv dištančné školenia, vzdelávania a kurzy., bez fyzickej prítomnosti oboch strán. je to samoštúdium, tútor, lektor, školiteľ je fyzicky oddelený od študujúcich a vzdelávanie iba koordinuje. ; pridané dňa 2016-10-02 12:08:11 2016-10-02 12:08:11 4 Predmet: Čo znamená cudzie slovo repozitórium, poslal: Molnárová http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7470 Aký je význam slova : repozitórium; pridané dňa 2016-09-30 12:14:37 2016-09-30 12:14:37 1 Predmet: Čo znamená cudzie slovo webinár, poslal: Jozef http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7469 slovo Webinár sa používa pre prezentáciu nejakej ponuky alebo výrobku prostredníctvom webu. Je to správny názor? ; pridané dňa 2016-09-30 08:08:18 2016-09-30 08:08:18 1 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7468 Pokiaľ by šlo o strach z čísla, je to Numerofóbia alebo Arithmofóbia. Ide o strach z konkrétneho čísla a v tomto prípade je to Hexakosioihexekontahexafóbia, strach z čísla 666. ; pridané dňa 2016-09-28 10:25:27 2016-09-28 10:25:27 4 Predmet: Ako sa cudzím slovom povie strach z čísla 666, poslal: Libor http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7467 napríklad : je to: ????????!; pridané dňa 2016-09-27 20:28:11 2016-09-27 20:28:11 2 Predmet: , poslal: FeroA http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7466 počiatočné štádiá ochorenia sietnice, rsp. ciev sietnice, ktoré sú podmienené vysokým krvným tlakom; pridané dňa 2016-09-22 11:34:27 2016-09-22 11:34:27 4 Predmet: , poslal: Richard Andrascik http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7465 Zdravim Vas, predmetne prispevky boli odstranene. Dakujeme za upozornenie na SPAM.; pridané dňa 2016-09-22 11:31:28 2016-09-22 11:31:28 4 Predmet: Ako je možné!, poslal: Dr. Beáta Cajchanová http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7464 Ako je možné, že na stránke tohto typu sa uvádzajú ponuky podvodníkov na požičiavanie penazí! Toto je hodné k nahláseniu finančnej polícii.; pridané dňa 2016-09-14 13:53:23 2016-09-14 13:53:23 3 Predmet: dobry den lekar mi zistil a uviedol angiopathiu hy, poslal: jan gehry http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7459 Angiopathia hypertonica co znamená angiopathia hypertonica odpoved mi poslite na Moj email jangehry387@gmail.com; pridané dňa 2016-08-19 19:36:44 2016-08-19 19:36:44 3 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7458 Forum Romanum ( Rímske fórum; tal. Foro Romano; Rimanmi nazývané Forum Magnum alebo len Forum), bdĺžikové fórum (námestie) v Ríme. Bratislava, rok 1989, postavený hotel Forum, dnes hotel Crowne Plaza. Praha, hotel Forum. Toto slovo je cudzie podstatné meno a v slovenčine je nesklonné. Slovo "fórum" cudzie podstatné meno zdomácnené a v slovenčine sa skloňuje, a to podľa vzoru mesto. "Odchádzal som z hotela Forum." Odchádzal som z fóra dosť znechutený." ; pridané dňa 2016-08-13 18:42:30 2016-08-13 18:42:30 4 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7457 Pani Hricíková, na Vašu otátkz dom Vás dnes, 13.8.2016,dôkladne zodpovedala a verím, že bude aj zverejnená. Pekný zvyšok dňa; pridané dňa 2016-08-13 17:58:03 2016-08-13 17:58:03 4 Predmet: fórum a Forum, poslal: Lýdia Hricíková http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7456 Dobrý deň, už sme túto otázku riešili aj v inej skupine slovenčinárov. Slovo fórum s dlhým ó je jasné - stredný rod - hovorím o fóre. Obchodný dom Forum v Poprade - mužský rod, vzor