Čo znamená cudzie slovo multiligvizmus, polylingvi

Píšem bakalársku prácu a stretla som sa s absenciou výkladu a konkretizácie týchto slov. Multilingvizmus som v slovníku z r. 1990 našla ako osvojenie si cudzieho jazyka počas rečového vývinu v detstve, s čím úplne nesúhlasím, lebo dnes sa už využíva skôr ako schopnosť človeka hovoriť viacerými jazykmi. Iba internetová encyklopédia (keďže slovníky termín nenájdu) uvádza konkrétnu definíciu, že polylingvizmus je ovládanie a používanie viac ako dvoch jazykov. Polyglotizmus uvádza slovník ako zvládnutie viacerých jazykov, no rozdiel medzi ním a polylingvizmom opäť vysvetľuje až spomínaná stránka, kde sa uvádza, že polyglot ovláda viac ako 6 jazykov. Vedeli by ste ma prosím, odkázať na dôveryhodný a neprotirečivý zdroj pri objasňovaní týchto pojmov? Ďakujem

Odpovede

" Mmultilingualism‘, plurilingvizmus, viacjazyčnosť, opak monolingvizmu (jenojazyčnosti) a bilingvizmu, (dvojjazyčnosti), ktorý je špeciálnym prípadom multilingvizmu. Biligvizmus je aj schopnosť alternatívneho používania dvoch jazykov (alebo dvoch variantov toho istého jazyka, napr. dvoch dialektov) v závislosti od situácie a prostredia, v ktorom sa komunikácia uskutočňuje. Rozpoznávame aj trilingvizmus, ako stav, keď sú v nejakom spoločenstve vo vzájomnom kontakte tri jazyky. Multilingvizmus chápeme 1. ako schopnosť jednotlivca používať viac než dva jazyky; je to osoba, ktorá ovláda viacero jazykov sa volá aj polyglot, slovo odvodené (z gréckeho polys, mnohý a glótta, jazyk). 2. ako stav, keď sú v nejakom spoločenstve vo vzájomnom kontakte viac ako dva jazyky; sú deti ktoré vyrastajú vo viacjazyčnom prostredí. Otec hovorí grécky, mama taliansky, starí rodičia španielsky, napríklad. Je to viacjazyčné prostredie, plurilingvistické alebo multilingvistické. Rozlišujeme aj vnútroskupinový multilingvizmus – ("intragroup multilingualism‘) používanie viacerých jazykov jednotlivcami na vnútornú komunikáciu v rámci skupiny. Orientujte sa oblasť schopností, kde nájdete aj rečové schopnosti. Pri týchto jazykových schopnostiach platí jedno základné pravidlo,a to, že jednotlivec si začne osvojovať prvý aj druhý jazyk súčasne, resp. druhý jazyk si začne osvojovať ešte pred dovŕšením tretieho roku veku.Skúste, prosím: http://ec.europa.eu/education/languages/news/news1590_en.htm.

pred 5 rokmi
Bola táto odpoveď užitočná? Áno/Nie

Vaša odpoveď

Vaše meno
Váš e-mail (Váš email nikde nezverejníme)

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!