Diskusia a otázky na tému cudzie slová

V tejto sekcii si môžete vymieňať poznatky, rady a názory k téme cudzie slová.

Znovu načítať | Pridať nový príspevok

Pridať nový príspevok

Cudzie slovo
Príspevok (Otázka)
Vaše meno
Kontaktný e-mail
Zasielať reakcie
Napíšte vysledok 1+1

Pravidlá

 1. Odkazy na iné servery nie sú dovolené, z dôvodu šírenia spamu a reklamy.
 2. Text príspevku nesmie byť v rozpore s právnou legislatívou Slovenskej republiky.
 3. CudzieSlova.sk si vyhradzuje právo meniť, odstrániť alebo neuverejniť príspevky, ktoré sú v rozpore s hore uvedenými pravidlami.

Príspevky (najnovšie otázky ako prvé)

 1. Ako sa cudzím slovom povie hypoechogenny | otázka od wagnerova maria

  s hypoechogennym lemom ovalneho tvaru s max. velkostou 18x8
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 2. Čo znamená cudzie slovo pithiatizmus | otázka od anna

  Co to slovo znamena
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 3. Extempore | otázka od Robert

  Dobrý deň, ako by sa dal označiť herec, ktorý sa pri hraní na javisku často obracia k divákom protredníctvom tzv. extempore? Extemporér? Extemporujúci? Ďakujem.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 4. Dobrý deň, ako by sa dal v slovenčine označiť here | otázka od Robert

  Extemporujúci extemporér?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 5. Čo znamená cudzie slovo badžet | otázka od Janči S.

  V súvislosti s financiami, vo vete máme na to badžet. Ďakujem
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Richard odpovedá

   Z anglického slova BUDGET, čo znamená rozpočet, bilancia. Takže, vo Vašom prípade máte na predmetnú vec nejaký obnos peňazí, resp. rozpočet.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 6. Čo znamená cudzie slovo mentalista | otázka od Alena Svobodová

  Co znamená slovo mentalista? Prosím o definíciu.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 7. Čo znamená cudzie slovo stolker | otázka od Mirka B.

  Kto je to stolker? Dakujem
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Riso odpovedá

   Je to uchylny clovek, ktory nelegalne prenasleduje ludi, najcastejsie zeny. Z anglickeho slova "stalker"

   http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stalker
   Reagovať | Sledovať reakcie

 8. akého rodu je grécke slovo polis vslovenčine? | otázka od Ľubuca Hábová

  Polis, ktorého/ktorej občania.....
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 9. Čo znamená cudzie slovo permeabilný materiál | otázka od Michael

  Dobrý den, môžem chápať permeabilný materiál aj ako vodu presakujúci materiál? Uvádzate, že permeabilný = priepustný. Ďakujem
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 10. Čo znamená cudzie slovo HALLELUJAH | otázka od MARGITA

  CO ZNAMENA SLOVO HALLELUJAH ?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 11. Slovo pomohol má predponu po? | otázka od Adrian

  Nachádza sa v slove pomonol predpona:_
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Každé slovo, ak je vnútorne morfologicky členené, môže sa skladať z koreňa, predpony, prípony- kmeňotvornej, odvodzovacej, ohýbacej). Predpona- je tá čiastka slova, ktorá je pred koreňom, napríklad v slove: pred-klon, zá-klon, zá-hlavie, vy-skočiť; predpona obyčajne pozmeňuje význam slova. Slovo, resp. sloveso, na ktoré sa pýtate- pomohol, nemá predponu, to znamená po, nie je predpona v slovese pomohol, pomôct (po-mohol, po-mocť).
   Pomohol niekomu. Pomôcť niekomu má iný význam ako samostatné sloveso môcť mohol.
   Mohol som pomôcť, no neurobil som tak. Pomohol by, keby bol prišiel. Pomohl by, keby mohol prísť.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 12. Čo znamená cudzie slovo antiadrezný povrch | otázka od anna oravcova
 13. povod slov klobuk,vankus,hardver,vzduch,ziara | otázka od ina

  prosim urcit krajinu povodu slov dakujem
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 14. Podle čeho byla pojmenována řeka Dudváh? | otázka od Brhelová

  Od čeho se dá odvodit název řeky Dudváh. Je možné, že u řeky žili lidé se jménem Duda? Děkuji za odpověď.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   O Dudváhu sa dnes vo všeobecnosti vie, že vzniká odbočením z riečky Jablonka,ktorá sa potom s názvom Dubová vlieva južne od Piešťan do vážskej nádrže Sĺňava. Menej známym faktom je, že tento stav vznikol umelým zásahom, ako na to upozorňujú encyklopedické (pred odvedením vody do Dubovej nížinná trať Jablonky i turistické (umelým zásahom pri Čachticiach je väčšia časť vôd odvádzaná potokom Dubová do Váhu a pri povodniach na tento účel slúži aj Čachtický kanál. V rozsiahlej vlastivednej publikácii Slovensko sa naopak tvrdí, že Dudváh vzniká "umelým odvedením časti prietoku Dubovej. Názov rieky Dudváh je známy od samého začiatku 13. stor. (1208 - 1209/1216 Dwdwag. Zopakoval to aj v monografii o preberaní slovenských názvov riek Maďarmi.V spomenutej monografii o Myjave citoval Varsik Ţigmundovu listinu z r. 1392, v ktorej sa spomína aj rieka Dudváh (Dudvag).Na mape Uhorska od Jána Lipského z r. 1806 a v jeho Repertoriu k nej z r. 1808 sa horný tok Dudváhu nazýva Doránka. Každý geografický názov vznikol v konkrétnom priestore a čase. Prevaţná väčšina názvov geografických objektov z územia Slovenska má slovenský, resp. západoslovanský charakter a pôvod. Pri jazykovedných analýzach možno rozpoznať aj predslovanské alebo aj novšie inojazyčné prvky, napr. nemecké, maďarské, rusínske , poľské. Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pripravil 17. jún 2010 Seminár o štandardizácii geografického názvoslovia.   Reagovať | Sledovať reakcie

 15. Dobrý deň, zložené podstatné meno "plynomer&q | otázka od ivan

  stav na plynomere (dub), Slex, lokál -i, t.z. stav na plynomeri
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Stav na plynomere. Správne. Podstatné plynomer, je podstatné meno mužského rodu neživotné a skloňuje sa podľa vzodu dub. Podľa vzoru dub skloňujeme teda neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku. V tvare nominatívu, to je 1. pádu množného čísla píšeme pádovú príponu –y /plynomery.
   Na dube sedel stará havran. Srtav na plynomere ukazoval údaje.... plynomery neboli v poriadku.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 16. Ako sa cudzím slovom povie giraffe | otázka od alica
  • RE: | Beáta odpovedá

   Vaša otázka je smerovaná na cudzie slovo.

   V nemeckom jazyku slovo, podstratné meno die Giraffe je v preklade do jazyka slovenského žirafa.
   V skutočnosti slovo die Giraffe/ žirafa pochádza z arabštiny a v preklade znamená "milovaný"


   Reagovať | Sledovať reakcie

 17. Čo znamená cudzie slovo repozitórium | otázka od Molnárová

  Aký je význam slova : repozitórium
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Výáznam slova repozitórim sa budem Vám snažiť vysvetliť touto formou 3krát.

   Ako slovo slovo sa náchdza a požíva s jeho významov v rôznych oblasiach.
   - Bohoslužobné nádoba tzv. kustódia (repozitórium), Sätostánok, to je nádobka, kaplnka v ktorej sa uschováva veľká sv. hostia s polmesiačikom. Do kustódie sa vkladá veľká sv. hostia preto, aby sa mohli cez noc zlaté monštrancie preniesť do bezpečného úkrytu. je to miesto úschovy Sviatosti. Svätostánok alebo kustódia nesmú mať podobu hrobu a nesmie sa označovaťslovom hrob.za „hrob“.
   - Vniklo pamätné miesto múzea AUSCHWITZ-BIRKENAU a v ňo repozitórium (databáza) o bývalých väzňoch a zavraždených v tomto meste pre zachovanie pamäte na na ieto osoby. Toto repozíturiu je stále ešte spracovávané, obasuheje spolu viac než pol milióna zápisov, informácií z 56 skupín dokumentov po tábore.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 18. Čo znamená cudzie slovo webinár | otázka od Jozef

  slovo Webinár sa používa pre prezentáciu nejakej ponuky alebo výrobku prostredníctvom webu. Je to správny názor?

  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Tak ako ste popísali webinár: "...sa používa na prezentáciu nejakej ponuky alebo výrobku prostredníctvom webu." Nie je správna definícia alebo správne chápanie webinára. Váš popis sa vzťahuje na e-shop alebo webstránku, kde je prezentácia produktov, výrobkov, služieb. Obsahuje infomácie a fotografie, ktoré nahradia potenciálnym zákazníkom fyzický kontakt. je to nákup on-line , nie of-line. To, čo si chem kúpiť, neohmatám, neprzriem si zo všetkých strán, atď. Webinár je predovšetkým živá forma on-line komunikácie, čiže komunikácie a v reálnom čase, cez web , teda možnosť komunikovať písaným slovom medzi používateľmi počítačov. Zariadenie musí byť aktivované a pripravené na činnosť, teda aj na komunikáciu s druhým počítačom. Najstarší spôsob je e-mail, ďalej Skype, telefón, ktorým sa dá telefonovať cez internet zadarmo, je do ďalej aj komunikácia prostredníctvom posielania krátkych správ, t.j. chat, tzv. chatovanie (anglické chat môžeme preložiť ako „rozhovor“).
   Webinár označuje aj spôsob vzdelávania, ktoré prebieha cez web. Webinár je alternatívou klasických školení a prezentácií, pričom nie je vyžadovaná fyzická prítomnosť účastníkov, známy e-learning, ako forma spojenia so študentmi alebo zamestnancami a odovzdať im cenné informácie na diaľku. Sú to tzv dištančné školenia, vzdelávania a kurzy., bez fyzickej prítomnosti oboch strán. je to samoštúdium, tútor, lektor, školiteľ je fyzicky oddelený od študujúcich a vzdelávanie iba koordinuje.