dub, o Forume. Veríme, že takto je to správne, ale so slovom Forum som sa nestretla v žiadnom jazykovednom slovníku. Prajem pekný deň. Lýdia Hricíková; pridané dňa 2016-08-08 08:26:47 2016-08-08 08:26:47 3 Predmet: 1672, poslal: peter http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7455 Vy ste v núdzi legitímne úveru od dôveryhodného veriteľa? Allan Finančné investície je odpoveď, som hrdý fond príjemcu som dostal úspešne úver bez plytvania časom, ich plán je cenovo tvrdo pracujú na pomoc ľuďom, Ak sa pozriete pozorne na týchto stránkach uvidíte stovky poštou z iného jedinca, ktorý úspešne dostala pôžičku od nich, oni sú najlepšie spoločnosť sa obrátiť na financie. Volám sa Peter hovorím všetkým na tomto mieste sa obrátiť allanfinancialinvestment@yahoo.com o pôžičku čo najskôr.; pridané dňa 2016-08-04 14:10:11 2016-08-04 14:10:11 4 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7454 Pôvod tohto slova je v slove geréckeho pôvodu, a to histológia, náuka o tkanivách alebo náuka o mikroskopiscej stavbe organizmu. Existuje medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá problematikou ochorení prsníkov. Používa jednu progresívnu metodiku, tzv. vákuovú mamotómiu, ktorá prostredníctvom indikácie, čiže histologizácia, je metóda odstránenia podozrivých jemných maličkých zhlukov vápnika.; pridané dňa 2016-07-13 09:31:38 2016-07-13 09:31:38 4 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7453 Pôvod tohto slova je v slove geréckejo pôvodu, a to histológia, čo je pomenovanie náuky o tkanivách alebo náuka o mikroskopiscej stavbe organizmu. Existuje medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá problematikou ochorení prsníkov . Používa jednu progresívnu metodiku, tzv. vákuovú mamotómiu, ktorá prostredníctvom indikácie, čiže histologizácie, odstráni podozrivé jemné maličkýh zhluky vápnika.; pridané dňa 2016-07-11 08:33:15 2016-07-11 08:33:15 4 Predmet: , poslal: dobre http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7452 dobre; pridané dňa 2016-05-24 20:43:49 2016-05-24 20:43:49 4 Predmet: , poslal: odpoveď na všetko http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7451 What? ; pridané dňa 2016-05-22 12:33:38 2016-05-22 12:33:38 4 Predmet: , poslal: naja http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7450 qdwcfwscwscwscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss; pridané dňa 2016-05-10 15:47:32 2016-05-10 15:47:32 4 Predmet: , poslal: Beáta http://www.cudzieslova.sk/diskusia#prispevok-7448 Dobrý deň vám želám, poopravuejm: priznávam, že vašej otázke nie dobre rozumiem. Slovenské sloveso "rozpracovať" je odvodené (druhotné) sloveso vytvorené pomocou predpony. Podobne, ako je to pri slovese rezať- odrezať, píliť- rozpíliť. Vyskytujú sa slovesá aj s dvoma predposnami: vy-na-chváliť, po-vy-kročiť, pre-vy-chovať, atď. Slovesá s predponami vyjadrujú istým spôsobom určený dej (smer, miesto, začiatok, koniec, mieru deja) a majú iný viád ako základné slovesá. Sloveso pre-pracovať vzniklo zo základného slovesa pracovať. Zo slovesa pracovať môžeme vytvoriť ďalšie slovesá ako vy-pracovať, do-pracovať, za-pracovať, roz-pracovať, atď. Latinčina má sloveso labóró vo význame pracovať. Ako aj podstatné meno labor vo význame práca. V pravidlách slovenského pravopisu nájdete slovo práca, pracovať ako nedokonavé sloveso. Otázka je nezrozumiteľná. Aké cudzie slovo hľadáte k slovenskému výrazu?; pridané dňa 2016-04-28 15:29:37 2016-04-28 15:29:37 4