Definície pre cudzie slovo

Otvorený slovník cudzích slov

Možno ste mali na mysli:

abaxiální (čerpané z českého slovníka*)

odvrácený od osy, stonku
Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz

abreviace (čerpané z českého slovníka*)

částečné vypsání slova; tvoření slov zkracováním
Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz

abreviatura (čerpané z českého slovníka*)

zkratka
Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz

ad notam, ad notiam (čerpané z českého slovníka*)

na vědomí
Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz

adaxiální (čerpané z českého slovníka*)

přivrácený k ose, ke stonku
Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz

adiabatický (čerpané z českého slovníka*)

děj probíhající za dokonalé tepelné izolace, bez výměny tepla s okolím
Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz

adjuvancia (čerpané z českého slovníka*)

součásti léků zesilující účin vlastního léčiva
Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz

advocatus diaboli (čerpané z českého slovníka*)

ďáblův advokát; obhájce špatné věci
Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz

aerial (čerpané z českého slovníka*)

akrobatický prvek arab (hvězda bez rukou)
Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz

aerotriangulace (čerpané z českého slovníka*)

triangulace pomocí leteckých snímků
Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz

* termín z češtiny nemusí byť zhodný so slovenskou verziou slova

Slovo v iných slovníkoch

tip: na preklad slov odporúčame slovnicek.sk

Vyskúšajte najväčší slovenský nárečový slovník »

Slovo v poradni

monografia (predmet)

Monografia (Z gr. monos - jeden, grapho - píšem, vzniklo slovo monografia). je spravidla vedecké dielo, publikácia alebo aj časť publikácie, kde je komplexne spracovaná jediná téma, spravidla úzko špecializovaná či vymedzená.
Zdroj: Jazyková poradňa

vikipedia (predmet)

Er1ka: odkazala ta spravne - je to vynikajuca encyklopedia, no pise sa to "wikipedia" ;) najdes ju v slovencine na sk.wikipedia.org
Zdroj: Jazyková poradňa

kontraceptiva, antikoncepcia (predmet)

ahoj, kontraceptiva su prostriedky proti otehotneniu; antikoncepcia je zastaralejsi nazov pre to iste
Zdroj: Jazyková poradňa

konceptualizácia (predmet)

Konceptualizácia – je fáza výskumného procesu, v ktorej sa definujú teoretické pojmy spôsobom, ktorý by umožnil ich následnú operacionalizáciu, t.j. stanovenie vhodných indikátorov; konceptualizácia je prvým krokom, v ktorom je jazyk teórie "prekladaný" do jazyka výskumu
Zdroj: Jazyková poradňa

konceptualizácia (predmet)

nasiel som tiez takuto poucku: KONCEPTUALIZÁCIA - tvorenie systémov, hodnôt, pojmov, a ich vzťahov,
integrovanie informácií do nových celkov
Zdroj: Jazyková poradňa

konceptualizácia (predmet)

a este jedna laicka ale vystizna definicia pre konceptualizaciu, ktoru som nasiel na webe - konceptualizácia = vyťahovanie všeobecne platnejších princípov, ktoré sme zažili na vlastnej koži a ich prenos aj do iných podobných situácií. (Ak sa niekto popáli na modrom kovovom hrnci, dokáže zovšeobecniť, že nezávisle od farby páli akýkoľvek kovový hrniec)
Zdroj: Jazyková poradňa

konceptualizácia (predmet)

Konceptualizácia je tvorba pojmov, ktorá sa týka sa procesu vývoja a upresňovania abstraktných
myšlienok.
Zdroj: Jazyková poradňa

dedukcia, indukcia, analógia (predmet)

V dedukcii odvodzujeme určitý záver zo všeobecných právd.
1. Všetci muži sú smrtelní (1.premisa)
2. Sokrates je smrtelný. (2.premisa)
A PRETO
3. Sokrates je muž.
Prvé dve tvrdenia sa nazývajú premisy. Ak sú obe pravdivé, potom aj tretie tvrdenie – záver- musí byt tiež pravdivý.
Zdroj: Jazyková poradňa

denominácia (predmet)