   Reagovať | Sledovať reakcie

 19. Ako sa cudzím slovom povie strach z čísla 666 | otázka od Libor

  napríklad :
  je to: ????????!
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá


   Pokiaľ by šlo o strach z čísla, je to Numerofóbia alebo Arithmofóbia. Ide o strach z konkrétneho čísla a v tomto prípade je to Hexakosioihexekontahexafóbia, strach z čísla 666.

   Reagovať | Sledovať reakcie

 20. Ako je možné! | otázka od Dr. Beáta Cajchanová

  Ako je možné, že na stránke tohto typu sa uvádzajú ponuky podvodníkov na požičiavanie penazí! Toto je hodné k nahláseniu finančnej polícii.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 21. dobry den lekar mi zistil a uviedol angiopathiu hy | otázka od jan gehry

  Angiopathia hypertonica co znamená angiopathia hypertonica odpoved mi poslite na Moj email jangehry387@gmail.com
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 22. fórum a Forum | otázka od Lýdia Hricíková

  Dobrý deň,
  už sme túto otázku riešili aj v inej skupine slovenčinárov. Slovo fórum s dlhým ó je jasné - stredný rod - hovorím o fóre.
  Obchodný dom Forum v Poprade - mužský rod, vzor dub, o Forume. Veríme, že takto je to správne, ale so slovom Forum som sa nestretla v žiadnom jazykovednom slovníku. Prajem pekný deň.
  Lýdia Hricíková
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Forum Romanum ( Rímske fórum; tal. Foro Romano; Rimanmi nazývané Forum Magnum alebo len Forum), bdĺžikové fórum (námestie) v Ríme. Bratislava, rok 1989, postavený hotel Forum, dnes hotel Crowne Plaza. Praha, hotel Forum. Toto slovo je cudzie podstatné meno a v slovenčine je nesklonné. Slovo "fórum" cudzie podstatné meno zdomácnené a v slovenčine sa skloňuje, a to podľa vzoru mesto. "Odchádzal som z hotela Forum." Odchádzal som z fóra dosť znechutený."

   Reagovať | Sledovať reakcie

 23. Ako mám postupovať, keď chcem nájsť cudzie slovo | otázka od Anna Kadlečíková

  Dobrý deň! Ako mám postupovať, keď chcem nájsť cudzie slovo k slovenskému výrazu ( je ich viac) napr. rozpracovať... Ďakujem
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Dobrý deň vám želám,

   priznávam, že vašej otázke nie dobre rozumiem. Slovenské sloveso "rozpracovať" je odvodené (druhotné) sloveso vytvorené pomocou predpony. Podobne, ako je to pri slovese rezať- odrezať, píliť- rozptýliť. Vyskytujú sa slovesá aj s dvoma predposnami: vy-na-cnachváliť, po-vy-kročiť, pre-vy-chovať, atď. Slovesaá s predponami vyjadrujú istým spôsobom určený dej (smer, miesto, začiatok, koniec, mieru deja) a majú iný viád ako základné slovesá.
   Sloveso pre-pracovať vzniklo zo základného slovesa pracovať. Zo slovesa pracovať môžeme vytvoriť ďalšie slovesá ako vy-pracovať, do-pracovať, za-pracovať, roz-pracovač, atď. Latinčina má sloveso labóró vo význame pracovať. Ako aj podstatné meno labor vo význame práca. V pravidlách slovenského pravopisu nájdete slovo práca, pracvať ako nedokonavé sloveso. Otázka je nezrozumiteľná. Aké cudzie slovo hľadáte k slovenskému výrazu?
   Reagovať | Sledovať reakcie

  • RE: | Beáta odpovedá

   Dobrý deň vám želám, poopravuejm:

   priznávam, že vašej otázke nie dobre rozumiem. Slovenské sloveso "rozpracovať" je odvodené (druhotné) sloveso vytvorené pomocou predpony. Podobne, ako je to pri slovese rezať- odrezať, píliť- rozpíliť. Vyskytujú sa slovesá aj s dvoma predposnami: vy-na-chváliť, po-vy-kročiť, pre-vy-chovať, atď. Slovesá s predponami vyjadrujú istým spôsobom určený dej (smer, miesto, začiatok, koniec, mieru deja) a majú iný viád ako základné slovesá.
   Sloveso pre-pracovať vzniklo zo základného slovesa pracovať. Zo slovesa pracovať môžeme vytvoriť ďalšie slovesá ako vy-pracovať, do-pracovať, za-pracovať, roz-pracovať, atď. Latinčina má sloveso labóró vo význame pracovať. Ako aj podstatné meno labor vo význame práca. V pravidlách slovenského pravopisu nájdete slovo práca, pracovať ako nedokonavé sloveso. Otázka je nezrozumiteľná. Aké cudzie slovo hľadáte k slovenskému výrazu?
   Reagovať | Sledovať reakcie

 24. čo je redox potenciál | otázka od martin macej

  čo je redox potenciál
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   V období velmi teplého leta má predovšetkým voda v bazénoch nízky oxidakčný redukčný potenciál, známy pod skratkou ORP, v skrátenej forme redox opitenciál. Prevádzkovatelia bazénov sú povinní merať redox potenciál, v prípadoch, že v bazéne je dostatok alebo nadbytok aktívneho chlóru, redox potenciál je nízky. Redox potenciál je paramaterom intenzity všetkých redoxných reakciií (redoxné rekacie sa skladajú z redukcie a oxidácie, v redoxných reakciách prebieha oxidácia a redukcia vždy súčastne), Redox potenciál je vyjadrený vo voltoch, resp. v milivoltoch. Napríklad, čím vyšší redox potenciál má spomínaná voda v bazené, tým má vyššie oxidačné schopnosti. Voda v bazénoch je znečisťovaná organickými látkami, to je riasami, plesňami, hubami a tieto znižujú redox potenciál vody. Dezinfekčné látky, akýni je chlór, aktívny kyslík, ozón, redox potenciál zvyšujú. Sú to všetko látky schopné oxidácie. Redox potenciál vyjadruje pomer medzi oxidačnými látkami a látkami redukujúcimi nečistoty vody. Vysoký redox potenciál pomáha dezinfikovať vodu proti organickým nečistotám.

   Reagovať | Sledovať reakcie

 25. Robili porotcov - to je akuzatív? medzi plavcov-to | otázka od Valentová

  Prosím uviesť aký je pád vo vetách:

  Bolo tam veľa plavcov.
  Všimol som si učiteľov.
  Zaradili ma medzi plavcov.
  Jeden z trénerov.
  Neviem či to je akuzatív alebo genitív. Aký je rozdiel medzi týmito pádmi. Ďakujem.Valentová
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Bolo tam veľa plavcov. (bolo tam veľa koho čoho? / 2. pád alebo genitív).
   Všimol som si učiteľov. (koho čo som si všimol? / 4 . pád alebo akuzatív).
   Zaradili ma medzi plavcov. (zaradili ma medzi koho čo? / 4 . pád alebo akuzatív).
   Jeden z trénerov. (jeden z koho čoho? / 2. pád alebo genitív).

   Tu ide o skloňovanie alebo ohýbanie žiovotných podstatných mien mužského rodu v množnom čísle.
   Pri určení pádu je dobré si pomôcť pádovými otázkami, ktoré som vám uviedla v zátvorke.

   1. pád kto? čo? / Boli tam plavci.
   2. pád koho? čoho? / Bolo tam veľa plavcov.
   3. pád komu? čomu? / Pridala som sa k veľa plavcom.
   4. pád koho? čo? / Vidím tam veľa plavcov.
   6. pád o kom? o čom? / Hovorili sme o veľa plavcoch.
   7. pád s kým? s čím? / Ideme sa stretnúť s veľa plavcami.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 26. Ako sa cudzím slovom povie komprimacia dualného va | otázka od Štefan

  čo je komprimacia dualného vaku
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Prosím, obráťte sa v zdravotných otázkach, na niektorú z iných stránok. Najlepšie na Vášho ošetrujúceho lekára.

   My sme profesionáli v jazykovej oblasti. Nie sme kompetentní Vám odpovedať.
   A potom, máme zákon o ochrane osobných údajov , do ktorého spadajú osobitné kategórie osobných údajov, ako sú údaje o zdraví.

   Ďakujem Vám za prozumenie .
   Reagovať | Sledovať reakcie

 27. Čo znamená cudzie slovo Odorovať | otázka od Dedo

  Či znamená odorovať

  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Sloveso "odorovať" vzniklo zo slova latinského pôvodu "odorant" charakteristická páchnúca látka, ktorá sa pridáva napríklad do vykurovacích plynov; ale je to aj vonná zložka. Odorovať môžeme chápať ako páchnuť, ale aj voňat. Záleží od kontextu, v ktorom sa toto slovo vyskytne.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 28. Ako sa cudzím slovom povie postranná časť tela | otázka od libor
 29. Čo znamená cudzie slovo fokel | otázka od Miro
 30. Čo znamená cudzie slovo etericka | otázka od zuzana
  • RE: | Beáta odpovedá

   éterická, éterický; slovo gréckeho pôvodu majúce 4 významy. 1. v chémii majúca, majúci vlastnosti éteru (bezfarebnej kvapaliny vyrobenej z liehu, ktorá sa používa na rozpúšťanie, ale aj pri narkóze) 2. nadzemská, vesmírna, nadzemský, vesmírny. 3. vzdušná, vzdušný. 4. útla, útly, jemná, jemný. Láska môže byť éterická, nadzemská, jemná, ale aj prchajúca.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 31. Čo znamená cudzie slovo neexpiruje | otázka od emilia

  vaše prístupové heslo neexpiruje
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Slovo exspirácia prevzala slovenčina z latinčiny s písmenom "s" má dva významy: 1. „vydychovanie, výdych“; 2. „skončenie času účinnosti lieku“. Mnohé texty používajú tvar expirácia, ktorý je prevzatý z angličtiny, s vynechaním písmena "s". Slovo exspirácia má súvisiace slová, ako prídavné meno exspiračný a sloveso exspirovať, ktoré má význam „vykonať exspiráciu“, t. j. vydýchnuť, vyprchať, stratiť účinok, hlavne pri liekoch. Novšie, čo je prípad vášho slovného spojenia ,v prenesenom význame aj stratiť platnosť, vypršať – "vaše prístupové heslo nestratí platnosť". je to opak významu exspirovať/ neexspirovať.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 32. je správne kábelový most alebo káblový most ?? | otázka od Gabča

  prípadne. kábelové vedenia alebo káblové vedenia
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   V Pravidlách slovenského pravopisu nájdete slovo kábel, v množnom čísle káble. Z neho sa vytvorí prídavné meno káblový. Správne je káblové vedenia, káblový most.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 33. Ako sa povie ťava v mužskom rode? | otázka od Ružena

  ako sa povie ťava v mužskom rode?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Ťava patrí k zvieratám, pre ktoré slovenčina nemá dvojicu, ako má napríklad pre kobylu a koňa, kozu a capa, mačku a kocúra , kravu a býka, atď.. V našom prostredí je to samec. Samec ťavy alebo ťaví samec.


