Čo znamená cudzie slovo preskripčné povolenie

Lekár mi do lekárskej správy napísal, že preskripčné povolenie nedávam. Čo to znamená po slovensky? Ďakujem.

Odpovede

preskripcia je predpis, nariadenie, dispozícia. Pravdepodobne ste boli adeptkou na dietetické potraviny, S účinnosťou od 1.7.2013 sú dietetické potraviny ambulantnej enterálnej výživy v Zozname kategorizovaných dietetických potravín (ďalej len „zoznam“) v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia . Liečba je hradená alebo nie je hradená. Lekár je ten, ktorý ich indikuje a preskibuje podľa určitých údajhov a infomácií. Vám túto liečbu nepredpísal. Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria môže predpísať dietetickú potravinu, ktorá je viazaná na odbornosť lekára len na základe písomného odporúčania odborného lekára. Odborný lekár v odporúčaní všeobecnému lekárovi uvedie ako dlho má všeobecný lekár dietetickú potravinu pacientovi predpisovať; táto lehota nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Všeobecný lekár pri predpisovaní napíše na rubovú stranu lekárskeho predpisu, ak ide o dietetickú potravinu poznámku "NA ODPORÚČANIE ODBORNÉHO LEKÁRA" s uvedením mena a priezviska a kódu odborného lekára, názvu, sídla a kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a dátumu lekárskej správy, v ktorej odporúčal predpísanie dietetickej potraviny. Všeobecný lekár poznámku autorizuje odtlačkom svojej pečiatky, dátumom a vlastnoručným podpisom

pred 6 rokmi
Bola táto odpoveď užitočná? Áno/Nie

Vaša odpoveď

Vaše meno
Váš e-mail (Váš email nikde nezverejníme)

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!