denominácie je pomenovanie, nazvanie; proces pomenovania:
* v náboženstve:
o voľná cirkev
o jednotlivá protestantská cirkev
o v USA: jednotlivé (akékoľvek, najmä kresťanské) náboženstvo, vyznanie, cirkev, sekta
o náboženská spoločnosť, obec
* v ekonomike:
o oficiálne zníženie nominálnej hodnoty papierových peňazí, pozri denominácia (zníženie hodnoty peňazí)
o zníženie nominálnej hodnoty akcií, pozri denominácia (akcie)
o neologizmus (z angličtiny): (nominálna) hodnota, vyjadrenie hodnoty (napr. meny), jednotka a podobne, pozri denominácia (hodnota)

text z wikipedie

Zdroj: Jazyková poradňa

denervácia (predmet)

ahoj, mozno je to len skratka slova DENERVÁCIA, co je dočasné alebo trvalé vyradenie určitého nervu z funkcie; strata nervového zásobovania určitej oblasti; to teoreticky moze suvisiet s prvou pomocou ;)
Zdroj: Jazyková poradňa

synodicky mesiac (predmet)

doba obehu mesiaca okolo Slnka, doba, za ktoru mesiac vystrieda vsetky svoje fazy
Zdroj: Jazyková poradňa

brachykardia (predmet)

asi to je omyl a správne bradykardia - spomalená činnosť srdca, brachy je odvodené od ramena
Zdroj: Jazyková poradňa

opsonizácia (predmet)

opsonizácia prebieha pri fagocytóze. je to obalenie.
Zdroj: Jazyková poradňa

apostilácia (predmet)

overenie listín prostredníctvom pripojenia apostilačnej doložky, je uznávané navzájom medzi zmluvnými krajinami Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín z roku 1961 dohovor o Apostille. Kompetentný orgán, ktorý takéto overovanie vykonáva je uvedený v texte dohovoru osobitne pre každú z členských krajín. Apostilačná doložka - sa umiestni (vyznačí) priamo na listine alebo na jej nadstavení. Veľkosť doložky je štvorec 9x9 cm a v názve má: APOSTILE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
Zdroj: Jazyková poradňa

viatikum (predmet)

Prijímanie tela Kristovho pred smrťou
Zdroj: Jazyková poradňa

deskripcia (predmet)

deskripcia je jednoducho opis, popis (en. description), nie je to určenie diagnózy a priamo s tým nesúvisí s žiadne riziko ;)
Zdroj: Jazyková poradňa

pedagogická evalvácia (predmet)

Pýtajte sa, nie je na tom nič zlé :) nikto nevie všetko... preto sme v diskusii ;) Predpokladám, že Vám ide o evalváciu v metodike, našiel som nasledovnú definíciu: Pedagogická evalvácia je metodológia, t.j. súbor metód, nástrojov, procedúr a konvencií, ktoré sú pri hodnoteniach používané...
Zdroj: Jazyková poradňa

evalvacia (predmet)

evalvacia by sa dalo prelozit ako kritika alebo hodnotenie

Zdroj: Jazyková poradňa

utopia (predmet)

fantasticka, vysnena, nerealna predstava, vymysel
Zdroj: Jazyková poradňa

dyadický dialóg (predmet)

Dyadický dialóg je klasický rozhovor medzi dvoma ľuďmi, medzi viacerými ľudmi by bola debata, diskusia atd..
Zdroj: Jazyková poradňa

operacionalizácia (predmet)

proces, v ktorom sú teoreticky vymedzené pojmy prevádzané na otázky použiteľné v bežnej komunikácií. Je to hľadanie spôsobu, ako v kontakte s jednotkami zisťovania získať tie informácie, ktoré potrebujeme pre zodpovedanie vedľajších výskumných otázok.
Zdroj: Jazyková poradňa

invencia (predmet)

vynachádzavosť, dôvtipnosť: básnická, hudobná invencia - invenčný príd m.
Zdroj: Jazyková poradňa

spektrofotometria (predmet)