   Reagovať | Sledovať reakcie

 34. Ako sa cudzím slovom povie podporný stĺp | otázka od hekkelová
 35. Čo znamená cudzie slovo Fluidothorax bilat | otázka od Bohac michal
 36. jak sa mate? | otázka od Sandramaniaa
 37. Ako sa cudzím slovom povie náuka o skladaní slov | otázka od uWRHHEUG

  náuka o skladaní slov do viet

  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 38. Ako sa cudzím slovom povie histologizacia | otázka od miroslav

  Čo je histologizacia
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Pôvod tohto slova je v slove geréckejo pôvodu, a to histológia, čo je pomenovanie náuky o tkanivách alebo náuka o mikroskopiscej stavbe organizmu.

   Existuje medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá problematikou ochorení prsníkov . Používa jednu progresívnu metodiku, tzv. vákuovú mamotómiu, ktorá prostredníctvom indikácie, čiže histologizácie, odstráni podozrivé jemné maličkýh zhluky vápnika.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 39. Čo znamená cudzie slovo histologizacia | otázka od katarina

  Čo je histologizacia
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Pôvod tohto slova je v slove geréckeho pôvodu, a to histológia, náuka o tkanivách alebo náuka o mikroskopiscej stavbe organizmu.

   Existuje medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá problematikou ochorení prsníkov. Používa jednu progresívnu metodiku, tzv. vákuovú mamotómiu, ktorá prostredníctvom indikácie, čiže histologizácia, je metóda odstránenia podozrivých jemných maličkých zhlukov vápnika.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 40. Čo znamená cudzie slovo klobúk, minaret, vankúš, p | otázka od Božena Haburčáková

  Chcela by som vedieť krajinu pôvodu týchto slov
  klobúk, minaret, vankúš, paprikáš, film, hardvér, vzduch, žiara, piano, rizo to, jazda, nálada
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Peto odpovedá

   Neviem to nikde nájsť a potrebujem to na zajtra. Najhoršie je že aj stránk odporúčená v to cvičení (slovník cudzích slov SCS) Neobsahuje veĺa z tý slov. DX
   Reagovať | Sledovať reakcie

 41. Čo znamená cudzie slovo axionalne postihnutie | otázka od Anna

  Dobrý deň, v správe mi doktor napísal toto: axionalne postihnutie a neviem čo to je.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Skôr by sme mohli predpokladť, že odborný lekár použil slovo axiálne postihnutie.
   Axiálny systém predstavuje časť pohybového systému, ktorý je sústredený okolo chrbtice a slúži k udržiavaniu vzpriameného držania trupu. Pravdepodobne sa u Vás objavuje reumatologické bolesti a môže ísť o zápal chrbtice.
   Reagovať | Sledovať reakcie

  • RE: | Beáta odpovedá

   Skôr by sme mohli predpokladť, že odborný lekár použil slovo axiálne postihnutie.
   Axiálny systém predstavuje časť pohybového systému, ktorý je sústredený okolo chrbtice a slúži k udržiavaniu vzpriameného držania trupu. Pravdepodobne sa u Vás objavuje reumatologické bolesti a môže ísť o zápal chrbtice.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 42. Čo znamená cudzie slovo Kontemplativny | otázka od Gabriela

  Dobry den zaujima ma toto slovo.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 43. Čo znamená cudzie slovo Depandansy | otázka od Stefanish Vaxsko

  zaujíma ma význam slova Depandansy z kúpeľneho prostredia
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Cudzie slovo francúzskeho pôvodu depandant ,depandance, dependance, dépendance s výslovnosťou [depándáns] znamená vo Vašej otázke vedľajšiu budovu, prístavok, oddelenú časť domu, hotela, ubytovne.

   V latinskom jazyku tento istý význam má slovo dependencia, čo znamená vedľajší nehnuteľný majetok , čo sú stavby, prístavby , budovy, pozemky atď. Francúzsky jazyk sa vyvíjal z latinského jazyka.

   Reagovať | Sledovať reakcie

 44. ako rozdelim na slabiky, napriklad slovo kozliatka | otázka od pavol

  Ako rozdelim slovo kozliatka na slabiky?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Dĺžka v slovenskom jazyku je vlastnosťou slabiky. Slabika je najmenšie spojenie hlások (foném), ktoré sú vo vzájomnom relatívne maximálnom kontraste. Slová majú toľko slabík, koľko je v nich nositeľov slabiky. V slovenskom jazyku sú jednoslabičné , dvojslabičné, trojslabičné, štvroslabičné, viacslabičné slová.
   Slovo kozliatka je trojslabičné slovo. Rozdelíme ho : koz-liat-ka
   Reagovať | Sledovať reakcie

 45. Čo znamená cudzie slovo sekvenčný | otázka od Robert

  Sekvenčný výstup na smerové svetlá
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Slovo sekvenčný je latinského pôvodu, znamená postupný následný. Toto slovo súvisí so slovom sekvencia vo význame 1) sled častí, ktoré tvoria uzavretý celok; postup v rade, grupovanie v postupnom slede; nasledovanie, následnosť, postupnost 2) v hudobnej oblasti je to chorálová melódia alebo v ištrumentálnej hudbe je to opakovanie krátkeho úryvku melódie v rôznych stupňoch, čo však nesúvisí s Vašou vetou a s oblasťou, v ktorej je toto slovné spojenie používané- automobily.

   Sekvenčný výstupm na smerové svetla. / Postupný, následný výstup na smerové svetla. Sekvenčný výstup sa pripája k spínaču smerových svetiel (impulzný vodič).
   Výstup je aktívny pri odomknutí a zamknutí centrálneho zamykania. Pri použití tohto výstupu už nie je potrebné zapájať silové výstupy na smerové svetlá.
   Žltý - (+) zapaľovanie +12V (vstupný vodič)
   Fialový - otvorenie batožinového priestoru (výstupný vodič)
   Čierny - (-) kostra vozidla (vstupný vodič

   Reagovať | Sledovať reakcie

 46. Spisovný názov rastliny kala | otázka od Jozef Neoral

  Dobrý deň,
  potrebujem zistiť spisovný slovenský názov rastliny, ktorá je všeobecne známa pod názvom "kala". Tento názov sa však nenachádza v kodifikačných ani v iných dostupných slovenských slovníkoch.
  Na internete možno ďalej nájsť pre túto rastlinu názvy:
  Calla
  kornútovka africká
  Zantedeschia aethiopica (latinský názov)
  Žiadny z týchto názvov však (podľa mojich dostupných informácií) zatiaľ nie je v slovenčine kodifikovaný ako spisovný.
  Aký názov mám teda správne použiť v náučnom texte pre základné školy, kde sú menované rôzne izbové rastliny?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Dovolím si sprostredkovať Vám odpoveď Slovenskej botanickej spoločnosti , ktorú som aj vo svohom záujme oslovila prostredníctvom mailu dňa 7.10.2015.
   Opoveď som dostala dnes v tomto znení: " Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. (syn. Calla aethiopica L., Richardia aethiopica (L.) Spreng. resp. Richardia africana Kunth) má slovenský názov kornútovka africká.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 47. Čo znamená cudzie slovo perigea | otázka od Mato99

  Zapocul som to v suvislosti s nedavnym zatmenim. Dakujem
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Správne napíšeme a vyslovujeme ako Perigeum, to je bod, v ktorom je nebeské teleso najbližšie k Zemi; opakom je apogeum alebo odzemie, najväčšia vzdialenosť Mesiaca alebo umelého vesmírneho telesa od Zeme.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 48. Čo znamená cudzie slovo obezitas exogenes | otázka od Filip

  Co to znamena? Dakujem
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 49. Čo znamená cudzie slovo equilibristika | otázka od Peter Hronsky

  V suvislosti s rekordmi vo vyskach...
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   akvilibristika je slovo latinského pôvodu a znamená artistické umenie v cvikoch rovnováhy. Má aj aj svoj prenesený pejoratívny význam, a to zavádzanie, kľučkovanie, okolkovanie.
   Z toho podstaného mena sa vytvorilo aj prídavné meno akvilibristický , čo znamená artistický, povrazolezecký. V pejoratívnom význame zavádzajúci, balamutiaci, kľučkujúci.
   Reagovať | Sledovať reakcie

  • RE: | Beáta odpovedá

   Opravujem slovo nesprávne napísane= eikvilibristika. Nie akvilibristika. Aj v prídavnom mene ekvilibristický. Máme aj podstatné meno ekvilibrista, mužského rodu + ekvilibristka ženského rodu, artista, artistka, povrazolezec, povrazolezkyňa.

   Ďakujem za porozumenie.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 50. Čo znamená cudzie slovo kvadruhyperrefexia | otázka od eva vargova

  pri príjme v obj.neurol.nález prítomná kvadruhyperreflexia.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 51. Je správne slovo invadovať? | otázka od Eva

  Je správne vytvorené slovo invadovať? Asi od slova invázia
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 52. Pouzitie cudzieho slova AUTARKIA | otázka od Lucia Paskrtova

  Ak chcem napisat - aka ekonomika? autarkna alebo autarkcna??
  Dakujem
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 53. Máte chybu pri skloňovaní slova hotel | otázka od Zuzana

  lokál jednotného čísla je o hoteli nie o hotele ako uvádzate
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Slovenčina prevzala z cudzích jazykov veľa slov. Medzi ne patrí aj slovo hotel. Nájdete ho aj v Pravidlách slovenského pravopisu.
   Slovo hotel sa skloňuje podľa vzoru dub, ale v lokáli (v 6. páde) jednotného čísla , v prípade, ktorý ste nám uviedli, "o hotele" je skutočne chyba.. Slovo hotel má v 6. páde jednotného čísla pádovú príponu -i ako vzor stroj – o hoteli, v hoteli, na hoteli.
   Je to podobne aj v slove tunel, skloňuje sa podľa vzoru dub, ale nie v 6. páde jednotného čísla, už má tvar " v tuneli". Alebo slovo originál skloňuuje sa podľa vzoru dub, ale v 6. páde jednotného čísla podľa vzoru stroj , ako aj - v origináli- v seriáli.
   Presné a prehľadné pravidlá tu nie je možné určiť. Najleším vodidlom je jazykový cit.


   Reagovať | Sledovať reakcie

  • RE: | cudzieslova.sk odpovedá

   Dobrý deň,
   ďakujeme za upozornenie, no chyba, ktorú uvádzate, vygeneroval program AUTOMATICKÉ skloňovanie. Je to chyba v algoritme a nie súčasť nášho štandardného slovníka. Ako je uvedené v záhlaví stránky, ide o "pokusný nástroj".
   Skloňovací algoritmus sa pokúsime opraviť.
   S pozdravom

   Cudzieslova.sk

   Reagovať | Sledovať reakcie

 54. Čo znamená cudzie slovo nekoherentný | otázka od Maria Michaleková

  .... nemal byť vo svojej argumentácii obsiahnutej v odôvodnení nekoherentný.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Slovo latinského pôvodu (podstatné meno ženského rodu) koherencia znamená spojitosť, súvislosť.

   Koherentný zamená súvislý, spojitý. Opakom tohto slova je nekoherentný, nesúvislý, bez spojitostí.

   Pokiaľ je niekto vo svojej argumentácii, teda v dokazovaní dôvodov, alebo ním uvádzaných dôvodov nekoherentný, to znamená, že argumentuje, teda uvádza dôvody bez vzájomnej súvislosti a spojitosti.

   Jeho dôvodnenie môže byť chaotické, nelogické a aj nezmyselné.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 55. Ako vyskloňujeme slovo termín - resp. veta - zmena | otázka od Anna S.

  malo by sa to sklonovať podla vzoru dub, ale všade vídím, že podľa tohto vzoru to nikto nesklonuje....prosím vysvetliť
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Podstatné meno termín nie je slovenské slovo, prevzali sme ho z Latinčiny. Nachádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu. Znamená určený stanovený deň, stanovený čas, stanovenú lehotu.

   Označuje sa ním aj konkrétny pojem z daného vedného odboru alebo výrobného odboru, procesu, odborný výraz.

   Je to podstatné meno mužského rodu neživotné. V slovenčine máme životné a neživotné podstatné mená mužského rodu. Slovo termín je zakončené na spoluhlásku "n" a skloňuje sa podľa vzoru dub.

   1. termín; (Termín je už pred nami) .2. z termínu, ;( Z termínu, ktorý nám bol určený v zmluve sa nevyvlečieme.) (Zmena termínu je prípustná.) 3.-termínu; ( K termínu ukončenia svojej práce sa pomaly blížim.) 4. termín (Neakceptoval termín, ktorý mu bol určený v unesení.). 6. na termíne; ( Na termíne splnenia úloh tento raz nezáleží, dôležitá je ich kvalita.) 7. s termínom (Nikto zo zúčastnených s termínom výletu nesúhlasil.)
   Reagovať | Sledovať reakcie

 56. Čo znamená cudzie slovo polyfunkčný | otázka od Ivan Lorenc

  polyfunkčný objekt
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Slovo polyfunkčný je zložené slovo. V prvej jeho časti má précku predponu poly, ktorá vyjadruje význam mnoho, množstvo, viacnásobnosť, mnohosť a podobne. V takomto objekte, teda stavbe/ budove nájdete napríklad: ambulanciu, lekáreň, kozmetický alebo kadernícky salón, kanceláriu, kaviareň, obchodný priestor, poštu, čistiareň, úpravu odevov, potraviny, drogériu, banku alebo pobočku banky, reštauráciu a iné. "Pod jednou strechou všetko." Je to to isté, ako by ste povedali, multifunkčný objekt.

   Poznáme aj označenie polyfunkčný/ multifunkčný dom, čo je budova, v ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie a pozostáva najmenej zo štyroch bytov.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 57. Aké je správne spodobovanie slova kútov/ch? | otázka od Klaudia

  Všetci sme sa rozliezli po rôznych kútov/ch Anglicka.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Verím, že ide len o chybičku slova vo vašej otázke- spodobovanie- v slovenskom jazyku totiž práve na tvaroslovnej hranici slova nastávajú zmeny hlások, jednak v závislosti od nasledujúcej hlásky, jednak nezávisle od nej. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú v závislosti od nasledujúcej hlásky, sú závislé a volajú sa asimilácia alebo spodobovanie. Napíšeme slovo knižka> vyslovíme kniška; pod Tatrami> pot Tatrami; dážď>dášť, atď.

   Slovo kút je podstatné meno mužského rodu neživotné. Skloňuje sa podľa vzoru dub. Určite nám teda ide o jeho skloňovanie. dub- duby; kút-kúty. 1.pád (kto? čo?) kút; 2. pád (z koho? z čoho?) z kúta; 3. pád (komu? čomu?) kútu; 4.pád (vidím koho? čo?) kút; 5.pád (o kom? o čom?) o kúte; 6. pád (s kým? čím?)s kútom; Plurál (mn. č.) 1.kúty;2. do koho čoho do kútov; 3. kútom; 4. kúty; 6. o kom? o čom? po kom? po čom? po kútoch; 7.s kútmi.
   A Vaša veta bude správne skloňovať slovo kúty v množnom čísle a v 6. páde: "Všetci sme sa rozliezli po rôznych kútoch Anglicka."
   Reagovať | Sledovať reakcie

 58. Čo znamená cudzie slovo Dupuytrenova kontraktura | otázka od alybeta
  • RE: | Beáta odpovedá

   Dupuytrenova kontraktúra (správne napísané).

   Benígne ochorenie, ktorého pomenovanie je po francúzskom barónovi, lekárovi Guillaumovi de Dupuytren, z obdobia 19. storočia. On ako prvý operoval a popísal kontraktúru (stiahnutie) prstov ruky a on aj navrhol operatívny postup na liečbu ochorenia.

   Pri tomto ochorení ide o deformitu ruky, ktorá vzniká zhrubnutím a stiahnutím spojivového tkaniva pod kožou na dlani, v dôsledku čoho vznikajú väzivové uzly alebo pásy. Dlaň stráca svoju funkciu, ako aj tvar. Pôvodne sa šírila teória, že ide o skracovanie šliach na dlani. Guillaume de Dupuytren vyvrátil pôvodnú teóriu.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 59. Rada ohľadom skloňovania | otázka od Fero

  Zdravím. Chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadom správneho vyskloňovania konca vety.

  Ktorý je správny koniec vety z týchto dvochverzií?

  1. "Slovensko je podľa premiéra pripravené poskytovať podporu migráciou najviac POSTIHNUTÝM EURÓPSKYM KRAJINÁM."

  alebo

  2. "Slovensko je podľa premiéra pripravené poskytovať podporu migráciou najviac POSTIHNUTÝCH EURÓPSKYCH KRAJÍN."

  Alebo skôr použiť aj slovo "pre"?

  "Slovensko je podľa premiéra pripravené poskytovať podporu PRE migráciou najviac POSTIHNUTÝM EURÓPSKYM KRAJINÁM."

  Vďaka
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   K Vašej otázke: správna je štylizácia nasledovná:

   "Slovensko. je podľa premiéra. pripravené poskytovať podporu migrácii najviac POSTIHNUTÝM EURÓPSKYM KRAJINÁM."
   Reagovať | Sledovať reakcie

 60. Čo znamená cudzie slovo mediácia | otázka od Mária Matisová

  skloňovanie slova "mediácia" vo všetkých pádoch j. aj mn. č.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Konflikty sú prirodzenou súčasťou nášho života a vznikajú všade tam, kde ľudia
   prichádzajú do vzájomného kontaktu. Jednou z možností riešenia konfliktov je mediácia. Jej podstatou je riešenie sporu za pomoci tretej neutrálnej osoby – mediátora a za aktívnej a konštruktívnej účasti sporiacich sa strán. V niektorých prípadoch strany samotné nevedia, alebo nemôžu vyriešiť svoj konflikt vlastnými silami. Najčastejšími príčinami neúspechu bývajú problémy vo vzájomnej komunikácii. Naša spoločnosť je naučená na autoritatívne riešenie a rozhodovanie konfliktov prostredníctvom formálnych (súdov) alebo neformálnych autorít (rodičia, učitelia, experti v rôznych oblastiach). Slovo „mediácia“ má svoj pôvod v latinčine – je odvodené z latinského slova „medius“, čo znamená stredný, prostredný, ale tiež nestranný, nerozhodný či neurčitý. Keďže je to slovo cudzieho pôvodu zakončené v základnom tzvare na - ia, , skloňujeme ho podľa vzoru ulica. v JČ 1. mediácia, 2. z mediácie,3. mediácii, 4. mediáciu,6. o mediácii, 7. s mediáciou MČ 1. mediácie, 2. z mediácií,3. mediáciám,4. mediácie,6. o mediáciách, 7. s mediáciami. V SR máme aj Zákon o mediácii.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 61. Čo znamená cudzie slovo šangri-la | otázka od Malec Jozef

  Názov-popis, štýlu profesného života napríklad
  v športe, alebo aj inej profesionálnej činnosti !!