Spektrofotometria je optická inštrumentálna metóda, ktorá využíva schopnosť chemických látok absorbovať elektromagnetické žiarenie vo viditeľnej oblasti svetla.
Zdroj: Jazyková poradňa

hyperbolizácia (predmet)

hyperbolizácia je preháňanie, zveličovanie
Zdroj: Jazyková poradňa

adherencia (predmet)

priľnavosť
Zdroj: Jazyková poradňa

mizantropia (predmet)

chorobná nenávisť k ľuďom = mizantropia; iné formy nenávisti - agresia, rasizmus, antisemitizmus a podobne
Zdroj: Jazyková poradňa

mizantropia (predmet)

diki moc :)
Zdroj: Jazyková poradňa

posilovacia, posilňovacia (predmet)

dobrý deň, spisovné slovo je posilňovňa, nie posilovňa, čiže odvodené slovo posilňovacia je gramaticky správny výraz...
Zdroj: Jazyková poradňa

ingrediencia (predmet)

ingrediencia = odb. prísada, primiešanina, súčasť, zložka (lieku, nápoja a pod.) je to aj vo vyhladavani na stranke...
Zdroj: Jazyková poradňa

interdependencia (predmet)

ano, interdependencia je vzajomna suvislost ;)
Zdroj: Jazyková poradňa

expirácia (predmet)

z anglického expire, co znamena vyprsat, skoncit; napr. expiracia platobnej karty = skoncenie platnosti karty a pod...
Zdroj: Jazyková poradňa

diferenciácia (predmet)

su to znaky, pomocou ktorych sa odlisuje jedna vec od inej, diferenciacia = odlisenie, rozlisenie;
Zdroj: Jazyková poradňa

stihománia (predmet)

stihománia je pocit prenasledovania
Zdroj: Jazyková poradňa

androgenizácia (predmet)

Ahoj, su to zmeny sposobene vplyvom muzskych hormonov (napr. riednutie vlasov, zvysene ochlpenie a pod...), resp. zvysene mnozstvo muzskych hormonov...
Zdroj: Jazyková poradňa

sédria (predmet)

áno, je to krajský súd...
Zdroj: Jazyková poradňa

mystifikovať, mystifikácia (predmet)

prepáč, že som ťa oklamal, podviedol... mystifikácia - úmyselné klamanie, oklamanie nepravdivou správou, zahmlievanie skutočnosti; nepravdivá správa; podhodené, zdanlivo pravdivé dielo
Zdroj: Jazyková poradňa

kovariačný, pertraktovaný (predmet)

pertraktovaný sa dá voľne preložiť ako prerokovaný, prejednávaný a pod.
Zdroj: Jazyková poradňa

neomaltuziánstvo (predmet)

Neomaltuziánstvo - smer, snažiaci sa obmedzovať rast populácie, naväzuje na pôvodne maltuziánstvo 2. polovice 19. storočia...
Zdroj: Jazyková poradňa

Fagotrofia (predmet)

fagotrofia - pohlcovanie organizmov alebo ich častí iným živočíchom.
Zdroj: Jazyková poradňa

rekonsiliacia (predmet)

uzmierenie, urovnanie sporu, zosúladenie (niečoho/niekoho s niečím/niekým)
Zdroj: Jazyková poradňa

klinická psychológia (predmet)

klinický psychológ je zväčša zamestnancom nejakého zdravotníckeho zariadenia, pričom ambulancia musí spĺňať ministerstvom stanovené predpisy. táto liečba by mala byť (aspon podľa súčasných noriem) hradená zdravotnou poisťovňou. naproti tomu súkromný psychológ má širšie pole pôsobnosti, nemusí sa zaoberať len pacientami a jeho ambulancia má skôr charatker domáceho prostredia. ale to je vecou aj klinických psychológov, ako si kto a čo zariadi. konzultácie a psychoterapia je v tomto prípade hradená klientom, pokiaľ vopred nebolo stanovené inak
Zdroj: Jazyková poradňa

Benifeciencia (predmet)

ahoj, skus pozriet heslo beneficient...
Zdroj: Jazyková poradňa

EXPRIMÁCIA (predmet)

exprimácia = vylúčenie, exprimovaný = vylúčený
Zdroj: Jazyková poradňa

expirácia (predmet)

expirácia z anglického expire, co znamena vyprsat, skoncit; napr. expiracia platobnej karty = skoncenie platnosti karty a pod... ;
exspirácia je výdych, vydychovanie; doba účinnosti lieku
Zdroj: Jazyková poradňa

Remisia (predmet)