  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 62. Z akého je jazyka pochádza slovo chirurgovia ? | otázka od Terezka

  Dobré ráno,
  som žiačka 5. triedy a písali sme diktát ktorý sa mi veľmi nepodaril a rozhodujúce slovo bolo práve ,,chirurgovia" podľa šk. hodnotenia diktátov by sa mali neprebrané učivá (slová z nich)
  napr. slová cudzieho pôvodu diktovať. Na diktáte nám to slovo síce nadiktovala ale nepovedala ale tam má byť i. Ja som slovo napísala podľa sk. pravidiel takže chyrurgovia a mám chybu, aj keď nám to mala nadiktovať. Chcem sa s pani učiteľkou dohodnúť ale potrevujem k tomu isté fakty...
  Preto by som Vás chcela poprosiť aby ste mi odpísali čo najviac informácii o slove chirurgovia ...
  Vopred Ďakujem

  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Ahoj,

   slovo chirurgia, nie je slovo slovenského pôvodu. Je to slovo cudzie, gréckeho pôvodu. A ako podstatné meno označuje lekársky odbor, ktorý pri liečení používa operačné zákroky. Tak ako aj podstatné meno jednotného čísla, mužského rodu "chirurg" životné podstatné meno, alebo ženského rodu "chirurgička" ktoré označuje lekára, lekárku, špecialitu, špecialistku na operácie, je to odborník , odborníčka v chirurgii. Môžeme si vytvoriť aj prídavné meno "chirurgický" zákrok, všetko, čo sa vzťahuje ku chirurgii a činnosti chirurgov. Keďže je slovo cudzieho pôvodu , píšeme v ňom "i" a nie "y". A Slovenský jazyk sa budeš ešte učiť, kúpte spolu s maminou a ocinom v kníhkupectve Pravidla slovenského pravopisu. Super pomôcka pre tých, ktorí chcú správne písať..,
   Reagovať | Sledovať reakcie

 63. ako sa správne píše toping | otázka od amalia nociarova

  Ako sa správne píše slovo toping, chilli, dresing
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   TOPPING/Y = KRÉM / špeciálna hustá poleva na dezerty- z karamelu, čokolády, ovocia, teda ovocné, čokoládové, karamelové toppingy a iné alebo krémy.

   CHILLI= správne sa píše takto; v súčasnosti existuje okolo 200 rôznych odrôd paprík. Jednou z nich je kajanská veľmi štipľavá paprika. Z tejto, už suchej papriky, sa melie červený prášok; chilli, keď sa zmieša s inými bylinami , stáva sa z nebo korenina.

   DREZING/Y= nálev/y na zeleninové šaláty, najčastejšie so sladkokyslou chuťou.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 64. Aky je opacny vyznam slova VZORNE | otázka od Jarka Micutkova

  Mame vetu v tretiackej ucebnici: O travnik sa treba vzorne starat. Slovo vzorne mame dat do opacneho vyznamu
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Slovo "vzorne" patrí v slovenčine medzi príslovkové určenia (adverbiále), konkrétne príslovkové určenie spôsobu. (ako rozvíjajúci vetný člen). Slovo vzorne v uvedenej vete bližšie určuje význam slovesa, "starať sa". Opýtajte sa sa na toto slovo otázkou: "Ako?" Vzorne. Alebo : "Akým spôsobom sa treba o trávnik starať?" V slovenčine máme dvojice slov, ktorých význam je postavený proti sebe (často sa vylučuje);vzorne-nevzorne. Pokiaľ by ste mali dať do opačného významu príslovku vzorne; napíšete vetu; O trávnik sa staráme nevzorne. Hoci neznie logicky. Logicky by veta znela; O trávnik sa nestaráme vzorne.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 65. aký je správny tvar slova entropia alebo entrópia | otázka od pavel horovčák

  Slovo entrópia sa správne píše s dĺžňom alebo bez neho?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Správne entropia, v množnom čísle entropie. Bez dĺžňa. Je to slovo cudzie, gréckeho pôvodu.
   Entropický súvisiaci s entropiou, vzťahujúci sa na entropiu, daný, spôsobený entropiou.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 66. Čo znamená cudzie slovo paket | otázka od Jozef Patasi

  Ako mám prosím vás toto slovo preložiť v počítačovej terminológií?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Balíček , balík, zväzok, blok , celok informácií, smerujúci od zdroja k cieľu. Všetky prenášané informácie sa balia do paketov, čiže balíkov, zväzkov, atď.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 67. podľa akého vzoru sa skloňuje štipendium | otázka od Vierka

  A či má byť množné číslo dlhé á / štipendiá
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Podstatné meno štipendium je prevzaté z latinčiny, znamená študijnú peňažnú podporu. V Slovenskom jazyku sa skloňuje podľa vzoru mesto. Podľa vzoru mesto sa skloňujú mená stredného rodu , ako aj prevzaté podstatné mená zakončené v 1. páde jednotného čísla na -on,-ion,-um,-ium, atď. Štipendium. V množnom čísle , v 1. páde toto slovo má potom dlhú koncovku: štipendiá. Tak ako aj v 3. páde množného čísla má príponu -ám,-ách. Štipendiám, štipendiách.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 68. Čo znamená cudzie slovo dekonfiguracia | otázka od Marta

  dekonfiguracia hlavice femoru
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Dekonfigurácia, (latinského pôvodu) slovo, ktoré sa skladá z dvoch významových častí. Základom tohto slova je "figurácia", znamená 1) zoskupenie; zostava, celok 2) vo výtvarníctve používané pre zostavenie alebo rozmiestenie postáv, figúr; opäť celok; 3) v hudbei znamená podfarbenie jednoduchej melódie vedľajšími tónmi.
   "dekon" ako latinská predpona v slovách, znamená niečo odstrániť, zrušiť.rozložiť, oddeliť, rozložiť celok, rozložiť niečo. Z tohto podstatného mena vytvoríme sloveso dekonfigurovať niečo. Dekonfigurácia rozloženie zoskupenia v zmysle konkrétneho významového kontextu.
   Pomôže možno porovnanie s významom takých slov, ako je: dekoncentrácia, rozklad zrušenie, odstránenie koncentrácie; sloveso dekoncentrovať; dekontaminácia, oddelenie, odstránenie rádioaktivity; sloveso dekontaminovať.
   Reagovať | Sledovať reakcie

  • RE: | Valentín odpovedá

   Dobrý deň,

   nie som lingvista ani veľký znalec cudzích slov, ale takýto výklad pôvodu slova "dekonfigurácia" sa mi nepozdáva za uspokojúci.
   Vlastne sa mi nepozdáva rozloženie slova "dekonfigurácia" na "dekon + figurácia"
   ( a podobne u slov "dekoncentrácia , dekontaminácia). Ja len inštinktne si myslím, že správnejšie rozloženie je " de + konfigurácia" (prípadne aj de + kon + figurácia) kde predpona "de" samotná má význam ako uvádzate (teda odstrániť, atď).
   Uvádzam iné príklady: deaktivácia, delimitácia, demilitarizácia, deformácia, deportácia, atď.
   V slovách konfigurácia, koncentrácia, kontaminácia je "kon" asi tiež predpona vo význame "spolu".
   S pozdravom, Valentín

   P.s.: Samotnú stránku cudzieslova.sk považujem za zaujímavú a prospešnú.

   Reagovať | Sledovať reakcie

 69. Ako sa skloňuje slovo memoriál | otázka od Katarína

  Ak sa slovo memoriál skloňuje podľa vzoru dub, tak ako sa správne napíše : prvý ročník memoriála alebo memoriálu ?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Slovo memoriál nie je slovo slovenského pôvodu, pochádza z latinčiny a je označením ako pre 1 pamätný spis, tak pre 2) športové podujatie organizované na pamäť niekoho, alebo pri príležitosti osláv pamätihodných udalostí, ale aj pre 3) denník, knihu s chronologickými zápismi. V každom prípade je to neživotné podstatné meno mužského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru dub. Patrí medzi tie substantíva, ktoré v 2 páde, čiže v genitíve jednotného čísla nemôžu mať aj-a,, aj -u . V 2. páde jednotného čísla toto substantívum môže mať len príponu - u = z memoriálu. Nie dvojtvar ako v slovách, napr. rok – roka/roku, múr – múra/múru, bok – boka/boku, banán – banána/banánu.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 70. Čo znamená cudzie slovo parafuj | otázka od Mikuláš Mulidrán

  Potom parafuj príslušnú možnosť na trvalom splnomocnení.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Parafovať (z Francúzskeho jazyka) znamená podpísať, podpisovať skratkou, značkou alebo šifrou. "Podpíš, ošifruj príslušnú možnosť na trvalom splnomocnení."
   Reagovať | Sledovať reakcie

 71. Čo znamená cudzie slovo psuedocysta | otázka od Milada

  pseudocysta na mozgu
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 72. Čo znamená cudzie slovo Cenzuálny | otázka od Trojáková slávka