Asi mate na mysli, ze nejake ochorenie je v remisii, znamena to, ze nie su ziadne znamky ochorenia alebo doslo k ustupu ochorenia. Kompletna remisia je uplny ustup ochorenia.
Zdroj: Jazyková poradňa

Konfigurácia (predmet)

Konfigurovať znamena nastavovať, nastaviť...
Zdroj: Jazyková poradňa

exhortácia (predmet)

Exhortácia = povzbudenie
Zdroj: Jazyková poradňa

exhortácia (predmet)

Ďakujem veľmi pekne Richie
Zdroj: Jazyková poradňa

intaktní žiaci (predmet)

Sú to bežní žiaci, najčastejšie v protiklade so žiakmi so zdravotným postihnutím...
Zdroj: Jazyková poradňa

blistrovaná (napr. batéria do mobilu) (predmet)

blistrovaný (od slova blister) znamená, že je balený v plastovom obale...
Zdroj: Jazyková poradňa

konvenciálny (predmet)

Ahoj, nemala si na mysli konvenčný význam? Znamenalo by to istý dohodnutý, resp tradičný význam...
Zdroj: Jazyková poradňa

insectaria (predmet)

insectaria - plural od slova insectarium, v slovencine "insektárium", co je akési umelé terárium na chov a kŕmenie hmyzu...
Zdroj: Jazyková poradňa

intencia (predmet)

Vegetatívnym rozumiem ako duchovne (rozumovo- filozoficky) nečinným verím že v tejto intencii používa aj Aristoteles toto prirovanie.
Zdroj: Jazyková poradňa

intencia (predmet)

Vegetatívnym rozumiem ako duchovne (rozumovo- filozoficky) nečinným verím že v tejto intencii používa aj Aristoteles toto prirovanie.
Zdroj: Jazyková poradňa

intervencia, inkluzia (predmet)

Tieto pojmy su definovane v tomto slovniku, staci vyhladat...
Zdroj: Jazyková poradňa

sedria (predmet)

Ahoj, sédria je uz vysvetlena v tejto diskusii, pozri vyraz sedria vo vyhladavani a prejdi do sekcie diskusia... prispevok c. 473
Zdroj: Jazyková poradňa

sekuritizácia (predmet)

Pravdepodobne to bude suvisiet so zabezpecovanim veci alebo objektov, z angl. slova security = bezpecnost, secure = zabezpecit
Zdroj: Jazyková poradňa

vyporiadanie, vysporiadanie (predmet)

tieto slova su podla pravidiel slov. pravopisu nespravne, hovorovo nie je medzi nimi rozdiel, spravne ekvivalenty su "vyrovnať sa, porátať sa", napriklad "majetkové vyrovnanie" namiesto majetkové vysporiadanie...
Zdroj: Jazyková poradňa

flebektázia (predmet)

Je to rozšírenie žíl na dolných končatinách, čiže kŕčové žily
Zdroj: Jazyková poradňa

desenzitácia (predmet)

desenzitizácia je zo psych. hľadiska zníženie citlivosti jedinca voči situáciám, kt. v ňom vyvolávajú strach alebo úzkosť vypestovaním iných reakcií
Zdroj: Jazyková poradňa

Exteritoriálna (predmet)

exteritorialita - medzinár. práv. imunita hláv štátov, diplomatických zástupcov na území cudzích štátov
Zdroj: Jazyková poradňa

rekognifikacia (predmet)

recognition= rozpoznávanie (angl.)
Zdroj: Jazyková poradňa

disturbia (predmet)

disturbia je anglicke slovo, ktore znamena rusivy
Zdroj: Jazyková poradňa

polyamplyopia (predmet)

Zdravim, Amplyopia je níženie zrakovej ostrosti spôsobenej útlmom z nečinnosti oka. Mozgové zrakové centrum nespracováva informácie prichádzajúce z postihnutého oka ale prijíma zrakové vnemy len z druhého oka; predpona -poly znamená zväčša mnoho, viac takže zrejme ide o postihnutie oboch očí...
Zdroj: Jazyková poradňa

sympatia (predmet)

Sympatia
Zdroj: Jazyková poradňa

Oximeter/Oximetria (predmet)

spravne je oxymeter, vyznam pozri zadanim do vyhladavania na tomto portali...
Zdroj: Jazyková poradňa

kongurencia (predmet)