  Neviem najsť v slovníkoch význam slova,viete mi ho vysvetliť ďakujem Slávka Trojáková
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Slovom staršieho pôvodu nie slovenského, sa vyjadruje aj majetková daň, daň z majetku. Daňové knihy a registre zachytávajú sociálne a spoločenské pomery, štruktúru obyvateľov – daňovníkov mesta, ich majetkové statusy, t. j. majiteľov nehnuteľností. Cenzuálny má význam viacerých majiteľov nehnuteľného majetku, ktorým z majetku plynie platenie dane. Z pôdy z lesa , ktoré sú veľkého rozsahu (plochy a hodnoty) , majú viacerých majiteľov a títo môžu vytvoriť tzv. Cenzuálne spoločenstvo , v ktorom má každý svoj podiel svojho majetku a každý povinnosť odvádzať podielovú daň z nehnuteľného majetku. Od podielu majetku sa odvíja podiel cenzu, to je dane z predmetného nehnuteľného majetku.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 73. Čo znamená cudzie slovo výhrez | otázka od Jozefína Kaššová

  Často sa používa výraz výhrez platničky, čo to vlastne je, ako sa to dá povedať laicky?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 74. benefit | otázka od Dana

  Chcem sa opýtať na protiklad slova benefit.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 75. Malé alebo veľké písmeno | otázka od Lenka Boháčová

  Dobrý deň, chcem sa spýtať či je správne písanie písanie malých alebo veľkých písmen na začiatku slova v § znenií, napr. prečin Krádeže podľa § 212, alebo prečin krádeže podľa § 212. Ďakujem Lenka
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   píšte vždy s malým začiatočným písmenom, sú všeobecné podstatné mená, aj jed v právnom jazyku a v kontexte ustanovenia konkrétneho §; vždy s malým "prečin krádeže"
   Reagovať | Sledovať reakcie

 76. Čo znamená cudzie slovo multiligvizmus, polylingvi | otázka od Žaneta

  Píšem bakalársku prácu a stretla som sa s absenciou výkladu a konkretizácie týchto slov. Multilingvizmus som v slovníku z r. 1990 našla ako osvojenie si cudzieho jazyka počas rečového vývinu v detstve, s čím úplne nesúhlasím, lebo dnes sa už využíva skôr ako schopnosť človeka hovoriť viacerými jazykmi. Iba internetová encyklopédia (keďže slovníky termín nenájdu) uvádza konkrétnu definíciu, že polylingvizmus je ovládanie a používanie viac ako dvoch jazykov. Polyglotizmus uvádza slovník ako zvládnutie viacerých jazykov, no rozdiel medzi ním a polylingvizmom opäť vysvetľuje až spomínaná stránka, kde sa uvádza, že polyglot ovláda viac ako 6 jazykov. Vedeli by ste ma prosím, odkázať na dôveryhodný a neprotirečivý zdroj pri objasňovaní týchto pojmov? Ďakujem
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   " Mmultilingualism‘, plurilingvizmus, viacjazyčnosť, opak monolingvizmu (jenojazyčnosti) a bilingvizmu, (dvojjazyčnosti), ktorý je špeciálnym prípadom multilingvizmu. Biligvizmus je aj schopnosť alternatívneho používania dvoch jazykov (alebo dvoch variantov toho istého jazyka, napr. dvoch dialektov) v závislosti od situácie a prostredia, v ktorom sa komunikácia uskutočňuje. Rozpoznávame aj trilingvizmus, ako stav, keď sú v nejakom spoločenstve vo vzájomnom kontakte tri jazyky. Multilingvizmus chápeme 1. ako schopnosť jednotlivca používať viac než dva jazyky; je to osoba, ktorá ovláda viacero jazykov sa volá aj polyglot, slovo odvodené (z gréckeho polys, mnohý a glótta, jazyk). 2. ako stav, keď sú v nejakom spoločenstve vo vzájomnom kontakte viac ako dva jazyky; sú deti ktoré vyrastajú vo viacjazyčnom prostredí. Otec hovorí grécky, mama taliansky, starí rodičia španielsky, napríklad. Je to viacjazyčné prostredie, plurilingvistické alebo multilingvistické. Rozlišujeme aj vnútroskupinový multilingvizmus – ("intragroup multilingualism‘) používanie viacerých jazykov jednotlivcami na vnútornú komunikáciu v rámci skupiny. Orientujte sa oblasť schopností, kde nájdete aj rečové schopnosti. Pri týchto jazykových schopnostiach platí jedno základné pravidlo,a to, že jednotlivec si začne osvojovať prvý aj druhý jazyk súčasne, resp. druhý jazyk si začne osvojovať ešte pred dovŕšením tretieho roku veku.Skúste, prosím: http://ec.europa.eu/education/languages/news/news1590_en.htm.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 77. v práci máme byť proaktívny,akí vlastne máme byť? | otázka od Daniela

  vraj 7 návykov úspešných ľudí,podľa knihy The 7 habits of Highly Effective People od Stephen Covey
  1. buďte proaktívny
  2.začnite s myšlienkou na koniec
  3.to najdôležitejšie dávajte na prvé miesto
  4.myslite spôsobom výhra-výhra
  5.najskôr sa snažte pochopiť,potom byť pochopený
  6.vytvárajte synergiu
  7.ostrite pílu
  tak sem tam niečomu nerozumiem
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Aký je byť proaktívny som Vám napísala nakoniec, všeobecne, tu nie je priestor, žiaľ na rozpisovanie. 2. Premýšľajte o svojich cieľoch. Množstvo ľudí sa ženie za nereálnymi cieľmi, ktoré nedokážu si splniť. Dokonca ich tie ciele zničia. Snažte sa dosiahnuť reálny cieľ.
   3.Určite si priority vo Vašom živote.
   4.Správajte sa tak a konajte tak, aby vo Vašich vzťahoch, vyhrali obaja.nech nie ste Vy alebo ten druhý ten, kto je porazený. 5. Vec pochopenia druhých je veľmi ťažká. 5. Počúvajte ľudí so záujmom tak, aby ste im rozumeli, ich životu, problémom, radostiam , oni to budú cítiť a budú rozumieť aj Vám, budú chápať Vaše konanie, správanie v rôznych situáciách.6. Spolupracujte s kolegami, získate od nich ich šikovnosť, ich vedomosti a Vy im dáte svoje dobré, čo je vo Vás. . Nebuďte v práci osamotený, to človeka oslabuje. Energiu dostanete od druhých.7. Aby ste boli aktívny, a aj efektívny v práci, musíte sa o seba starať, cvičte, športujte, zlepšuje si výdrž a flexibilitu. Dobre to robí ako telu, tak aj duši. "Len ostrá píla dobre píli!"

   Ja by som Vám, ak dovolíte napísala jednu stručne:
   Byť proaktívny znamená prevziať zodpovednosť za vlastný život. Naše správanie nie je funkciou podmienok, v ktorých sa nachádzame, ale sa odvíja od našich rozhodnutí. Pocity môžeme podriadiť hodnotám. Byť proaktívny znamená konať iniciatívne a niesť zodpovednosť za to, že sa veci stanú.“ :-)
   Reagovať | Sledovať reakcie

 78. aké i má byť pri zámene naších dlhé alebo krátke. | otázka od Ester

  že žijeme z práce naš__ch rúk a m __šlienok a nie z bohatstva napríklad úrokov
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 79. Čo znamená cudzie slovo grecke slovo | otázka od martim
  • RE: | beáta odpovedá

   Mám vedomosť o slove gréckejo pôvodu, to je paraklet, čo znamená pomocník, radca, utešovateľ. Podstatné meno mužského rohu. Ale je to to to isté ako -po grécky doslovne παράκλητος - čiže parakletos v zmysle tešiteľ .
   Reagovať | Sledovať reakcie

 80. Čo znamená cudzie slovo Akrostikum | otázka od lubica

  Memotechnicke pomôcky na trening pamäti: akrostiká, akronymá.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | beáta odpovedá

   Keďže odpoveď "záhadou neprišla" a Vám nebolo zodpovedané, napíšem Vám krátko. Ľudia, ktorí do svojho života, zaradili ako hoby riešenie krížoviek, riešenie matematických úloh, viac pracujú s mozgom, títo používajú vlastné akrostikum, trénovanie mozgových buniek. Sú aj iné pamäťové alebo mnemotechnické pomôcky ; sú to slová,vety, básničky, rýmy, príbehy. Tieto nám pomôžu zapamätaťsi, pretože zabúdame.

   Niekedy stačí, keď v neznámom slovíčku nájdeme niečo, čo je pre nás už známe, čo už je v našom mozgu zapamätané, len to prebudíme.

   Napríklad: chceme si zapamätať , aký je polomer Zeme. Naučíme sa vetu (doslava aj nabiflíme):

   - Šetri sedem oslov. 6378 km, čo je polomer Zeme.
   - rímske číslice, časté v krížovkách,
   - alebo si chceme prečítať, kedy tá ktorá stavba bola založená, keďže vidím na nej rímske číslice:
   - naučíme sa vetu : LaCo DoMa a tá mi pomôže si spomenúť na rímske číslice ce L C D M , ktoré sú v poradí 50 100 500 1000, čo je vlastne (L-50, C-100, D-500, M-1000)
   - MeDiCimbaL – rímske číslice naopak – 1000 500 100 50
   - alebo LCD Monitor. Znovu rímske čísla. 50 100 500 1000
   - alebo chceme rýchlo reagovať, a rozpamätať sa na všetky rímske číslice: I V X L C D M, - naučíme sa vetu: Ivan Vedie Xéniu Lesnou Cestou Do Mesta = I V X L C D M
   - to, čo nám je bližšie a ľahšie, tým si pomáhame, to si opakujeme

   Mnemotechnických pomôcok je veľmi a môžeme si ich vytvárať sami, aby sme si trénovali pamäť. Technika, slová, ich spájanie, vety, na pamäť sa nazýva MNEMOTECHNIKA.


   Reagovať | Sledovať reakcie

 81. pomsky | otázka od Alena Strašíková

  je názov pre kríženca huskyho a pomeraniana.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Pomsky je hybridným plemenom Sibírskeho huskyho , vyšľachteného kmeňom Čukčov v severovýchodnej Ázii. Známy aj ako saňový pes a Pomeraniana najmenšeho z nemeckých špicov, tzv. trpaslíkov.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 82. Ako sa cudzím slovom povie komunikácia, sloboda, m | otázka od Ivana

  Dobrý deň! Existuje cudzie slovo, kroré by zahŕňalo významy komunikácia, sloboda, prípadne motivácia, cestovanie, radosť zo života? Prípadne niečo tomu podobné. Ďakujem.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   1. Slovo komunikácia je latinského pôvodu - communicare, čo znamená informovať, oznamovať. Jeho synonymom je slovo diskutovať.
   2. Slovo sloboda - libertas
   3. slovo motivácia - motivus, inšpirácia
   4. slovo cestovanie - Voyage
   5. slovné spojenie radosť zo života- entuziazmus
   Reagovať | Sledovať reakcie

 83. slova z nemciny | otázka od matej

  Ja by som potreboval niake narecove slovenske slova prebrate z nemciny.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Nárečové slová sú nespisovné slová, pochádzajú z miestnych nárečí a mnohé nárečia , boli ovplyvnené nemeckým osídlením. Slová sú prevzaté z nemeckého jazyka, či už v presnom alebo skomolenom znení. Tých slov je veľmi veľa, ako abcúg - nesúhlas; zrážka z platu baníka;ablézung - smena baníkov;abštich - kus kameňa, ktorý trčí z otvoru;ajnštrich - kus dreva, na ktorý bola pribitá koľajnica;gips - sadra;glajcha - ukončenie stavby;grís - krupica;láf - chodník, miesto kde pracujú baníci;lajbštúr - klystír ;lôchat - veľa piť;lôn - plat;luft - vzduch;sapón - mydlo;sličule - korčule;šezlón - gauč;tégel - pohár;tepich - koberec; tiator - divadlo;trichtár - lievik;tišliar - stolár;tajch - jazero;unšlág - obklad;unšlág - obklad;vajling - lavór, nádoba ;varštat - dielňa;viršla - párok, údenina;vercajk - náradie;zaft - sirup;zvara - polievka;zós - nálev;bakula - palica;bešteluvat - objednať;bilétna - vstupenka;bremzuvat - hamovať, brzdiť
   Reagovať | Sledovať reakcie

 84. luminiskuje, luminiscencia | otázka od Alena Benová

  Dobrý deň!
  Potrebovali by sme vedieť správny tvar slovesa od slova luminiscencia. Možeme povedať, že zviera , alebo rastlina luminiskuje (luminiscuje)? Alebo sa nedá sloveso v takomto tvare použiť. Vďaka za odpoveď, s pozdravom
  Alena Benová
  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

  e-mail:
  benova@smopaj.sk
  alena.benova@yahoo.com
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

 85. Čo znamená cudzie slovo výmera | otázka od Marian

  čo je to výmera?ako rátame,počítame výmeru
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   slovo výmera je spisovné slovenské slovo. Je to rozloha, plocha. Napríklad výmera parcely je priemet (prenesenie) hraníc parcely do zobrazovacej roviny a určenie výmery tohoto priemetu. Výmera parcely sa zaokrúhľuje na celé metre štvorcové. Parcely sú nehnuteľnosti , sú to pozemky rôzneho druhu: záhrada, orná pôda, stavený pozemok, Nachádzajú sa v intraviláne alebo v extraviláne. INTRAVILÁN je cudzie slovo latinského pôvodu a znamená stavebný pozemok vo vnútri obce, mesta ( plochy určené na zástavbu pre dom, dvor a k nim priliehajúcu súkromnú a verejnú zeleň, záhrady, vnútorné komunikácie, vodné toky a plochy. EXTRAVILAN je cudzie slovo latinského pôvodu, je to oblasť, územie, ktoré leží mimo obce alebo mesta sú to: polia, lúky, pasienky, lesy, vodné plochy, komunikácia a neužitočná pôda. Všetky obce a mestá sú rozdelenie na intravilán a extravilán. Každý byt má svoju rozlohu, podlahovú plochu , výmeru v m2 do ktorej sa zarátava +25% podlahovej plochy balkóna, lódžie alebo terasy, tým je výmera bytu väčšia. Všetky údaje o výmere nehnuteľností má ich vlastník uvedené v Liste vlastníctva.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 86. Čo znamená cudzie slovo klobuk | otázka od stano

  Odkial pochadza slovo klobuk
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Píšte veľmi správne, že slovo klobúk je sudzieho pôvodu. Kalap: v ľudovej reči na Dolnej zemi je to klobúk, širák. Slovník Slovenského jazyka toto slovo nepozná. Po maďarsky kalap = klobúk. Same slovo je však indoeurópskeho pôvodu a v peržskom jazyku ho najdeme, ako kulah, v hindu kalah, kulah = čiapka, klobúk, odkiaľ cez hybridný budistický sanskrit, v podobe kalapaka = čiapka, klobúk, preniká aj do tochárskeho, ako kalapak, ale význam sa mu posúva na ornament, sektový znak, čo si tamojší ľud maľoval na čelo.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 87. Sme Slováci alebo Sloveni? | otázka od Daniela Depešová

  Naše ženy sú Slovenky, sme Slovenská republika, používame slovenský jazyk, naša krajina je Slovensko, vraj sme slovenský národ, ale naši muži sú Slováci. Prečo nie sú Sloveni?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Dobre píšete, že používame slovenský jazyk ako národnú reč. Poďme však k Vašej ozázke. Je pravda, že stopy po našich predkoch nachádzame na každom kroku – v historických análoch, v archeologických nálezoch, i v samotnom jazyku slovenských nárečí. A práve z týchto sa dá vyčítať, že takmer do 14. storočia sa obyvatelia žijúci na území Slovenska nazývali Slovenmi. Slovák,ako píšete muž, je substantívum mužského životného rodu, ako sú v dnešnom spisovnom slovenskom jazyku mnohé substantíva, hoci sa používajú spoločne aj na označenie osôb mužského i ženského pohlavia. Tak je to najmä pri označení jednotlivcov z väčších rovnocenných skupín, ako: príslušníkov národov, napr. Česi, Francúzi, Slováci, tvoria jeden štát, ktorých jednotlivec je je Čech, Francúz, Slovák (nie Sloven) . Koncom novembra 2014 mala prísť na pulty kníhkupectiev kniha o dejinách Slovenov s názvom .TAJNÉ DEJINY SLOVENSKA SLOVENOV A SLOVENIEK od autora
   Oskára Cvengroscha. Môžem len odporuť, hľadať ju.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 88. Ako sa cudzím slovom povie odborný | otázka od Janka Futáková
  • RE: | Beáta odpovedá

   Musím sa priznať, že nevidím zmysel, prečo chcete cudzie slovo pre odborný, odborný výklad. Ale k niečomu dospejem podrobnejším popisom.
   Ide o výkladový sloh. Jeho autor musí bezpodmienečne ovládať všetky zásady výkladového slohu. Výklad je úplný, keď sa rovnomerne týka všetkých stránok vecí, ktoré sú pre porozumenie dôležité. Musí sa zhodovať s výsledkami vedeckého bádania. Výklad je jasný vtedy, keď sa látka výkladu podáva v takej podobe, že je úplne prístupná chápavosti ľudí, ktorým je výklad určený. Je to najednoduchšia podoba poučovacieho vysvetľovania. Jeho cieľom je poučiť . Vo výklade sa podávajú určité poznatky, ku ktorým dospelo ľudstvo. Avšak nejde o podávanie nových poznatkov a objavov, ale o sprostredkovanie poznatkov, ktoré sú . Používa príklady. Metódy indukcie a dedukcie. Prikláňala by som sa k cudziemu slovu exemplifikácia, čo znamená odborné objasnenie prostredníctvom príkladov
   Reagovať | Sledovať reakcie

 89. Ako sa cudzím slovom povie hyperechogeny | otázka od Viktor

  nyperechogeny- co znamena ?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Skôr predpokladám, že ste mali na mysli prídavné meno hyperechogénny , čo je svetlý alebo biely. Opakom hepeorechogenného je hypoechogénny, čo je tmavý, čierny.
   Reagovať | Sledovať reakcie

  • RE: | Beáta odpovedá

   dovoľte, aby som to dala do poriadku odpoveď:
   hyperechogénny je cudzie slovo a znamená svetlý alebo biely, opak tohto cudzieho slova ( prídavného mena) je hypoechogénny a znamená tmavý, čierny. Ďakujem za porozumenie.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 90. Čo znamená cudzie slovo markery | otázka od janka

  Čo prosím vás znamenajú kognitívne markery?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | Beáta odpovedá

   Kognitívne markery. Skúsime si toto spojenie vysvetliť najprv významom jednotlicých slov Kognitívny ; pojem pochádza z latinského slova cognitio – vedomosti, poznanie; znamená poznávací, týkajúci sa poznania. Marker, markery pjem z angličtiny, znamená znak/- y, alebo príznak/-y, ukazovateľ/-e. Kognitivita znamená predovšetkým:
   1.) upriamiť, udržať a meniť svoju pozornosť,
   2.) učiť sa a pamätať si rôzne informácie,
   3.) plánovať, vykonávať, pozorovať a kontrolovať rôzne činnosti,
   4.) myslieť, zvažovať a riešiť problémy,
   5.) porozumieť a používať jazykové zručnosti,
   6.) rozpoznávať objekty, komplexne skúmať javy a odhadovať vzdialenosti. Tieto schopnosti môžu vykazovať poruchy. Medzi príznaky, teda markery kognitívnych schopností patria napríkla: zlé sústredenie sa, porucha pamäte, občas dochádza až k halucináciám pamäte, kedy je pacient presvedčený, že udávané spomienky majú reálny podklad, no v skutočnosti nevyjadrujú skutočnosť, ďalej je to porucha koncentrácie. Keďže sa tieto markery objavia a následne prejavujú, človek, resp. už pacient, nevie jasne myslieť.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 91. Ako sa cudzím slovom povie najkomplexnejšie | otázka od Peter