Zdravim, nemysleli ste skor "kongruencia" alebo "konkurencia"? Skuste napisat vetu, v ktorej sa to vyskytuje alebo v akom kontexte to bolo pouzite.
Zdroj: Jazyková poradňa

suburbanizácia (predmet)

Opak urbanizácie, teda sťahovanie ľudí z miest na dedinu; expanzia mesta do priestoru...
Zdroj: Jazyková poradňa

tolerancia (predmet)

Zdravim, slovo tolerancia pochadza z latinciny: tolerantia = vytrvalost, trpezlivost
Zdroj: Jazyková poradňa

personalizácia (predmet)

Prisposobenie, sitie na mieru pre danu osobu...
Zdroj: Jazyková poradňa

metaplazia (predmet)

pozri metaplázia...
Zdroj: Jazyková poradňa

heteroagresívny, dissociálny (predmet)

heteroagresivita - agresivita zamerana proti veciam, zvieratam a ludom; disocialny = nebezpecny, psychopaticky
Zdroj: Jazyková poradňa

schifozremia (predmet)

ide zrejme o preklep slova "schizofrénia", čo je choroba prejavujúca sa ako rozpoltenie osobnosti. Pozri schizofrénia...
Zdroj: Jazyková poradňa

sialoadenytis (predmet)

Sialadenitida: zápal slinných žliaz v dôsledku upchatia slinných žliaz
Zdroj: Jazyková poradňa

viktimačná prevencia (predmet)

Viktimačná prevencia kriminality je pôsobenie na obete alebo potenciálne obete. Ide o to, aby sa občan nestal obeťou trestného činu...
Zdroj: Jazyková poradňa

dysfázia (predmet)

dysfázia - porucha reči, hatlavosť, ľahšia forma afázie
Zdroj: Jazyková poradňa

diakritika (predmet)

Je to tak, ako pisete...
Zdroj: Jazyková poradňa

tanorexia (predmet)

Tanorexia je psychická porucha, pri ktorej si človek namýšľa, že jeho pokožka je veľmi bledá, a preto sa neustále vystavuje slnečnému žiareniu, často až do úplného spálenia. Prehnané opaľovanie môže pokožku vážne poškodiť a prispieť k vzniku najzhubnejšieho kožného nádoru. Zdroj: wikipedia
Zdroj: Jazyková poradňa

tanorexia (predmet)

chorobná závislosť na opalovaní sa.
Patrí medzi fóbie - postihnutí majú strach, že keď vynechajú akúkoľvek možnosť opalovať sa (i v soláriu), vyblednú.
Zdroj: Jazyková poradňa

imatrikulacia (predmet)

Inac imatrikulacka, znamena to to, ze si z vas prvakov budu robit srandu starsi studenti ;) take privitanie na skole...
Zdroj: Jazyková poradňa

partokracia (predmet)

partokracia = forma vládnutia, ktorej dominujú politické strany nad individuálnymi politikmi a občanmi
Zdroj: Jazyková poradňa

matrimoniálny (predmet)

Zdravim, znamena to ,,spojeny s manzelstvom", niekedy vylozene aj ako stav manzelstva alebo clen manzelstva, ale najcastejsie sa to spaja s problemamy v manzelstve
Zdroj: Jazyková poradňa

bronchostomia (predmet)

je to chirurgicky vytvorený otvor v hrudnej stene, aby sa vytvoril prístup k prieduškám
Zdroj: Jazyková poradňa

diagnóza (predmet)

je neetické touto formou hovoriť, či písať o dg., prosím , obráťte sa na sbojo lekára.
Zdroj: Jazyková poradňa

kolikvácia (predmet)

Okrsok sa mysli mala vymedzena cast, kolikvacia je rozpad tkaniva na kvapalnu hmotu.
Zdroj: Jazyková poradňa