  Prosím Vás,aby ste dali toto k dispozícii v nemeckom jazyku, pokieľ možno čo najkomplexnejšie.
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | beáta odpovedá

   adjektívum v nemčine v slovenskom jazyku porídavné meno : komplex
   Steigerungsformen (stupňovanie):
   1. stupeň komplex (komplexný)
   2. stupeň komplexer (komplexsnejší)
   3. stupeň am komplexesten (najkomplexnejší)
   v nemčine je potrebné rozlišovať koncovku ako v slovenskom jazku mužský, ženský a stredný rod:
   stredný rod: kompexné:
   1. stupeň komplexes alebo das kompexe aleno ein komplexes (komplexný)

   Pokiaľ možno, čo najkomlexnejšie (nevieme čo?). Soweit am komplexesten.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 92. Čo znamená cudzie slovo infantilita | otázka od Alimraj

  Ako sa prejavuje a je to duševná porucha, ktorú možno liečiť?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | beáta odpovedá

   Infantilita, ako slovo, je odvodené od latinského slova infantilizmus, čo znamená vývojovú zaostalosťjedinca, ktorý zostáva na stupni dieťaťa, nevyvíja sa ďalej. Infantilný jedinec nie je vyinutý ako po psychickej, tak aj fyzickej stránke. Jedinec sa aj v dospelosti správa ako dieťa. Tento stav nie je liečiteľný.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 93. Hemostáza alebo Hemastóza? | otázka od mara

  To nie je ani tak moja otázka, ako skor moj veľmi silný dojem, že tu máte chybu :) Zastavenie krvácania nie je Hemastóza ako uvádzate, ale HEMOSTÁZA
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | beáta odpovedá

   Jednozančne "hemostáza", čiže schopnosť zastaviť krvácanie pri narušení celistvosti cievnej
   steny.
   "Hemo" (gréckeho pôvodu) je prvá časť zložených slov alebo termínov s významom krv, krvný.
   Hoci sú zložené slová, ktoré majú prvú časť "hema" , s významom krvný, krv, súvisiaci s krvou. Do tejto skupiny však nepatrí slovo hemastóza nie je zastvenie krvi. S predponou jema je veľa iných slov s iným významom, napríklad hemaglutinácia,zrážanie červených krviniek; hemaglutiním, protilátka spôsobujúca zrážanie červených kviniek; hemartrón , čo je nahromadenie krvi v kĺbovej dutine.

   Reagovať | Sledovať reakcie

  • RE: | beáta odpovedá

   Ak dovolíte, chcela by som sa opraviť:
   je to teda jednozančne "hemostáza", čiže schopnosť zastaviť krvácanie pri narušení celistvosti cievnej steny.
   "Hemo" (gréckeho pôvodu) je prvá časť zložených slov alebo termínov s významom krv, krvný.
   Hoci sú zložené slová, ktoré majú prvú časť "hema" , s významom krvný, krv, súvisiaci s krvou. V tejto skupine nenájdeme slovo hemastóza, neznamená zasravenie krvi.
   S predponou "hema" je veľa iných slov s iným s iným významom. Napríklad hemaglutinácia, zrážanie červených krviniek; hemaglutinín, protilátka spôsobujúca zrážanie červených kviniek; hemartrón , čo je nahromadenie krvi v kĺbovej dutine. Ospravedlňuje za spôsobené preklepy. Ďakujem.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 94. velke alebo male pismeno??? | otázka od Lubica

  ake pismeno sa pise - mesto Topolcany alebo Mesto Topolcany ???

  dakujem
  Lubica
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | beáta odpovedá

   Máme tu 2 druhy podstatných mien, a to A/všeobecné podstané meno "mesto" a B/ vlastné podstatné meno "Topoľčany".
   A/ pomenovávajú osobu, zviera, ves, meto, atď.
   B/ to sú mená jedinečných neopakujúcich sa osoôb, zvierat, vecí miest (mesto Topoľčany je jediné a jedinečné).
   A/ všeobecné podstatné meno je meno, ktoré sa môže vzťahovať ma ktorúkoľvek osobu, zviera, vec, predmet, toho istého druhu, napr.: človek, lúka, krajina. Píšeme vždy malým začiatočným písmenom. Výnimku tvoria prípady, keď slovo "lúka" alebo "človek", je prvým slovom na začiatku vety. ("(Človek je tvor mysliaci." Ale- "Mysliacim tvorom je človek".)
   Takže ak budeme písať: "Mesto Topoľčany je mojím rodným mestom". Správne napíšeme takto.
   Ak vetu napíšeme vo význame: " Medzi mestá s vysokou nezamestnanosťou patria aj Topoľčany." Správne napíšeme takto. Na ktoromkoľvek mieste vo vete , teda aj na začiatku , ako prvé, by bolo vlastné meno mesta Topoľčany= vždy veľké. Slovo mesto len na začiatku vety= veľké, v iných častiach vety =malé.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 95. Čo znamená cudzie slovo líder | otázka od Magdaléna Rapavá

  význam cudzieho slova líder
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | beáta odpovedá

   Slovo líder prevzal slovenský jazyk z angličtiny (leader) . Vžili sme sa s týmto slovom, ktoré označuje osobu, ktorá vedie učitý pracovný kolektív, čiže je to vedúci pracovnej skupiny, ktorý tlmočí prácu jednotlivcov tejto pracovnej skupiny, ako aj celej pracovnej skupiny, čiže aj problémy, požiadavky, potreby tejto pracovnej skupiny, výsledky práce tlmočí (opbyčajne ústne na poradách) vedeniu spoločnosti, osobám, ktoré sú nadrení lídrovi.
   Rôzne zoskupenia, ako napríklad politické strany, majú tiež svojho lídra, to je hovorcu; vedúcu osobnosť. Ako ho majú aj športové kolektívy. Mala by to byť všeobecne osoba najšikovnejšia, najobľúbenejšia, najkomunikatívnejšia a s najväčšími skúsenosťami, ktorú si ten-ktorý kolektív zvolí sám.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 96. Ako sa rozdeľuje slovo Achillová ? | otázka od Katarína Sidorová

  Ako sa rozdeľuje slovo Achillová ?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | beáta odpovedá

   achillová a rozdelenie tohto slova.

   Platia pravidla o rozdeľovaní slov: ak medzi samohláskami sú dve spoluhlásky ( achi- ll- ová),
   prvá sa píše spolu s prechádzajúcou slabikou (achil), druhá s nasdledujúcou : (lová)
   .........................................................................................................................................achil-
   lová.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 97. Objatie | otázka od Eva Ďurčovičová

  Ako niekomu povedať, aby objal syna: obijmi syna, objijmi syna?
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | beáta odpovedá

   podstatné meno objatie. Sloveso objať v rozkazovacom spôsobe. To znamená.

   Objím syna! Objímte Syna!

   V žiadnom prípade nie obijmi a nie objijmi :-)
   Reagovať | Sledovať reakcie

 98. dextroskolioza v Th-L prechode,zvýraznená lordóza, | otázka od zuzana chládecká

  nález rádiológa
  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | beáta odpovedá

   Dovoľujem si Vás informovať, že odpoveď na Vašu otázku je nelekársky formulovaná, aby bola pre Vás zrozumiteľná. Odporúčam konzultovať s odborným lekárom, alebo terapeutom. Slovo lordóza má svôj pôvod v gréckom jazyku, znamená oblúkovité skrivenie chbtovej kosti smerom dopredu. K tomuto zakriveniu dochádza najčastejšie v oblasti krčnej a bedrovej chrbtice. Výraznú lordózu vidieť v období dospievania, v dôsledku nesprávneho držania tela, alebo cez niektorú z rôznych ochorení chrbtice.
   Dextroskolioza ; skolióza je zakrivenie chrbtice v driekovej oblasti ( v Th-L "L" znamená lumbálna, čiže drieková oblasť) ,smerom doprava. Príčinou zakrivenia bývajú nerovnaké dĺžky dolných končatín , nerovnomerné zaťažovanie ľavej a pravej polovice tela , ale aj nejasné príčiny.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 99. čo znamena probačny dohlad? | otázka od Janka

  čo znamena probačny dohlad?

  Reagovať | Zasielať reakcie na e-mail

  • RE: | beáta odpovedá

   ako prírdavné meno "probačný" je odvodení z nemeckého slova "Probe, próby" , čo znamená skúška. Takto sa ďalaj vytvoril názov "probácia" ako inštitút trestného práva nemá v slovenskom právnom poriadku. S týmto je spojený aj názov funkcie probačný úradník. Probačný úradník má dohľad nad (mnajmä) mladými ľu´dmi a prvopaáchateľmi , tkorý im pomáha svojou činnosoťu, aby nezostali poznačení jedným trestným činom celý život a v prípade ľudského zlyhania im poskytuje možnosť návratu do spoločnosti. A) Probačbý dohľad je uložený zákonom nad obvineným, obžalovaným alebo odsúdeným. Je to aj kontrola výkonu trestu, ktorý nie je spojený s odňatím slobody. B) Je to aj dohľad nad správaním obvineného v priebehu skúšobnej doby pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody C) Pomáhanie obvinenému v priebehu skúšobnej doby a počas kontroly výkonu trestov nespojených s odňatím slobody, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré mu boli uložené rozhodnutím prokurátora alebo sudcu v trestnom konaní. Základným cieľom probačného dohľadu je pôsobiť na páchateľa tak, aby sa už nedopúšťal ďalšej trestnej činnosti, aby si vybudoval vhodné sociálne zázemie a aby sa mohol znova spoločensky uplatniť.
   Reagovať | Sledovať reakcie

 100. Ako sa cudzím slovom povie čo znamená slovo kamari | otázka od jozef
  • RE: | beáta odpovedá

   Kamari ( grécky názov; Καμάρι ) pobrežnej dediny v juhovýchodnej časti Egejského ostrova Santorini, v Grécku.
   Grécke slovo Καμάρα , Kamara je oblúk, ktorý je typický pre túto časť ostrova a podľa neho dostal pomenovanie .
   Reagovať | Sledovať reakcie

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!