662 výskytov výrazu v otázkach a odpovediach

monografia od Eva.Poliakova
monografia od anrichie
vikipedia od anrichie
tyčonga od anrichie
tyčonga od anrichie
kontraceptiva, antikoncepcia od Adka
kontraceptiva, antikoncepcia od anrichie
konceptualizácia od Eja
konceptualizácia od fergus
konceptualizácia od anrichie
metaforická konceptualizácia puristických ideí od anrichie
konceptualizácia od anrichie
konceptualizácia od anrichie
dereš od drúk
dedukcia, indukcia, analógia od richie
čamprdla od anrichie
bazíruje od Dominika
denominácia od Mirka
sofistikovaný od budkovský
sangvinik od Cherry
denominácia od anrichie
akruál od Richie
monster truck od anrichie
personalizácia od Ika
denervácia od tahacikarka
metalurg od Diana
submisívny od trnka
viktimačná prevencia od Viktor
synodický mesiac od Branko
operacionalizacia od kristina
katektuje od emilia
brachykardia od Milan Horvath
synodicky mesiac od jana
narval od jana
bakteriofiltrácia, bakteroid, baktofungančný, baum od Ďodi
def od veronika
deskripcia od delfine
brachykardia od eva
utopia od klara
metaplazia od Jana
opsonizacia od Jana
jinlun, anlun, dilun,mian od martin
viatikum od Mirushka
exponovať od Mirushka
opsonizácia od mária
apostilácia od Marian
erárny od Ramona
Submisívny od Abiosix
metalurg od Richie
jinlun od Richie
konsenzuálny od Mony
kurikulárny od Richie
deskripcia od Richie
evalvácia od Eliška
pedagogická evalvácia od Richie
customizovať od martina
bauring od anonym
evalvacia od lenka
supraštruktúra cestovného ruchu od Martin
od anonym
dyadicky dialog od Radoslav
sporadický od mima
dyadický dialóg od richie
operacionalizácia od Martin
invencia od richie
od mia
heteroagresívny, dissociálny od Katar
spektrofotometria od richie
synonimický slovník od Marichen
konotácia od Mirka
hyperbolizácia od kajka
od Gabriela
hyperbolizácia od Gabriela
apostillovat od monika
piata kolona od michaela
apoliti od Michaela
profilaktika od Milka
od Jana
profilaktika od richie
intencia od fifu
cylinder od richie
coaching od richie
globalita od richie
LDM od Roman
od dd
dysforický od Richie
doplňujúci od Lucia
skratka LDM od Richie
report, reporting od Richie
mizantropia od richie
od Hatiar
posilovacia, posilňovacia od richie
od Anton
databaza v txt od admin
konvergentné procesy od richie
laxatívne účinky od mirka
recruitment od Richie
dispečing od Richie
ingrediencia od Jarmila
ingrediencia od Richie

Slovo v definíciach

11876 výskytov slova v definíciach slov

emia

druhá časť zložených slov s významom krv, látky obsiahnuté v krvi
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

a dato

odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

a limine

od začiatku, zásadne
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

a rivederci

taliansky pozdrav: do videnia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

ab

initio od začiatku
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

ab origine

od počiatku; pôvodom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

ab ovo

od začiatku, od vajca
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

abakus

doska na hlavici stĺpa; staroveká počítacia tabuľka, počítadlo
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

abdukcia

odtiahnutie, napr. paže od tela; odchýlenie, upaženie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

aberácia

odchýlka od normálneho stavu organizmu; chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením; omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu; chromozómová mutácia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Súvisiace slová

Časté chyby

Rozšírené vyhľadávanie

googlePre širšie súvislosti a hľadanie v kontexte skúste integrované vyhľadávanie na tomto projekte od spoločnosti Google.

Loading

Nenašli ste hľadané slovo?

Vyskúšajte tipy na úspešné hľadanie v slovníkoch:

Okrem hľadania slov cez formulár môžete nájsť dané slovo v zozname cudzích slov.

Online poradňa

jazyková poradňaPozrite si otázky a odpovede návštevníkov. Je veľmi pravdepodobné, že nájdete odpoveď na svoju otázku. Ak nie, položte novú otázku.

facebookV prípade, že preferujete sociálne siete, môžete sa opýtať aj na našej Facebookovej stránke http://www.facebook.com/cudzieslova.sk

twitterSme Vám k dispozícii aj na Twitteri. Ak chcete mať prehľad o aktuálnych témach, dajte "follow" na @cudzieslova

newsletterRadi Vám odpovieme aj na email, naša adresa je info@cudzieslova.sk Taktiež sa môžete prihlásiť na odber noviniek.

Ďakujeme

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!